DSpace Repository

Overin nadir görülen sklerozan stromal tümörü olgu sunumu

Show simple item record

dc.contributor.author Uğuralp, Sema
dc.contributor.author Güngör, Ahmet
dc.contributor.author Sığırcı, Ahmet
dc.contributor.author Şamdancı, Emine
dc.contributor.author Aydın, Nasuhi Engin
dc.date.accessioned 2017-06-20T12:55:57Z
dc.date.available 2017-06-20T12:55:57Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Uğuralp, S. Güngör, A. Sığırcı, A. Şamdancı, E. Aydın, N. E. (2009). Overin nadir görülen sklerozan stromal tümörü olgu sunumu. Çocuk Cerrahisi Dergisi. 23(2):85-88. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/7139
dc.description.abstract Sklerozan stromal tümörler (SST) overin sex kord tümörleri içinde sınıflandırılan ve nadir görülen benign karakterli tümörlerdir. Bu hastalık çok sıklıkla 30 yaşın altındaki genç kadınlarda ortaya çıkar. 15 yaşında kız olgu karın ultrasonografisinde sağ overde kompleks kistik kitle saptanması nedeniyle kliniğimize başvurdu. Tümör markırlarından CA-125 düzeyi normalin üzerinde idi. Diğer tümör markırları normaldi. Pelvik manyetik rezonans görüntülemede sağ over sola nazaran büyümüş olup içerisinde heterojen alanlar içeren, kalın septaları olan, kontrast tutan kistik alanlar izlendi. Yapılan eksplorasyonda lobule oldukça sert ve fibrotik görünümlü, krem renkli over kitlesi ve kitle içinde kistik alanlar mevcuttu. Ooforektomi yapıldı. Histopatolojik değerlendirmede stromal kaynaklı selim SST rapor edildi. Cerrahi sırasında krem renkli ve oldukça sert over kitlesi görüldüğünde overin nadir görülen SST’ü hatırlanmalıdır. tr_TR
dc.description.abstract Sclerosing stromal tumor (SST) is a rare benign ovarian neoplasm of stromal origin. This disease most frequently occurs in young women under 30 years old. 15-year-old girl presented with a right ovarian complex cystic mass on abdominal ultrasonography. The CA-125 value was increased mildly. Other tumor markers were normal. Pelvic magnetic resonance imaging showed a large right ovary including heterogenic area, thick septa and contrast-enhanced cystic area. Intraoperatively, a hard, lobular, whitish-yellow fibrotic ovarian tumor including cystic area was identified. Oophorectomy was performed. Histologically, SST was reported. It must be remembered that when a white-yellow and hard ovarian tissue is identified intraoperativel, the rare SST of the ovary maybe present. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çocuk Cerrahisi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Sklerozan stromal tümör tr_TR
dc.subject Ca-125 tr_TR
dc.subject Çocuk tr_TR
dc.subject Selim tr_TR
dc.subject Over tr_TR
dc.subject Sclerosing stromal tumor tr_TR
dc.subject Ca-125 tr_TR
dc.subject Ovary tr_TR
dc.subject Child tr_TR
dc.subject Benign tr_TR
dc.title Overin nadir görülen sklerozan stromal tümörü olgu sunumu tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Çocuk Cerrahisi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID 7768 tr_TR
dc.identifier.volume 23 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 85 tr_TR
dc.identifier.endpage 88" tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record