2000 Cilt 7 Sayı 4

 

Recent Submissions

 • Kalcıoğlu, M. Tayyar; Miman, Murat Cem; Erdem, Tamer; Akarçay, Mustafa; Aladağ, İbrahim (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Fleksibl fiberoptik nazofaringolaringoskop, tek bir enstrümanla kulak, burun, nazofarenks, hipofarenks ve larenksindeğerlendirilebilmesini sağlayan bir cihazdır.İlk defa 1975yılında kulak burun boğaz kliniklerinde ...
 • Kızkın, Özkan; Türker, Gamze; Günen, Hakan; Avcı, Hilala; Miman, Murat Cem; Aydın, Erdinç (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Wegener granülamatozisi akciğerleri tutan vaskuiitier arasında en yaygın olanıdır. Akciğerde oluşturduğu nodüier ve kaviter lezyonlar nedeniyle, başta tüberküloz ve malignlteler olmak üzere pek çok hastalığın ayırıcı ...
 • Karıncaoğlu, Melih; Aladağ, Murat; Seçkin, Yüksel; Sarı, Ramazan; Doğan, İbrahim; Kantarçeken, Bülent; Yıldırım, Bülent; Hilmioğlu, Fatih (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Intraabdominal abseler ciddi komplikasyonlarla seyreden ve mortalitesl, morbiditesi yüksek olan durumlardandır. Ultrasonografı hem tanı hem de perkutan drenaj tedavisi İçin oldukça yararlı bir yöntemdir. Ultrasonografı ...
 • Karıncaoğlu, Melih; Aladağ, Murat; Seçkin, Yüksel; Sarı, Ramazan; Doğan, İbrahim; Kantarçeken, Bülent; Yıldırım, Bülent; Hilmioğlu, Fatih (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Intraabdominal abseler ciddi komplikasyonlarla seyreden ve mortalitesl, morbiditesi yüksek olan durumlardandır. Ultrasonografı hem tanı hem de perkutan drenaj tedavisi İçin oldukça yararlı bir yöntemdir. Ultrasonografı ...
 • Kızılkaya, Adem; Gençer, Mümin; Gönen, Mustafa (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  In this cross-sectional descriptive study the personnel in Bornova Emergency and Traumatology Hospital were screened for HbsAg and Anti HBs levels. Methods: Blood samples were analyzed in Virology Laboratory of İzmir ...
 • Önal, Emel; Tümerdem, Yıldız (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Günümüzde son verilere göre, gelişmiş toplumlarda HIV/AIDS olguları azalmıştır. Oysa gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de olgu sayısında artış görülmektedir.Türkiye ' de HIV/AIDS olgu sayısı 1998 verilerine ...
 • Başkan, Merve; Koçak, Gülendam; Gürses, Dolunay; Ergin, Hacer (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Eating disorders have been associated with cardiac repolarization changes, arhythmias, and sudden cardiac death. These cardiac changes are especially investigated in adults or adolescents with anorexia nervosa. This study ...
 • Ozkara, Esra; Lebe, Banu; Canda, Tülay (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  In the cancer therapy, the patient's survival and life quality have been Increased with the use of chemotherapy and radiotherapy in addition to surgical therapy in the last years. On the other hand, because of either ...
 • Akfırat, Murat; Kabakuş, Nimet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Hidranensefaii beyin hemisferlerinin tamamına yakın yokluğu He oluşan bir SSS maiformasyonudur. intrauterin enfeksiyonların (toksoplazmosis ve sitomegalivlrüs gibi), diğer gestasyonel hasarların; ya da ağır menenjit, yaygın ...
 • Aladağ, Murat; Karıncaoglu, Melih; Kantarçeken, Bülent; Seçkin, Yüksel; Dogan, İbrahim; Harputluoglu, M. Murat; Sarı, Ramazan; Yıldırım, Bülent; Hilmioglu, Fatih (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  İnönü Üniversitesi Gastroenteroloji kliniğine başvuran ve yapılan endoskopilerinde duodenal yada gastrik ülser tespit edilen ve endoskopik biyopsilerinde Hp (+) bulunan yaş ortalaması 37 olan 56 hasta rastgele iki guruba ...
 • Eşrefoglu, Mukaddes; Vuraler, Özgen; Öztürk, Feral (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Çalışmamızda fare ve tavşanın intrinsik dil kaslarının kas lifi tipleri ve bu liflerin elektron mikroskopik özellikleri incelendi. Bu çalışmada dört adet beyaz fare ve dört adet tavşan kullanıldı. Dilden alınan parçalar ...