DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR - Dizin by Submit Date

Browsing Araştırma Çıktıları | TR - Dizin by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • Çetin, Aslı; Eşrefoğlu, Mukaddes (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Aim: In this study, histological changes in stomach during prenatal and postnatal development were examined. Material and Methods: In this study, 34 female Wistar Albino rats weighing 200-250 g, obtained from Inonu ...
 • Özgül, Ülkü; Korkmaz, Mehmet Fatih; Aydoğan, Mustafa Sait; Erdoğan, Mehmet Ali; Gedik, Ender; Karaman, Abdurrahman; Çolak, Cemil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Aim: The anesthetic management of scoliosis surgery is important due to concomitant diseases such as cardiovascular and respiratory function failure, the surgery of which is specific and complex. The aim of this retrospective ...
 • Çatal, Ferhat; Aslan, Mahmut; Topal, Erdem; Ermiştekin, Halime; Sinanoğlu, M. Selçuk; Aslan, Neslihan; Yıldırım, Nurdan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Characterized by progressive cerebellar ataxia, cutaneous and conjuctival telangiectasia, ocular apraxy, immunodeficiency, and increased risk of malignancy, ataxia-telangiectasia is a rare neurodegenerative disorder that ...
 • Toplu, Yuksel; Bayındır, Tuba; Gullu, Serdar; Karatas, Erkan; Kızılay, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Concha bullosa pyocele is an uncommon intranasal disorder and appears when concha bullosa becomes infected. In this pathology, middle concha may become expanded and can compress surrounding tissues. If it is not appropriately ...
 • Ateş, Mustafa; Hatipoğlu, Sinan; Dirican, Abuzer; Koç, Cemalettin; Işık, Burak; Yılmaz, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Amaç: Kolon volvulusları acil tedavi gerektiren bir akut batın sebebidir. Tedavide endoskopik dekompresyon gibi nonoperatif girişimler de kullanılmakla beraber gerçek tedavi cerrahidir. Bu çalışmada kolon volvulusu nedeniyle ...
 • Elmas, Ahmet Taner; Tabel, Yılmaz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Giriş: Jüvenil idiyopatik artrit çocukluk çağında sık olarak görülen ve sakatlıklara neden olan heterojen bir hastalık grubudur. Ülkelere göre hastalığın klinik bulgularındaki farklılıklar birçok yayında bildirilmiştir. Gereç ...
 • Bilen, Bilge Türk; Erbatur, Serkan; Aytekin, Ahmet Hamdi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Nazal dermoid kistler nadir görülen konjenital anomalilerden olmakla birlikte, orta hat nazal lezyonlarının en sık görülen tiplerini teşkil etmektedir. Bu lezyonlar genellikle doğumda veya erken çocukluk döneminde fark ...
 • Polat, Nihat; Tuncer, İbrahim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç:Bu çalışmada akut konjonktivitlerin gözyaşı film stabilitesi üzerine etkilerini araştırmayı amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya akut konjonktivit tanısı konulup tedavisi başlanmamış 33 olgunun 60 konjonktivitli ...
 • Çolak, M. Cengiz; Erdil, Nevzat; Cansel, Mehmet; Doğan, Metin; Dönmez, Köksal; Battaloğlu, Bektaş (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Sağ koroner arter anomalisi nadir bir anomali olup CABG operasyonu esnasında sağ atrium üzerinde seyrettiğini tespit ettiğimiz ve daha sonra da multislice bilgisayarlı tomografi ile kanıtladığımız sağ koroner arter anomalisini ...
 • Özdemir, Bora; Celbiş, Osman; İris, Müfit; Üzün, İbrahim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Amacımız ensest ilişki sonucu oluşan gebelik ve doğumların, mağdur ergen anne ve yeni doğan çocuk üzerinde yıkıcı etkilerine dikkat çekmek ve sağlık çalışanlarının duyarlılığını arttırmaktır. Babası tarafından tecavüze ...
 • Kılınç, Hıdır; Tenekeci, Göktekin; Bilen, Bilge Türk (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Kronik Miyeloid Lösemi (KML), miyeloid hücrelerin aşırı üretimi ile karakterize miyeloproliferatif bir hastalıktır. Hidroksiüre de miyeloproliferatif sendromlarda sıklıkla kullanılan bir antimetabilolit ilaçtır. Hidroksiüre ...
 • Şanlı, Mukadder; Gülhaş, Nurçin; Begeç, Zekine; Ersoy, M. Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Pulmoner arter hipertansiyonu (PAH) pulmoner damarların ortalama arter basıncının 25-30 mmHg’yı aşmasıdır. Esansiyel olabileceği gibi konjenital kalp defektlerine sekonder olarak da görülebilir. Down sendromu en sık görülen ...
 • Aydoğan, Mustafa Said; Erdoğan, Mehmet Ali; Şanlı, Mukadder; Togal, Türkan; Ersoy, M. Özcan (Turgut Özal Tıp Merkezi, 2012)
  Spinal anestezi altında transüretral rezeksiyon planlanan ağır astımlı bir hastada gelişen akut kardiyojenik pulmoner ödemin non invaziv ventilasyon ile tedavisi anlatılmaktadır. Literatürde ciddi astım sonrası non invaziv ...
 • Çolak, Cemil; Parlakpınar, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Hayvan deneylerine yönelik araştırmaların sonuçlarını etkin olarak değerlendirebilmek için araştırıcıların çalışmanın tasarım, yöntem, analiz ve yorumu hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Bu, yayımlanan araştırma ...
 • Fırat, Cemal; Aytekin, Ahmet Hamdi; Erbatur, Serkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Diabetik ayak ülserleri periferik nöropati, vasküler yetmezlik ve immün sistem bozukluklarından oluşan kısır döngünün sonucu olup enfeksiyon ve doku kayıplarına neden olmaktadır. Bu yıkıcı süreç cerrahi onarım seçeneklerini ...
 • Güngör, Öznur; Özdemir, Nurhayat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Diazem ve Dormicum nörolojik hastalıklarda yaygın olarak başvurulan ilaçlar olup kronik uygulamalarda çeşitli yan etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu ilaçların metabolize edilme süreçlerinde, vücut için büyük hayati ...
 • Türkol, Elvan; Güneş, Gülsen (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu araştırma İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde ihtisas yapan asistanların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkilendiği değişkenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel ...
 • Oltuluoğlu, Hatice; Başer, Mürüvvet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu araştırma Malatya il merkezinde yaşayan, 15–49 yaş grubu evli kadınların kullandıkları aile planlaması yöntemleri ve seçme nedenlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemi; Malatya ...
 • Şimşek, Gökçe; Vuralkan, Erkan; Tokgöz, Sibel Alicura; Hudaynazarov, Utkur; Akın, İstemihan; Köybaşıoğlu, Fulya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Onkositoma benign tükrük bezi tümörlerinin %2’sini oluşturan nadir bir neoplazidir. Genelde 6. dekatta görülür ve kadın/erkek oranı 1:1’dir. Bu tümörlerin büyük çoğunluğu parotis glandına yerleşir, diğer tükrük bezlerinde ...
 • Bayındır, Tuba; Çetinkaya, Zekeriya; Toplu, Yüksel; Akarçay, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  sialolitiazis tükürük bezlerinde en sık görülen hastalıklardan biri olup, erişkin popülasyonda görülme sıklığı 12/1000’dir. Bununla birlikte tükürük bezi taşlarının büyük bir kısmı submandibular bez ve veya kanalında oluşur. ...