DSpace Repository

Browsing İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi by Title

Browsing İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kurtoğlu, Elçin Latife; Savacı, Serap; Ekici, Cemal; Yaşar, Emine; Beytur, Ali; Yeşilada, Elif (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  46,XX testiküler bozukluk nadir görülen bir genetik sendromdur. Memelilerde cinsiyet belirleyici bölge Y kromozomunda bulunmaktadır ve erkek fenotipinin gelişiminden sorumlu olan faktörün kodlanmasında büyük rol oynamaktadır. ...
 • Kara, Murat; Kumbak Aygün, Hatice Banu; Tekedereli, İbrahim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  47,XYY sendromu erkeklerde ekstra Y kromozomunun olduğu bir cinsiyet kromozomu anöploidisidir ve bu erkeklerin büyük bir kısmı fenotipik olarak normal özellik gösterirler. Ancak infertilite, kanser, nörolojik hastalıklar ...
 • Oltuluoğlu, Hatice; Budak, Funda; Küçükkelepçe, Didem; Günay, Ulviye (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Amaç: Bu araştırma abortusa başvuran kadınların kaygı durumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırma Malatya Devlet Hastanesi’nin septik servisinde Mart 2016-Eylül 2017 tarihleri ...
 • Sandal, Süleyman; Tekin, Suat (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Yağ doku pasif enerji deposu ve aktif metabolik bir endokrin organ olarak görev yapar. Özellikle beyaz yağ dokusu büyük ölçüde protein sinyallerini ve adipokin adı verilen faktörleri salgılayan önemli bir endokrin organdır. ...
 • Eltas, Abubekir; Yücel, Sinan Eriş (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışma kronik periodontitisli (KP) ve generalize agresif periodontitisli (GAgP) bireylerde ağız kokusunun karşılaştırılmasını amaç edindi. Bu çalışmanın katılımcıları 25-40 yaş arasındaki 25 KP ve 25 GAgP’li hastadan ...
 • Aslan, Sinan; Aylaz, Rukuye (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Amaç: Bu araştırma İnönü Üniversitesi’nde çalışan akademik personelin internet kullanım sürelerini, internet bağımlılık düzeylerini ve internet kullanımı sonucunda oluşan sağlık sorunlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: ...
 • Aksungur, Zeynep; Türköz, Yusuf (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Akut koroner sendrom (ACS), hassas plağın yüzeyel erezyonu/rüptürü ile bu alanda gelişen trombüsün yol açtığı tablodur ve anginadan Q dalgalı miyokard infarktüsüne (MI) kadar akut miyokard iskemi spekturumuna giren sendromları ...
 • Sağır, Mustafa; Parlakpınar, Hakan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre tüm ilaçların yarısından fazlası uygunsuz şekilde reçete edilmektedir. Akılcı İlaç Kullanımı (AİK), “hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları, kişisel gereksinimlerini karşılayan ...
 • Dibek, Dilara Mermi; Aynal, Leyli Can; Çomoğlu, Selim Selçuk (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Herpes Zoster’e bağlı brakial pleksopati nadir görülen bir nörolojik komplikasyondur. Bu makalede klinik, radyolojik ve elektrofizyolojik incelemeler sonucunda herpes zostere‘e bağlı brakial pleksus nöriti tanısı konulan ...
 • Keleş, Ali; Ahmetoğlu, Fuat; Yalçın, Muhammet; Şimşek, Neslihan; T. Bulut, Elçin; Karagöz, Şendoğan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışmanın amacı farklı restoratif materyallerin ısı iletim özelliklerinin incelenmesidir. Bu çalışmada iki tip amalgam, 3 tip cam ionomer siman (CİS) ve 3 tip kompozit incelendi. Bu materyaller, üretici talimatlarına ...
 • Eşer, Bekir; Gül, Esma Başak; Ocak, Mevlüt Sinan; Polat, Nilüfer Tülin (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Hem süt hem de daimi dişleri etkileyen amelogenezis imperfekta genetik bir mine anomalisidir. Hipoplastik, hipokalsifiye, hipomatür ve taurodontismle birlikte olan hipomatür-hipoplastik olmak üzere 4 tipi olan bu hastalık ...
 • Parlakpınar, Hakan; Örüm, Mehmet Hamdi; Acet, Ahmet (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Aminoguanidin (AG), yüzyıldan uzun bir süredir bilinen, yapısal olarak L-Arjinin aminoasitine benzeyen, indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS)’u selektif olarak inhibe eden, bu şekilde azalmış nitrik oksit (NO) oluşumuna ...
 • Kurtoğlu, Elçin Latife; Gülbay, , Gonca; Yeşilada, Elif; Tekedereli, İbrahim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Ankilozan spondilit (AS), birincil olarak spinal ve sakroiliak eklemleri etkileyen ve oldukça yaygın olan kronik inflamatuar artropatidir. HLA-B*27, AS ile güçlü ilişkisinden dolayı en fazla çalışılan HLA sınıf I allellerinden ...
 • Ulutaş, Ayşegül; Aksoy, Ayşe B.; Çalışkan, Zekeriya (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Bireysel ve sosyal bir varlık olan insanın gelişiminde doğum öncesi dönemden itibaren anne oldukça önemlidir. Çocuğun gelişiminde zamanın çoğunu birlikte geçirdiği annesinin ve içinde yaşadığı çevrenin büyük önemi vardır. ...
 • Canbolat, Mustafa; Şenol, Deniz; Özbağ, Davut (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Aşil tendonu vücudumuzdaki en güçlü tendondur. Aşil tendonu genellikle sportif aktivitelere bağlı yaralanmalar sonucu ayak ve ayak bileği bölgesinde en sık hasarlanan tendondur. Aşil tendon rüptürü genellikle orta ...
 • Uncu, Hasan; Acıpayam, Mehmet; Badak, Tolga Onur; Çakır, Habib; Yıldız, Gür Deniz; Doğan, Pınar; Özsöyler, İbrahim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Son yıllarda koroner arter hastalığının artmasına paralel koroner bypass operasyonlarında da artış olmuştur. Cerrahi uygulamalar çoğunlukla kardiyopulmoner bypass (CPB) altında yapılmasına karşın cerrahi deneyimin artması ...
 • Beytur, Ali; Geçit, İlhan; Söylemez, Haluk; Oğuz, Fatih; Karaca, Süleyman; Güneş, Ali; Altıntaş, Ramazan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Böbreğin basit kistleri sık rastlanılan bir patolojidir. Bu çalışmada, semptomatik basit böbrek kistlerinin perkütan aspirasyon tedavisinin sonuçları incelendi. Tüm hastalara ilk teşhis ultrasonografi ile yapıldı. Ardından ...
 • Fırat, Cemal; Erbatur, Serkan; Elmas, Ömer; Geyik, Yılmaz; Aytekin, Ahmet Hamdi (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışmada, başarılı bir başparmak replantasyonunun 9. gününde sigaraya bağlı başarısızlık görülen bir olgumuzu sunmayı amaçladık. Kırk altı yaşında erkek hasta sağ el başparmağının proksimal falanks seviyesinden 3 saat ...
 • Sağlam, Mehmet (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  Çocukların doğum ile birlikte, insanlar tarafından alabildiğine değiştirilmiş bir çevreye adım attıkları ve bu çevrenin, insanların kendileri için yaşamı kolaylaştırma arzusu ile oluşturdukları yapay bir ortam olduğu ...
 • Otlu, H. Gül; Türköz, Yusuf (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Gıda paketlerinde, konservelerde, kişisel bakım ürünlerinde, diş malzemelerinde ve günlük hayatta kullandığımız pek çok üründe bulunan Bisfenol A (BPA) gibi ksenobiyotikler, insan sağlığı için büyük tehdit oluşturmaktadır. Son ...