DSpace Repository

Agresif ve kronik periodontitisli hastalarda ağız kokusunun karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Eltas, Abubekir
dc.contributor.author Yücel, Sinan Eriş
dc.date.accessioned 2016-10-10T12:21:55Z
dc.date.available 2016-10-10T12:21:55Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Eltas, A. Yücel, S. E. (2012). Agresif ve kronik periodontitisli hastalarda ağız kokusunun karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt:1, Sayı:2, 34-38 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4787
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. (2012). Cilt:1, Sayı:2, 34-38 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışma kronik periodontitisli (KP) ve generalize agresif periodontitisli (GAgP) bireylerde ağız kokusunun karşılaştırılmasını amaç edindi. Bu çalışmanın katılımcıları 25-40 yaş arasındaki 25 KP ve 25 GAgP’li hastadan oluştu. Her bir bireyin periodontal durumunu saptamak amacıyla plak indeksi (Pİ), sondalamada kanama (SK), klinik ataçman seviyesi (KAS) ve sondalama derinlikleri (SD) kullanıldı. Ağız kokusu ölçümleri taşınabilir bir sulfur monitor kullanılarak yapıldı (Halimeter Interscan, Chatsworth, CA, USA). KP’li grupta PI’nin GAgP gruptan daha fazla olduğu görülürken (p<0.05), SD, KAS, SD>4 mm bölgelerin yüzdesi ve KAS>4mm olan bölgelerin yüzdesi ise GAgP’li grupta daha yüksekti (p<0.05). Halimeter ölçüm değerleri de GAgP’li grupta KP’li gruptan daha yüksekti (p<0.05). Halimeter ölçüm değerleri ile SD, KAS, SD>4 mm bölgelerin yüzdesi ve KAS>4mm olan bölgelerin yüzdesi arasında pozitif ilişki bulundu (p<0.05). Bu çalışmada periodontal hastalığın şiddetinin ağız kokusunu etkileyebileceği, ayrıca GAgP’li hastalarda ağız kokusunun KP‘li bireylerden daha yüksek olduğu görüldü. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to compare the halitosis in patients with chronic and aggressive periodontitis. The study population consisted between the ages of 25-40 with 25 chronic periodontitis (CP) and 25 generalized aggressive periodontitis (GAgP) patients. To determine the periodontal status of each person, plaque index (PI), bleeding on probing (BOP), clinical attachment level (CAL) and probing depth (PD) were used. Halitosis measurements were made using a portable sulfur monitor (Halimeter Interscan, Chatsworth, CA, USA). In the CP group, PI was higher than GAgP group (p <0.05); while PD, CAL, percentage of sites with PD>4mm and percentage of sites with CAL>4 mm were higher in the GAgP group than the CP group (p<0.05). Halimeter measurement values in the GAgP group were also higher than CP groups (p> 0.05). Halimeter measurements were found a positive correlation between with PD, CAL, percentage of sites with PD>4mm and percentage of sites with CAL>4 mm (p <0.05). In this study, the severity of periodontal disease can be affect halitosis; also, it was showed that halitosis was higher in GAgP than patients with CP. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ağız kokusu tr_TR
dc.subject Kronik periodontitis tr_TR
dc.subject Agresif periodontitis tr_TR
dc.subject Halitosis tr_TR
dc.subject Chronic periodontitis tr_TR
dc.subject Aggressive periodontitis tr_TR
dc.title Agresif ve kronik periodontitisli hastalarda ağız kokusunun karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparison of halitosis in patients with aggressive and chronic periodontitis tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR109092 tr_TR
dc.identifier.volume 1 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 34 tr_TR
dc.identifier.endpage 38 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 1 Sayı 2 [18]
    Cilt 2' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record