DSpace Repository

Penil arteryel kan akım hızı değerlendirmesinde penil kan akım indeksi (PBFI)

Show simple item record

dc.contributor.author Arda, Kemal
dc.contributor.author Başar, Murat
dc.contributor.author Sığırcı, Ahmet
dc.date.accessioned 2015-07-22T12:15:19Z
dc.date.available 2015-07-22T12:15:19Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Arda, Kemal , Başar, Murat , Sığırcı, Ahmet ,Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi.6 (1) :1999. İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/1999/volume6/issue2/1999_6_2_1.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/2440
dc.description Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi.6 (2) :1999. İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.description.abstract Renkli dupleks Doppler ultrasonograf ile yapılan penil arteriyel kan akımı çalışmalarının sonuçlarını açıklayabilecek tek bir parametre geliştirmekti. Materyal ve Metod: Ortalama yaş 47 olan (19-75 SD 13.71), 124 empotan hasta araştırıldı. Doppler ultrasonografı kullanılarak kavernosal arter çapları ölçüldü. Peak sistolik akım hızları (PSV) değerlendirildi. Başlangıç ultrasonografsinden sonra korpus kavernozum içerisine papaverine-HCl enjekte edildi. Bu işlemden sonra kavernozal arter çapları, PSV ve end diastolik akım hızları ölçüldü. Bu ölçümlerden sonra penil blood fow indeks (PBFI) hesaplandı. Lineer diskriminasyon, korelasyon koefsenti ve Student-t testleri kullanılarak istatistik analiz uygulandı. Sonuçlar: Doppler ultrasonograf parametrelerine göre 124 hastanın 44'ü ateriyojenik, 80i ise nonarter yojen k empotans olarak sınıflandırıldı. PBFI ç n tarama test uygulandı ve PBFI değer >210 olanlar normal arteriyel kanlanma, PBFI değeri < 210 olanlar arteriyel yetmezlik olarak saptandı. PBFI değerlerine göre 40 hasta arteriyojenik empotans olarak yorumlandı.Arteriyojem'k empotans olgularında PBFI değeri 177.11 ± 33.65, nonarteriojenik empotans olgularında 287 ± 45.84 bulundu (p<0.01). Arteriojenik empotans tanısında PBFIin sensitivitesi % 88.5, spesivtesi % 98.4 olarak saptandı. Yorum: Arteriyel çap artımı ve PSV empotansda arteriyel yetmezlik tanısı için kullanılmaktadır.Kavernozal arterlerdeki akım hızı ve arter dilatasyonunu bir tek parametrede birleştiren PBFIin penil arterlerin fonksiyonel değerlendirmesinde büyük yarar sağlayacağını söyleyebiliriz. tr_TR
dc.description.abstract Our objective was to develop a single parameter that will adequately express the results of color duplex Doppler ultrasonography penile arterial blood flow studies. Material and methods: We have studied 124 impotent patients with a mean age of 47 years (19-75, SD 13.71). Diameters of cavernosal arteries were measured using duplex Doppler ultrasound. Peak systolic velocities (PSV) zere also evaluated. After the initial ultrasound, papaverine-HCl was injected into the corpora cavernosa. The arterial diameters of both cavernosal arteries, PSV and end diastolic velocity (EDV) of cavernosal arteries zere measured aga/'n. Following these measurements, Penile blood flow index (PBFI) was calculated. Statistical analysis using linear discrimination, correlation coeffcients and Student-t test was performed. Results: According to Doppler ultrasonographic parameters, 44 out of 124 patients were classifed as arteriogenic impotent and 80 as non-impotent. Screening tests were performed for PBFI and values which were greater than 210 were accepted as normal arterial vascularity and values less than 210 were accepted as arterial failure (p<0.01). According to the PBFI, 40 patients were classifed as arteriogenic impotence. In arteriogenic patients, PBFI was found as 177.11 ± 33.65. and in non-arteriogenic patients was found as 287.12 ± 45.84. Statistically analysis was found significantly different (Student-t, p<0.01). In the diagnosis of arteriogenic impotence, it was seen that PBFI had 88.5 % sensitivity and 98.4 % specif city. Conclusion: The increase of arterial diameter and PSV can be used for the evaluation of arterial insufficiency. PBFI is a single parameter that incorporates velocity and arterial dilatation of both cavernous arteries. Finally, we can easily say that penile blood flow index may be made great use of this functional study of the penile arteries. tr_TR
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi tr_TR
dc.rights Attribution 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ *
dc.subject Empotans tr_TR
dc.subject doppler ultrasonografı tr_TR
dc.subject penil blood fow inde tr_TR
dc.subject Impotence tr_TR
dc.subject doppler ultrasonography tr_TR
dc.subject penil blood flow index tr_TR
dc.title Penil arteryel kan akım hızı değerlendirmesinde penil kan akım indeksi (PBFI) tr_TR
dc.title.alternative Penıle Blood Flow Index (Pbfı): A Parameter For The Evaluatıon Of Total Penıle Arterıal Flow tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 United States