Cilt 1 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Türker, İbrahim Halil (İnönü Üniversitesi, 2011)
  Walt Disney'den bu yana canlandırma filmler hem içerik boyutunda hem de teknik boyutta büyük gelişmeler göstermişlerdir. Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte; sinemalarda, televizyonlarda, etkileşimli CD'lerde ...
 • Küçükerbaş, Erhan Vecdi; Sönmez Türel, Hatice (İnönü Üniversitesi, 2011)
  Bu çalışmada, peyzaj mimarlığının başlıca çalışma alanlarından biri olan tasarım eylemi, eğitim yönüyle ele alınmış, tasarım eğitiminde karşılaşılan sorunlar Ege Üniversitesi bakış açısıyla ortaya konulmuştur. Bu kapsamda ...
 • Akın, Banu Ayten (İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2011)
  Lillian Hellman Amerikan Tiyatrosu‟nun önemli kadın yazarlarındandır. 20. yüzyıla tanıklık etmiş olan yazar, sosyalist feminist çizgide eserler vermiştir. Amerikan tarihinde zenci hareketi, kadın hareketi gibi dinamiklere yol ...
 • Göğebakan, Yüksel (İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2011)
  Kültür bir toplumu diğerlerinde ayıran, farklı kılan kısacası onu özge haline getiren ana unsur olarak değerlendirilebilir. Toplumun yaşam biçimi nasıl kültür denilen olgunun bir tezahürü ise, o yaşam biçimi içerisindeki ...
 • Kaptan, Ata Yakup; Sürmeli, Kader (İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2011)
  Belirli kitlelere özel konularla ilgili bilgi ve düşüncelerin aktarıldığı, belirli zaman aralıklarıyla yayımlanan dergilerdeki çeşitlilik her geçen gün artmaktadır. Çocuk dergileri, çocuğun düşünme, dil ve okuma becerisini ...
 • Özaltunoğlu, Özlem; Arapgirlioğlu, Hasan (İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2011)
  Bu araştırmada, A. Adnan Saygun‟un Toplu Solfej II kitabının solfej eğitiminde kullanılması bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Literatür tarama ve betimsel analiz yönteminin kullanıldığı araştırmada, Toplu Solfej II ...
 • İşcan, Nilgün; Yüksel, Mehmet (İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2011)
  Bu çalışmada, “Geleneksel Osmanlı-Türk Gazellerinde Terennümlerin Yapısı” adlı yüksek lisans tezinden yola çıkılarak, Hâfız Sâmi gazellerinde terennüm kelimelerinin kullanımlarına ilişkin çok boyutlu bir analiz gerçekl ...
 • Karkın, A.Metin (İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2011)
  Üniversitelerin en önemli toplumsal işlevleri arasında, bilimsel araştırma yapmak, bilgi üretmek ve yeni buluşların ortaya çıkarılması gibi çalışmalar yer almaktadır. Bu düşünceden yola çıkarak üniversitelerdeki lisansüstü ...
 • Özdemir, Gökhan; Dalkıran, Esra (İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2011)
  Araştırmada, viyola öğretiminde en çok kullanılan etüt kitaplarından Ayfer Tanrıverdi Viyola Metodu-III’ te yer alan Grünwald’a ait 5 numaralı etüdün analizi yapılarak analitik bir yaklaşımla irdelenmiştir. Etüt içinde ...
 • Eden, Arda (İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2011)
  OSC (Open Sound Control) 90’lı yılların sonlarında elektronik çalgılar arasında iletişim sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir protokoldür. OSC mesajları özellikle bilgisayar ağları başta olmak üzere çeşitli yollardan ...
 • Demir, Metin; Demircioğlu Yıldız, Nalân; Aytatlı, Başak; Göktuğ, Tendü; Bulut, Yahya (İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2011)
  Bu araştırma günümüz peyzaj mimarlığı uygulamalarına yön veren ve öncülük eden kadın peyzaj mimarlarının meslek yaşamları sırasında kadın olmaktan dolayı ayrımcılık yaşayıp yaşamadıklarını ve cinsiyet ayrımcılığına bakış ...