DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR - Dizin by Department "İnönü Üniversitesi"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR - Dizin by Department "İnönü Üniversitesi"

Sort by: Order: Results:

 • Çokkeser, Yaşar; Arıstegu, Miguel; Sanna, Mario (Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, 1995)
  Öz:Orta fossa cerrahisi; işitmenin korunmasıyla birlikte temporal kemik ve kavernöz sinüse yaklaşı¬ma imkan veren önemli bir yöntemdir. Kafa tabanını tutan lezyonların erken safhada yakalanması bu fonksiyonel cerrahi ...
 • Atalay, Selçuk (Turkish Journal of Physics, 1995)
  Magnetic and magnetoelastic properties of rapidly solidified Fe-Si-B amorphous ferromagnetic wires and effect of the lenght on magnetic properties
 • Alan, A. T.; Atağ, S.; Aydın, Z. Z.; Kandemir, A.; Yılmazer, A. U. (Turkish Journal of Physics, 1995)
  SUSY at TeV scale gamma proton colliders
 • Oram, Osman; Tezel, Gülgün; Gürsel, Emin (MN Oftalmoloji, 1995)
  Öz:Topikal nonselektif beta blokörlerin kullanımının serum yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) kolesterol düzeyini düşürerelc koroner kalp hastalığı gelişim riskini artırabileceği çeşitli çalışmalarda gös¬terilmiştir. Bu ...
 • Çetinkaya, Engin; Küçükbay, Hasan (Turkish Journal of Chemistry, 1995)
  Effective acyloin condensations catalyzed by electron-rich olefins Öz:
 • Ekinci, Ergun; Özden, Mustafa; Karagözler, A. Alev; Türkdemir, Haluk M.; Karagözler, A. Alev (Turkish Journal of Chemistry, 1995)
  Preparation and optimization of conducting polymer(polypyrrole)as a glucose sensor Öz: Anahtar Kelimeler: Konu Alanı: Fen > Mühendislik > Mühendislik, Kimya Belge Türü:DergiMakale Türü:DiğerErişim Formatı:Erişime Açık
 • Saydam, Levent; Akbaşak, Akbaşak; Tecimer, Tülay (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 1995)
  Baş boyun kanserlerinin gelişimi sırasında dura tutulumu Öz:Baş boyun tümörlerinin meninks tutulumuna yol açmaları çok nadir rastlanan bir durumdur. Bu tümörler daha çok lokal inflltrasyon yoluyla ilerleyen ve genellikle ...
 • Özlüoğlu, Levent N.; Saydam, Levent; Gürsel, Bülent; Yoloğlu, Saim (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 1995)
  Öz:Periferik sinir tutulumu lepranın değişik tipleri için sabit bir bulgu olarak bilinir. Beşinci ve 7. si¬nirlerin de tutuluyor olması geçmişte bazı otörleri hastalığın 8. sinir üzerine etkilerini araştırmaya zorla¬mıştır. ...
 • Tuncer, Cemal; Özdemir, Ramazan; Güven, Aytekin; Pekdemir, Hasan; Sezgin, Alpay; Büyükberber, Süleyman; Kızılkaya, Nedim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Hemodiyalizin sol ventrikül fonksiyonları üzerine olan etkilerini ekokardiyografi ile noninvaziv olarak incelemek için 11’i erkek, 6’sı kadın toplam 17 tane kronik böbrek hastası çalışıldı. Diyastolik fonksiyon parametrelerinden ...
 • Büyükberber, Süleyman; Şencan, Orhan; Büyükberber, Nuhmehmet; Başeşme, Erbil; Turgay, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Sistemik lupus eritematozuslu (SLE) 33 hasta (30 kadın, 3 erkek) ve kontrol grubu olarak 16 sağlıklı bireyin (15 kadın, 1 erkek) tiroid fonksiyon testleri ve anti-mikrozomal antikor (anti-M) düzeyleri çalışıldı. SLE’li 33 ...
 • Güner, Güntekin; Elmalı, Nurzat; Müezzinoğlu, Ü. Sefa; Gürfidan, Erol (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Eklem içi kırıklar eklem sertliği, def or mit e, ağrı ve post-travmatik artrite neden olur. Anatomik redaksiyon ve erken hareket, deformite ve sertliğin engellenmesi için gereklidir. Son yıllarda artroskopi, diz eklemi ...
 • Soysal, Ömer; Aydın, Abdullah; Ünsaldı, Sami; Ege, Erdal; Gülcüler, Metin; Özdemir, Hasan; Gülcan, Öner; Çıralık, Harun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Akciğer transplantasyonunda donör azlığı ve rejeksiyon çok önemli sorunlardır. Ebeveynden lob transplantasyonu bu sorunlara çözüm olabilir. Merkezimiz hayvan laboratuarında bir anneden iki yavruya birer akciğer lobu ve bir ...
 • Yakıncı, Cengiz; Gül, Abdülkadir; Gülcan, Hande; Küçükbay, Zehra; Rafik, Mehmet; Şahin, Aynur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Yaşları 2.5 ile 13 arasında değişen 21'i erkek, 9'u kız 30 semptomatik giardiazisli çocukta tedavi öncesi ve sonrasında serum çinko, bakır ve magnezyum seviyeleri ölçüldü. Tüm analizler "atomic absorption spectrophotometry" ...
 • Güner, Güntekin; Gürsoy, Feray; Elmalı, Nurzat; Akpolat, Nurten (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bel ağrısı genel populasyonda oldukça sık görülür. Deformitenin olmadığı non radiküler ağrılarda tedavi metodları halen tartışmalıdır. Disk ve diğer nedenlerden oluşan semptomatik bel ve bacak ağrılarında bir lokal anestetik ...
 • Kafkaslı, Ayşe; Kayıkçıoğlu, Ayçan; Aydın, Abdullah; Buhur, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  An unusual case of vaginal adenosis in non-diethylstilbestrol (DES)-exposed patient is presented. Patient was admitted with the history of dyspareunia and excessive mucoid vaginal discharge. On speculum examination red, ...
 • Bülbüloğlu, Ertan; Hasanoğlu, Adnan; Ertaş, Ertuğrul; Özen, Süleyman; Şahin, Mustafa; Aydın, Engin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Tiroid nodüllerinde; malignemi ve malignité şüphesi, hipertiroidi, hava yollarına, özöfagusa bası bulgularının olması ve kozmetik nedenlerle tiroidektomi uygulanabilir. Prospektif olarak yapılan bu çalışmada 90 nodüler ...
 • Büyükberber, Süleyman; Mahmutyazıcıoğlu, Kamran; Ertaş, Ertuğrul; Şencan, Orhan; Şahin, Mustafa; Orakçı, Vahap (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  İntra veya ekstrapankreatik pseudokistler pankreatitin sık görülen bir lokal komplikasyonudur, fakat akut veya kronik pankreatitte kolonun tutulumu nadir bir komplikasyondur. Üç gündür devam eden, sırta vuran karın ağrısı ...
 • Gürsoy, M. Harun; Demircan, Mehmet; Genç, Metin; Güneş, Gülsen; Uğuralp, Sema; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Korozif ösofagus yanıkları çocukluk çağında birçok somatik, ruhsal ve sosyal problemler yaratabilir. Majör komplikasyonlardan birisi de eğer işler kötü giderse çocuğun ösofagıısıınu kaybetmesidir. Bu gibi kazalarda en ...
 • Öztürk, Feral; Otlu, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bu araştırmada tavşan trakea ve akciğerlerindeki nöroendokrin hücreler ışık mikroskopik seviyede incelendi. Çalışmada 20 adet Yeni Zellanda albino cinsi tavşan kullanıldı. Nöroendokrin hücrelerin demonstrasyonu için gümüşleme ...
 • Er, Hamdi; Bayramlar, Hüseyin; Marol, Serdar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Stargardt maküler distrofısi primer olarak fotoreseptör hücrelerinin (kon-rod) ve pigment epitelyumunun bozukluğudur. Özellikle ilk ve ikinci dekadda kadın ve erkekleri eşit olarak tutar ve bilateral, simetrik görme ...