DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR - Dizin by Issue Date

Browsing Araştırma Çıktıları | TR - Dizin by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Özlüoğlu, Levent N.; Saydam, Levent; Gürsel, Bülent; Yoloğlu, Saim (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 1995)
  Öz:Periferik sinir tutulumu lepranın değişik tipleri için sabit bir bulgu olarak bilinir. Beşinci ve 7. si¬nirlerin de tutuluyor olması geçmişte bazı otörleri hastalığın 8. sinir üzerine etkilerini araştırmaya zorla¬mıştır. ...
 • Çokkeser, Yaşar; Arıstegu, Miguel; Sanna, Mario (Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, 1995)
  Öz:Orta fossa cerrahisi; işitmenin korunmasıyla birlikte temporal kemik ve kavernöz sinüse yaklaşı¬ma imkan veren önemli bir yöntemdir. Kafa tabanını tutan lezyonların erken safhada yakalanması bu fonksiyonel cerrahi ...
 • Atalay, Selçuk (Turkish Journal of Physics, 1995)
  Magnetic and magnetoelastic properties of rapidly solidified Fe-Si-B amorphous ferromagnetic wires and effect of the lenght on magnetic properties
 • Alan, A. T.; Atağ, S.; Aydın, Z. Z.; Kandemir, A.; Yılmazer, A. U. (Turkish Journal of Physics, 1995)
  SUSY at TeV scale gamma proton colliders
 • Oram, Osman; Tezel, Gülgün; Gürsel, Emin (MN Oftalmoloji, 1995)
  Öz:Topikal nonselektif beta blokörlerin kullanımının serum yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) kolesterol düzeyini düşürerelc koroner kalp hastalığı gelişim riskini artırabileceği çeşitli çalışmalarda gös¬terilmiştir. Bu ...
 • Çetinkaya, Engin; Küçükbay, Hasan (Turkish Journal of Chemistry, 1995)
  Effective acyloin condensations catalyzed by electron-rich olefins Öz:
 • Bayrı, A.; Polat, H. (Turkish Journal of Physics, 1995)
  Multiple-Q structure and a first order phase transition in the square lattice
 • Özlüoğlu, Levent N. (Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, 1995)
  Öz:Periferik sinir tutulumu lepranın değişik tipleri için sabit bir bulgu olarak bilinir. Beşinci ve 7. si¬nirlerin de tutuluyor olması geçmişte bazı otörleri hastalığın 8. sinir üzerine etkilerini araştırmaya zorla¬mıştır. ...
 • Ekinci, Ergun; Özden, Mustafa; Karagözler, A. Alev; Türkdemir, Haluk M.; Karagözler, A. Alev (Turkish Journal of Chemistry, 1995)
  Preparation and optimization of conducting polymer(polypyrrole)as a glucose sensor Öz: Anahtar Kelimeler: Konu Alanı: Fen > Mühendislik > Mühendislik, Kimya Belge Türü:DergiMakale Türü:DiğerErişim Formatı:Erişime Açık
 • Saydam, Levent; Akbaşak, Akbaşak; Tecimer, Tülay (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 1995)
  Baş boyun kanserlerinin gelişimi sırasında dura tutulumu Öz:Baş boyun tümörlerinin meninks tutulumuna yol açmaları çok nadir rastlanan bir durumdur. Bu tümörler daha çok lokal inflltrasyon yoluyla ilerleyen ve genellikle ...
 • Oram, Yasemin; Oram, Osman; Hazneci, Ersoy; Doğan, Gürsoy (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Malatya, 1995)
  Öz:Bazal hücreli karsinoma nedeniyle mikroskobik kontrollü eksizyon uygulanan bir olguda medial kantus-Iaterial burun kökü yerleşimli defekt, glabella ve yanaktan çevrilen iki rotasyon flebi kombine edilerek kapatılmıştır. ...
 • Büyükberber, Süleyman; Şencan, Orhan; Büyükberber, Nuhmehmet; Başeşme, Erbil; Turgay, Murat (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Sistemik lupus eritematozuslu (SLE) 33 hasta (30 kadın, 3 erkek) ve kontrol grubu olarak 16 sağlıklı bireyin (15 kadın, 1 erkek) tiroid fonksiyon testleri ve anti-mikrozomal antikor (anti-M) düzeyleri çalışıldı. SLE'li ...
 • Şenol, Mustafa; Özerol, İ. Halil; Şaşmaz, Sezai; Şahin, Kazım; Soytürk, Durali; Özcan, Atilla (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Atopik deri hastalıklarında Staphylococcus aureus kolonizasyonu sıklığını belirlemek amacıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 60 hasta ve 50 sağlıklı kişi üzerinde ^epidemiyolojik bir çalışma yapıldı. ...
 • Tuncer, Cemal; Özdemir, Ramazan; Güven, Aytekin; Pekdemir, Hasan; Sezgin, Alpay; Büyükberber, Süleyman; Kızılkaya, Nedim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Hemodiyalizin sol ventrikül fonksiyonları üzerine olan etkilerini ekokardiyografi ile noninvaziv olarak incelemek için 11’i erkek, 6’sı kadın toplam 17 tane kronik böbrek hastası çalışıldı. Diyastolik fonksiyon parametrelerinden ...
 • Büyükberber, Süleyman; Şencan, Orhan; Büyükberber, Nuhmehmet; Başeşme, Erbil; Turgay, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Sistemik lupus eritematozuslu (SLE) 33 hasta (30 kadın, 3 erkek) ve kontrol grubu olarak 16 sağlıklı bireyin (15 kadın, 1 erkek) tiroid fonksiyon testleri ve anti-mikrozomal antikor (anti-M) düzeyleri çalışıldı. SLE’li 33 ...
 • Güner, Güntekin; Elmalı, Nurzat; Müezzinoğlu, Ü. Sefa; Gürfidan, Erol (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Eklem içi kırıklar eklem sertliği, def or mit e, ağrı ve post-travmatik artrite neden olur. Anatomik redaksiyon ve erken hareket, deformite ve sertliğin engellenmesi için gereklidir. Son yıllarda artroskopi, diz eklemi ...
 • Aydın, Abdullah; Şahin, Nurhan; Aydın, N. Engin; Çıralık, Harun; Gül, Mehmet (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Serviksinde mavi nevusu bulunan 55 yaşında bir kadın vakayı bildiriyoruz. Mavi nevus, myoma uteri nedeniyle çıkarılan histerektomi speysmeninde insidental olarak bulundu. [Turgut Ozal Tıp Merkezi Dergisi 1996;3(4):368 ...
 • Soysal, Ömer; Aydın, Abdullah; Ünsaldı, Sami; Ege, Erdal; Gülcüler, Metin; Özdemir, Hasan; Gülcan, Öner; Çıralık, Harun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Akciğer transplantasyonunda donör azlığı ve rejeksiyon çok önemli sorunlardır. Ebeveynden lob transplantasyonu bu sorunlara çözüm olabilir. Merkezimiz hayvan laboratuarında bir anneden iki yavruya birer akciğer lobu ve bir ...
 • Yakıncı, Cengiz; Gül, Abdülkadir; Gülcan, Hande; Küçükbay, Zehra; Rafik, Mehmet; Şahin, Aynur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Yaşları 2.5 ile 13 arasında değişen 21'i erkek, 9'u kız 30 semptomatik giardiazisli çocukta tedavi öncesi ve sonrasında serum çinko, bakır ve magnezyum seviyeleri ölçüldü. Tüm analizler "atomic absorption spectrophotometry" ...
 • Güner, Güntekin; Gürsoy, Feray; Elmalı, Nurzat; Akpolat, Nurten (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bel ağrısı genel populasyonda oldukça sık görülür. Deformitenin olmadığı non radiküler ağrılarda tedavi metodları halen tartışmalıdır. Disk ve diğer nedenlerden oluşan semptomatik bel ve bacak ağrılarında bir lokal anestetik ...