DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR - Dizin by Submit Date

Browsing Araştırma Çıktıları | TR - Dizin by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • Ağlamış, Erdoğan; Gür, Erduran; Beytur, Ali; Taşdemir, Cemal; Yücel, Mehmet Özgür (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Aim: To evaluate the treatment of renal pelvic stones with rigid ureterorenoscopy. Meterial and Methods: Total of 13 patients were evaluated between January 2009 and March 2010. Stones in all patients were equal to or less ...
 • Çetin, Aslı; Eşrefoğlu, Mukaddes (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Aim: In this study, histological changes in stomach during prenatal and postnatal development were examined. Material and Methods: In this study, 34 female Wistar Albino rats weighing 200-250 g, obtained from Inonu ...
 • Özgül, Ülkü; Korkmaz, Mehmet Fatih; Aydoğan, Mustafa Sait; Erdoğan, Mehmet Ali; Gedik, Ender; Karaman, Abdurrahman; Çolak, Cemil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Aim: The anesthetic management of scoliosis surgery is important due to concomitant diseases such as cardiovascular and respiratory function failure, the surgery of which is specific and complex. The aim of this retrospective ...
 • Canbay, Özden; Köse, Evren; Öner, Zülal; Altay, Zühal; Ekinci, Nihat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Objective: Posture is a combination of the positions which is taken by the joints in every movement of the body. The aim of this study is to determine the spine deformities by posture analysis in patients with ankylosing ...
 • Çatal, Ferhat; Aslan, Mahmut; Topal, Erdem; Ermiştekin, Halime; Sinanoğlu, M. Selçuk; Aslan, Neslihan; Yıldırım, Nurdan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Characterized by progressive cerebellar ataxia, cutaneous and conjuctival telangiectasia, ocular apraxy, immunodeficiency, and increased risk of malignancy, ataxia-telangiectasia is a rare neurodegenerative disorder that ...
 • Toplu, Yuksel; Bayındır, Tuba; Gullu, Serdar; Karatas, Erkan; Kızılay, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Concha bullosa pyocele is an uncommon intranasal disorder and appears when concha bullosa becomes infected. In this pathology, middle concha may become expanded and can compress surrounding tissues. If it is not appropriately ...
 • Koç, Cemalettin; Şimşek, Gürcan; İnce, Volkan; Esen, Ebru; Ünal, Bülent (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Scar endometriosis is a rare disease. The incidence rate is around %1,6. The aim of this paper is to investigate one of our patient’s symptoms along with the diagnosis methods and surgical therapy used with reference to ...
 • Ateş, Mustafa; Hatipoğlu, Sinan; Dirican, Abuzer; Koç, Cemalettin; Işık, Burak; Yılmaz, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Kolon volvulusları acil tedavi gerektiren bir akut batın sebebidir. Tedavide endoskopik dekompresyon gibi nonoperatif girişimler de kullanılmakla beraber gerçek tedavi cerrahidir. Bu çalışmada kolon volvulusu nedeniyle ...
 • Elmas, Ahmet Taner; Tabel, Yılmaz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Giriş: Jüvenil idiyopatik artrit çocukluk çağında sık olarak görülen ve sakatlıklara neden olan heterojen bir hastalık grubudur. Ülkelere göre hastalığın klinik bulgularındaki farklılıklar birçok yayında bildirilmiştir. Gereç ...
 • Bilen, Bilge Türk; Erbatur, Serkan; Aytekin, Ahmet Hamdi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Nazal dermoid kistler nadir görülen konjenital anomalilerden olmakla birlikte, orta hat nazal lezyonlarının en sık görülen tiplerini teşkil etmektedir. Bu lezyonlar genellikle doğumda veya erken çocukluk döneminde fark ...
 • Polat, Nihat; Tuncer, İbrahim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç:Bu çalışmada akut konjonktivitlerin gözyaşı film stabilitesi üzerine etkilerini araştırmayı amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya akut konjonktivit tanısı konulup tedavisi başlanmamış 33 olgunun 60 konjonktivitli ...
 • Çolak, M. Cengiz; Erdil, Nevzat; Cansel, Mehmet; Doğan, Metin; Dönmez, Köksal; Battaloğlu, Bektaş (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Sağ koroner arter anomalisi nadir bir anomali olup CABG operasyonu esnasında sağ atrium üzerinde seyrettiğini tespit ettiğimiz ve daha sonra da multislice bilgisayarlı tomografi ile kanıtladığımız sağ koroner arter anomalisini ...
 • Özdemir, Bora; Celbiş, Osman; İris, Müfit; Üzün, İbrahim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Amacımız ensest ilişki sonucu oluşan gebelik ve doğumların, mağdur ergen anne ve yeni doğan çocuk üzerinde yıkıcı etkilerine dikkat çekmek ve sağlık çalışanlarının duyarlılığını arttırmaktır. Babası tarafından tecavüze ...
 • Kılınç, Hıdır; Tenekeci, Göktekin; Bilen, Bilge Türk (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Kronik Miyeloid Lösemi (KML), miyeloid hücrelerin aşırı üretimi ile karakterize miyeloproliferatif bir hastalıktır. Hidroksiüre de miyeloproliferatif sendromlarda sıklıkla kullanılan bir antimetabilolit ilaçtır. Hidroksiüre ...
 • Şanlı, Mukadder; Gülhaş, Nurçin; Begeç, Zekine; Ersoy, M. Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Pulmoner arter hipertansiyonu (PAH) pulmoner damarların ortalama arter basıncının 25-30 mmHg’yı aşmasıdır. Esansiyel olabileceği gibi konjenital kalp defektlerine sekonder olarak da görülebilir. Down sendromu en sık görülen ...
 • Çağan, Özlem; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu araştırmanın amacı, lise son sınıf öğrencilerinin genel ruhsal sağlık durumlarını saptamak ve bu durumun bazı sosyo demografik değişkenlerle ilişkisini incelemektir. Yöntem: Kesitsel tipte olan araştırma evrenini ...
 • Aydoğan, Mustafa Said; Erdoğan, Mehmet Ali; Şanlı, Mukadder; Togal, Türkan; Ersoy, M. Özcan (Turgut Özal Tıp Merkezi, 2012)
  Spinal anestezi altında transüretral rezeksiyon planlanan ağır astımlı bir hastada gelişen akut kardiyojenik pulmoner ödemin non invaziv ventilasyon ile tedavisi anlatılmaktadır. Literatürde ciddi astım sonrası non invaziv ...
 • Çolak, Cemil; Parlakpınar, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Hayvan deneylerine yönelik araştırmaların sonuçlarını etkin olarak değerlendirebilmek için araştırıcıların çalışmanın tasarım, yöntem, analiz ve yorumu hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Bu, yayımlanan araştırma ...
 • Fırat, Cemal; Aytekin, Ahmet Hamdi; Erbatur, Serkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Diabetik ayak ülserleri periferik nöropati, vasküler yetmezlik ve immün sistem bozukluklarından oluşan kısır döngünün sonucu olup enfeksiyon ve doku kayıplarına neden olmaktadır. Bu yıkıcı süreç cerrahi onarım seçeneklerini ...
 • Güngör, Öznur; Özdemir, Nurhayat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Diazem ve Dormicum nörolojik hastalıklarda yaygın olarak başvurulan ilaçlar olup kronik uygulamalarda çeşitli yan etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu ilaçların metabolize edilme süreçlerinde, vücut için büyük hayati ...