Cilt 5 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Çelebi, Emin; Birgül, Osman Gazi (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Felsefe tarihinin en zor filozoflarından bir kuşkusuz Spinoza’dır. Spinoza’yı bu kategoriye dahil etmemizin sebebi, felsefesinin monistik karakterde olması ve bu nitelikteki felsefesini olgusal bir evrende ve zorunlu ...
 • Aliyeva, Besti (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  İnternet bankacılığı, müşterilerinin internet üzerinden bankacılık hizmetlerinin kullanılmasına denir. Internet bankacılığı giderek artmaktadır. İnternet bankacılığı sayesinde, banka şubesine gitmeden, internet erişimi ...
 • İnce, Metin; Işır, Öznur (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Çalışma; literatür, uygulama ve sonuç olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde oyun kavramı, özellikleri ve oyunun çocuk gelişimi üzerindeki etkisi ile ilgili kaynaklar taranmış ve alıntılar, uygulamanın ...
 • Kalkın Erkan, Gökdeniz; Erdem, Haluk; Kafalı, Haşim (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Havacılık tüm dünyada hızlı gelişen bir sektör olarak yer almaktadır. Bu hızlı artış ise pilotların bilgi ve becerilerine duyulan gereksinimleri artırmakla birlikte sahip oldukları iletişim ve yönetsel becerileri daha ...
 • Çolak, Abdullah (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Klasik İslâm hukuk sisteminde kamu hukuku-özel hukuk ayırımına yer verilmediğinden, Batı hukukunda özel ve kamu hukuku alanına giren konular fıkıh kitaplarında “münâkehat” (aile hukuku), “muamelât” (borçlar, ticaret ve ...
 • Baudouin, Joseph-Gabriel (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  This article aims to familiarize lecturers and researchers with the ambiguities of the Machine translation and to make understand the importance of the morphemes functions to identify words and later sentences’ syntax, ...
 • Topbaş, Hasan (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  İletişim bilimleri alanında sosyal medya üzerine yapılan ampirik çalışmalar çeşitli (kimlik-gözetim ve tüketim toplumu-teknolojik determinizm-kamusal/özel alan- ağ toplumu-mahremiyet ve gizlilik vb.) kavramlar çerçevesinde ...
 • Solmaz, Mustafa (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Modern üretim sistemi olan kapitalizmin ortaya çıkış koşullarının, işleyiş tarzının ve sistemin bünyesinde barındırdığı çelişkilerin K. Marx’a ve I. Wallerstein’e göre analizi, araştırmanın amacını oluşturmaktadır. İki ...
 • Çalık, Etem (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  İlkel topluluklar, hukukun ayrı bir düzen kuralı olarak ortaya çıkmadığı insan gruplarıdır. Ama yasak fiillere uygulanan bir takım müeyyideler gene de vardı. Bu müeyyidelerin muhatabı da bütün olarak topluluktur. Çünkü ...
 • Kozan, Mert (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Alman Milliyetçiliğinin tarihsel kökenleri meselesi bir makalenin konusu olmaktan ziyade uzun uzadıya tartışılması gereken bir konudur. Milliyetçilik, ortaya çıktığı XIX. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle “ulus” kimliğine ...
 • Tekin, Abdullah Sami (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu makalede XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda dâhiliye alanındaki değişimler ve reformlar ele alınmıştır. Karlofça ve Pasarofça antlaşmalarıyla dağılma sürecine giren Osmanlı Devleti XVII. yüzyıldan itibaren devletin ...
 • Zengin, Murat (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Memlûk Türk Devleti, el-Melikü’n-Nâsır Muhammed’in 1341’de ölümünden sonra çok sık yaşanan taht değişiklikleriyle istikrar kaybına uğramıştır. Nâsır Muhammed’in küçük yaştaki çocuklarının belli ümerâ grupları tarafından ...
 • Karabulut, Sezen; Karabulut, Umut (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  1936 yılında inşa çalışmalarına başlanan Malatya Bez ve İplik Fabrikası, 1939 yılında tamamlanmıştır. Çalışmada bu tesisin kuruluş çalışmaları değerlendirilecektir. Ayrıca şu sorulara yanıt aranacaktır: Malatya Bez ve ...
 • Karabulut, Sezen (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  1936 yılında inşa çalışmalarına başlanan Malatya Bez ve İplik Fabrikası, 1939 yılında tamamlanmıştır. Çalışmada bu tesisin kuruluş çalışmaları değerlendirilecektir. Ayrıca şu sorulara yanıt aranacaktır: Malatya Bez ve ...
 • Teoman, Betül (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmada, Danişmendli ve Anadolu Selçukluları tarafından Malatya’da basılan sikkelerden örnekler tanıtılarak şehrin tarihine sikkeler yolu ile bir bakış amaçlanmıştır. Danişmendlilerin Malatya kolundan Aynüddevle, ...
 • Başkan, Yahya (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Despina, Komnenos ailesinden, Trabzon Rum İmparatoru IV. İoannes’in kızı olup, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın da eşidir. Osmanlılara karşı müttefik arayışı çerçevesinde Uzun Hasan ve IV. Ioannes yakınlaşmış, IV. ...
 • Özman, Recep (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Hindistan ve Pakistan’daki son araştırmalar İndus Medeniyeti ile ilgili bilgilerimizi artırdı. Ancak Eski Dünya prehistorik medeniyetlerinin coğrafik olarak en geniş dağılımı, kökeni ve düşüşüyle ilgili bilgilerimiz hâlâ ...