DSpace Repository

Primer nokturnal enürezisli çocuklarda kemik gelişiminin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Baysal, Tamer
dc.contributor.author Yakıncı, Cengiz
dc.contributor.author Durmaz, Yaşar
dc.contributor.author Kutlu, Ramazan
dc.date.accessioned 2015-11-10T13:03:12Z
dc.date.available 2015-11-10T13:03:12Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.citation Baysal, T.,Yakıncı, C.,Durmaz, Y.,Kutlu, R.,(1997). Primer nokturnal enürezisli çocuklarda kemik gelişiminin değerlendirilmesi.Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 4 (3).291-293 SS. tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/1997/volume4/issue3/1997_4_3_8.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/2671
dc.description [Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1997;4(3):291- 293] tr_TR
dc.description.abstract Primary nocturnal enuresis is a common childhood problem of debating aetiology. Skeletal maturation was studied by using standart wrist-elbow roentgenograms in 31 children of 15 girls and 16 boys with primary nocturnal enuresis, detected during elementary school screens in Malatya. Comparison was made with a control group of 27 children of 13 girls and 14 boys. In all these children laboratory results were normal except the bone age. Bone age, determined by the Tanner-Whitehouse method, did not show a statistical difference behind chronological age. But, it is observed that bone age was lower than the standarts in both patient and control groups. This finding should lead us to establish our Turkish bone age standarts. tr_TR
dc.description.abstract Primer nokturnal enürezis etiyolojisi tartışmalı olan, sık görülen bir çocukluk çağı problemidir. Çalışmamızda Malatya İli’ndeki ilkokullarda yapılan sağlık taramalarında primer nokturnal enürezis tanısı alan 15 kız ve 16 erkek çocuktan oluşan 31 hastada kemik gelişimi standart el-bilek grafıleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Tüm bu çocuklarda kemik yaşı haricinde bütün laboratuar incelemeleri normal idi. Kontrol grubu olarak 13 kız ve 14 erkekten oluşan 27 sağlıklı çocuk değerlendirilmiştir. Tanner- Whitehouse kemik yaşı cetveli kullanılarak yapılan çalışmada hasta grubunda kemik yaşı ile takvim yaşı farkı arasında istatistiksel olarak fark bulunamadı. Buna karşılık hasta ve kontrol grubunun her ikisinde de kemik yaşının standartların altında olduğu tesbit edildi. Çalışmamızda hem primer nokturnal enürezisli hastaların hem de kontrol grubunun kemik yaşlarının, kullanılan kemik yaşı cetvellerine göre düşük çıkması, ülkemizde kendi kemik yaş standartlarımızı oluşturmamızın gerekliliğini göstermektedir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Primer nokturnal enürezis tr_TR
dc.subject Kemik yaşı tr_TR
dc.subject Kemik gelişimi tr_TR
dc.subject Primary nocturnal enuresis tr_TR
dc.subject Bone age tr_TR
dc.subject Skeletal maturation tr_TR
dc.title Primer nokturnal enürezisli çocuklarda kemik gelişiminin değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of bone maturation in children with primary nocturnal enuresis tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR130760 tr_TR
dc.contributor.authorID TR5965 tr_TR
dc.contributor.authorID TR130755 tr_TR
dc.identifier.volume 4 tr_TR
dc.identifier.issue 3 tr_TR
dc.identifier.startpage 291 tr_TR
dc.identifier.endpage 293 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record