DSpace Repository

Skrotal sebase kistle karışabilen nadir bir skrotum hastalığı: idiyopatik skrotal kalsinozis

Show simple item record

dc.contributor.author Altıntaş, Ramazan
dc.contributor.author Oğuz, Fatih
dc.contributor.author Beytur, Ali
dc.contributor.author Çimen, Serhan
dc.contributor.author Güneş, Ali
dc.date.accessioned 2016-10-19T06:40:31Z
dc.date.available 2016-10-19T06:40:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Altıntaş, R. Oğuz, F. Beytur, A. Çimen, S. Güneş, A. (2012). Skrotal sebase kistle karışabilen nadir bir skrotum hastalığı: idiyopatik skrotal kalsinozis. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 2: 64-65 ss. tr_TR
dc.identifier.uri https://www.inonu.edu.tr/Uploads/iys_dosyalar/24/file/20-olgus64-65.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4824
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 2: 64-65 ss. tr_TR
dc.description.abstract Skrotal kalsinozis skrotumun dermis tabakasında kalsiyum ve fosfor tuzlarının birikmesiyle oluşan, iyi huylu bir skrotal cilt hastalığıdır. Klinik olarak, skrotumda çok sayıda, ağrısız, sert, farklı boyutlarda nodüller ile karakterizedir. Hastalığın oluşumundaki etyolojik faktörler tam olarak anlaşılamamış olup mevcut yayınlarda idiyopatik kaynaklı olduğu bildirilmektedir. Çoğunlukla sebase kistlerle karışabilmektedir. Kozmetik şikayete sebep olan çok sayıda nodüler oluşumların dikkat çekici olduğu skrotal kalsinozis olgusu sunuldu. tr_TR
dc.description.abstract Scrotal calcinosis, which occurs by the accumulation of calcium and phosphorus salts within dermis, is a benign scrotal skin disease. It is clinically characterized by multiple, painless, hard, different sized nodules. Although etiologic factors are not clear, its is reported as the idiopathic in current literatures. It can be confused with the sebaceous cyst in diagnosis. The case of scrotal calcinosis with the formation of remarkable nodules, which cause cosmetic problems, was presented. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kalsinozis tr_TR
dc.subject İdiyopatik tr_TR
dc.subject Skrotum tr_TR
dc.subject Cosmetic tr_TR
dc.subject Idiopathic tr_TR
dc.subject Scrotum tr_TR
dc.title Skrotal sebase kistle karışabilen nadir bir skrotum hastalığı: idiyopatik skrotal kalsinozis tr_TR
dc.title.alternative A rare scrotal disease confused with scrotal sebaceous cyst: ıdiopathic scrotal calcinosis tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji tr_TR
dc.identifier.volume 2 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 64 tr_TR
dc.identifier.endpage 65 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 1 Sayı 2 [18]
    Cilt 2' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record