DSpace Repository

Browsing İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi by Submit Date

Browsing İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • Dağlar, Duygu; Öngüt, Gözde (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012)
  Klasik TEM ve SHV türü enzimlerden nokta mutasyonu ile gelişmiş olan Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamazlar (GSBL), son 30 yılda önemli bir direnç mekanizması olarak ortaya çıkmış olup tanımlanan enzim sayısı 200’e ...
 • Parlakpınar, Hakan; Örüm, Mehmet Hamdi; Acet, Ahmet (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012)
  İskemi, doku hasarı ile sonuçlanan, dokuya yetersiz oksijen ve besin desteğine yol açan kan akımı durması veya azalmasını ifade eder. Miyokard dokusunun yaşamının devam edebilmesi için iskemik alanın erken reperfüzyonu ...
 • Ortaarık, Engin; Tekgöz, İmran; Ak, Muharrem; Kaya, Erdal (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışmada gebeliğin ikinci trimestirinde olan hamile kadınlarda anksiyete ve depresif bozukluk düzeyleri ve bunları etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya Temmuz-Ağustos 2008 tarihleri arasında ...
 • Aşkın, Uğur; Karataş, Fikret; Türköz, Yusuf; Aydın, Süleyman (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışmada, sığır karaciğerinden saflaştırılan ve metabolizma için büyük öneme sahip olan Paraoksonaz-1 (E.C. 3.1.1.2. ve E.C. 3.1.8.1.) enziminin bazı kinetik özellikleri ile ghrelin hormonu arasındaki ilişki araştırıldı. ...
 • Beytur, Ali; Geçit, İlhan; Söylemez, Haluk; Oğuz, Fatih; Karaca, Süleyman; Güneş, Ali; Altıntaş, Ramazan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Böbreğin basit kistleri sık rastlanılan bir patolojidir. Bu çalışmada, semptomatik basit böbrek kistlerinin perkütan aspirasyon tedavisinin sonuçları incelendi. Tüm hastalara ilk teşhis ultrasonografi ile yapıldı. Ardından ...
 • Eskikurt, Gökçer; Yücesir, İlker; İşoğlu Alkaç, Ümmühan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Beyin yarıküre asimetrilerinin davranışa da benzer şekilde yansıdığı düşünülmektedir. Bu konuda en belirgin davranışsal asimetri, el tercihidir. Görsel Oddball paradigması ile 19 farklı bölgeden, sol ve sağ elini kullanan ...
 • Duman, Yücel; Kuzucu, Çiğdem; Kaysadu, Halim; Tekerekoğlu, Mehmet Sait (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Önemli bir hastane patojeni olan Pseudomonas aeruginosa; sepsis, peritonit ve ventilatör ilişkili pnömoni gibi yüksek mortalité ile seyreden infeksiyonlar oluşturmaktadır. Bu kesitsel çalışmada 2011 yılı içinde çeşitli ...
 • Kara, Murat; Kumbak Aygün, Hatice Banu; Tekedereli, İbrahim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  47,XYY sendromu erkeklerde ekstra Y kromozomunun olduğu bir cinsiyet kromozomu anöploidisidir ve bu erkeklerin büyük bir kısmı fenotipik olarak normal özellik gösterirler. Ancak infertilite, kanser, nörolojik hastalıklar ...
 • Yenidünya, Sibel; Haltaş, Hacer; Bayrak, Reyhan; Aktaş, Davut (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  The present case describes the clinical and histopathologic features of a benign myoepithelioma of the parotid gland. A 70-year-old woman presented with clinical symptoms of a unilateral, gradually developing, preauricular ...
 • Çiçek, Yüksel; Ergül, Elif; Durakoğlugil, Murtaza Emre; Ertürk, Ayşe (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  A 63 year old obese female with chronic renal failure and type 2 diabetes mellitus underwent angioplasty and stent implantation. A large femoral hematoma 10x7 cm in diameter appeared after 10 minutes, and the sheath was ...
 • Bozdağ, Zehra; Türkmen, Emine; Doğan, Metin; Güzel, Zeki; Kırımoğlu, Hale (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Hidatik kist, Echinococcus granulosus’ un larval formlarının sebep olduğu dünyanın birçok yerinde ciddi sağlık problemlerine neden olan paraziter bir hastalıktır. Karaciğer ve akciğerler en sık yerleşim yerleridir. Böbrek ...
 • Fırat, Cemal; Erbatur, Serkan; Elmas, Ömer; Geyik, Yılmaz; Aytekin, Ahmet Hamdi (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışmada, başarılı bir başparmak replantasyonunun 9. gününde sigaraya bağlı başarısızlık görülen bir olgumuzu sunmayı amaçladık. Kırk altı yaşında erkek hasta sağ el başparmağının proksimal falanks seviyesinden 3 saat ...
 • Oğuztürk, Hakan; Turtay, Muhammet Gökhan; Demir Aydın, Seval; Miniksar, Ökkeş Hakan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Yirmi yaşında erkek hasta futbol maçı sırasında rakip oyuncunun tekmesine maruz kaldıktan sonra sol diz kemiğinde dışa doğru kayma ve şiddetli ağrı oluşmuş. Ambulans ile acil servisimize getirildiğinde sol diz bölgesinde ...
 • Şimşek, Neslihan; Tekin Bulut, Elçin (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Mikroorganizmaların oluşturdukları biyofilm yapısı, planktonik hücrelerle kıyaslandığında, bu organizmalara daha üstün hayatta kalma becerileri kazandırmaktadır. Kompleks biyofilm yapısı mikroorganizmaların iletişim ...
 • Özkan, Ahmet Selim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Tüm dünyada yapılan araştırmalara göre hipertansiyon, en sık rastlanan hastalıklardan biri özellikle yaşlı cerrahi hasta grubunda en sık görülen yandaş hastalık olarak bildirilmektedir. Genel anestezi altında elektif ...
 • Parlakpınar, Hakan; Örüm, Mehmet Hamdi; Acet, Ahmet (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Aminoguanidin (AG), yüzyıldan uzun bir süredir bilinen, yapısal olarak L-Arjinin aminoasitine benzeyen, indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS)’u selektif olarak inhibe eden, bu şekilde azalmış nitrik oksit (NO) oluşumuna ...
 • Kırmalı, Ömer; Özdemir, Ali Kemal (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Zirkonyum oksit ile güçlendirilmiş seramikler, oksit seramikler içerisinde önemli bir yer tutar. Günümüzde yüksek dayanıklılık, biyouyumluluk, iyi kimyasal stabilite ve doğal görünüm özellikleri sayesinde ideal dental ...
 • Güler, Çiğdem; Eltas, Abubekir; Güneş, Dilek; Görgen, Veli Alper; Ersöz, Mustafa (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışmanın amacı Malatya ilindeki 7-14 yaş arasındaki bir grup öğrencinin ağız ve diş sağlığını değerlendirmek ve koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin önemini vurgulamaktır. Çalışma grubu değişik sosyo-ekonomik düzeye ...
 • Keleş, Ali; Ahmetoğlu, Fuat; Yalçın, Muhammet; Şimşek, Neslihan; T. Bulut, Elçin; Karagöz, Şendoğan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışmanın amacı farklı restoratif materyallerin ısı iletim özelliklerinin incelenmesidir. Bu çalışmada iki tip amalgam, 3 tip cam ionomer siman (CİS) ve 3 tip kompozit incelendi. Bu materyaller, üretici talimatlarına ...
 • Eltas, Abubekir; Yavuzer, Duygu (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışmanın amacı diş yüzeyi temizliğine (DYT) ilaveten uygulanan ozon tedavisinin gingivitisli hastalardaki klinik etkilerini sadece DYT yapılan hastalarla karşılaştırmaktı. Kontrol grubundaki hastalara (n=15) sadece ...