(1997)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Çokkeser, Yaşar; Linthicum, Fred H. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Hastalıklara neden olan patolojileri anlamak her zaman kolay olmaz. Kulak hastalıklarının anlaşılmasında temporal kemik patolojisi bize mükemmel ipuçları sağlar. Böyle bir çalışma bu organı etkileyen rahatsızlıkların tanı, ...
 • Çekmen, Mustafa B.; Türköz, Yusuf; Turgut, Mehmet; Gözükara, Engin M. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Lipoprotein (a) [lipo(a)] 1963 te Berg tarafından tanımlandı. Lipo(a) bir LDL partikülü gibi apolipoprotein B (apoB-100) proteinini ve ondan farklı olarak, bu apoB-100'e disülfıd bağlarıyla bağlanmış apolipoprotein (a) ...
 • Türköz, Yusuf; Özerol, Elif (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Nitrik oksit (NO), ilk kez endotel kaymaklı gevşeme faktörü olarak tanımlanmış ve günümüzde bir çok memeli hücre ve dokularının fonksiyonlarını düzenlediği anlaşılmıştır. NO, argininin nitrik oksit sentetaz (NOS) enzim ...
 • Balat, Ayşe; Akıncı, Ayşehan; Turgut, Mehmet; Demirhan, Osman (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Turner's syndrome (TS) is one of the most common chromosomal abnormalities with an estimated frequency among female live birth of 1/4000-8000. In this article, we presented a 4 month-old girl with 45, X0 karyotype. The ...
 • Kutlu, Ramazan; Saraç, Kaya; Baysal, Tamer; Türköz, Rıza; Gülcüler, Metin; Gülcan, Öner (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Abdominal aort anevrizması operasyonlarının planlanmasında, cerrahi öncesi komşu vasküler yapılarla ilişkisinin belirlenmesi önemlidir. Bu yazıda abdominal aort anevrizması tespit edilen üç olgunun, cerrahi öncesi spiral ...
 • Aydın, Metin; Güler, Osman; Karaayvaz, Muammer; Uğraş, Serdar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1999)
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesinde 1994-1996 yılları arasında 30 özofagus kanseri olgusu tedavi edildi. 20 olgu erkek, 10 olgu kadındı. Ortalama yaş 43 (28-76) idi. Yutma güçlüğü ve kilo kaybı en sık ...
 • Ersoy, Yasemin; Sönmez, Emine; Çetin, Cumali; Durmaz, Rıza (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Aile içinde hepatit B virımı geçişini araştırmak amacıyla kliniğimize başvuran kronik HBsAg taşıyıcı ve kronik hepatitli 82 olgu ’mm aile bireyleri hepatit B göstergeleri yönünden araştırıldı. 184 aile bireyinin serumları ...
 • Sönmez, Emine; Çetin, Cumali; Ersoy, Yasemin; Yüksekkaya, Esen; Durmaz, Bengül (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada parenteral seftizoksim ve seftizoksimi takiben oral sefiksim tedavisi alan hastalar klinik ve laharatuar cevabı yönünden karşılaştırıldı. Mart-Haziran 1997 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ...
 • Bölük, Ayhan; Özcan, Cemal; Ekmekçi, Hakan; İlhan, Atilla; Kalı, Sinem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Postpolio sendromu (PPS), akut paralitik poliomyelit atağından seneler sonra ortaya çıkan yeni semptomlarla karakterizedir. PPS tanısı daha çok klinik semptomlara göre konulmaktadır. Klasik elektrofızyolojik inceleme ...
 • Biliciler, Bülent; Koçak, Ayhan; Erten, S. Fuat; Akbaşak, Aytaç; Çolak, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Üst servikal bölgede meydana gelen ateşli silah yaralanmalarında sıklıkla nörolojik defisit meydana gelir. Nadirde olsa düşük hızlı silah yaralanmalarında nörolojik defisit oluşmayabilir. Bu bildiride ateşli silahla yaralanma ...
 • Yüksek, M. Şahin; Çapan, Yavuz; Onay, Tülay; Kaynar, Hasan; Atamanalp, S. Selçuk; Uslu, Sebahattin; Ören, Durkaya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Laparoskopik kolesistektominin solunum fonksiyon testlerini fazla etkilemediği bildirilmektedir. Laparoskopik kolesistektomi uygulanan vakalarda preoperatif ve postoperatif solunum fonksiyon testleri çalışılarak karşılaştırıldı. ...
 • Eğri, Mücahit; Güneş, Gülsen; Genç, Metin; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu araştırma Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde yaşamakta olan 65 ve üzeri yaştaki 167 kişi üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın amacı ilçedeki yaşlı nüfusun sağlık ve sosyal sorunlarını ortaya koymak ve bu tür sorunlara çözüm ...
 • Güneş, Gülsen; Pehlivan, Erkan; Genç, Metin; Eğri, Mücahit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Kesitsel tipte yapılan bu çalışma, Malatya’da iki lisede 16-21 yaşlarındaki 447 genç kıza uygulanmıştır. Araştırmanın amacı, premenstrual sendrom prevalansını bulmaktır. Premenstrual sendrom, DSM-IV’ün premenstrual disforik ...
 • Yıldız, Mustafa; Boztepe, A. Vahap (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Değişik kliniklerde yatarak tedavi gören ve psikiyatrik yardım istenen 57 hasta, demografik özellikler, fiziksel hastalığın doğası, psikiyatrik tanı dağılımı, psikiyatrik hastalık öyküsü ve tedaviye uyum yönünden incelendi. ...
 • Karaoğlu, Leyla; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  This study was performed to evaluate last grade high school students' have knowledge-attitude and pactice levels with main influencing factors according to different high school programs. 1041 of total 4567 last grade ...
 • Doğan, Gürsoy; Özcan, Atilla; Şenol, Mustafa; Şaşmaz, Sezai (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada Malatya merkez ilk ve ortaokullarındaki 5103 ’ü erkek, 4178 ’i kız toplam 9281 öğrenci derinin viral hastalıkları yönünden araştırıldı. Öğrencilerin 210’unda (%> 2.26) verrukalar, 14’ünde (% 0.15) herpes ...
 • Yüksek, M. Şahin; Onur, Ayhan; Uslu, Sebahattin (PO2 and ETCO2 changes in chronic smokers during anaesthesia and in the recovery room, 1997)
  We compared the changes in ventilation parameters during anaesthesia and recovery room in chronic smokers and non smokers (15 chronic smokers and 15 non smokers). All patients were nomal clinically and paraclinically. The ...
 • Güneş, Gülsen; Pehlivan, Erkan; Eğri, Mücahit; Genç, Metin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada, İnönü üniversitesi Tıp Fakültesinin Araştırma ve Uygulama Hastanesi olan Turgut Özal Tıp Merkezi’nde çalışmakta olan doktor, hemşire ve tıp öğrencilerinde sigara içme prevalansını saptamak amaçlanmıştır. ...
 • Güneş, Gülsen; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışma, diabet prevalansı ve etkili faktörlerin incelendiği kesitsel bir araştırmadır. Yeşilyurt Sağlık Ocağı Bölgesi’nde 40yaş ve üzerinde 1217 kişi araştırmaya katılmıştır. Araştırmaya katılanların glukometre ile ...
 • Eğri, Mücahit; Güneş, Gülsen; Pehlivan, Erkan; Genç, Metin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada 1992-1997 yılları arasında Malatya kent merkezindeki hava kirliliği göstergeleri olarak alınan S02 ve partikül madde (PM) düzeylerinin eğilimleri incelenmiştir. Kısa vadeli sınır değerleri aşan gün sayıları, ...

View more