DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ünal, Süheyla; Çakıl, Gönül; Elyas, Zeynep (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2006)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklarda hastaların ayaktan izleme gelmeme nedenlerini saptamayı amaçladık. Yöntem: 1998-2004 yılları arasında kliniğimizde yatarak tedavi gören psikotik hastalardan, ...
 • Alat, İlker; Bahçeci, Funda; Taşkapan, Hülya; Saraç, Kaya (Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 2004)
  Yıl: 2004Cilt: 4Sayı: 4ISSN: 1302-8723Sayfa Aralığı: 351 - 353 Metin Dili:Türkçe Öz: Başlık ( ):Takayasu and giant cell (temporal) arteritis: the concealed realities Öz ( ):
 • Kılınç, Hıdır; Geyik, Yılmaz; Aytekin, Ahmet Hamdi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Yanık, travma ve tümör eksizyonu gibi nedenlerle oluşan burun defektlerinin onarımı, estetik ve fonksiyonel açıdan önem arzeder. 62 yaşında erkek hastada, burun dorsumunda Bazal Hücreli Karsinoma nedeniyle tümör eksizyonu ...
 • Patır, Sait (Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2009)
  Öz:Tam sayılı programlama, sürekli olarak tanımlanan karar değiskenlerinin, kesikli biçimde tanımlanan karar değişkenlerine dönüstürüldüğü bir optimizasyon tekniğidir. Gerçek problemlerde en sık rastlanan özelliği ile en ...
 • Hilmioğlu, Fatih; Yıldırım, Bülent; Karıncaoğlu, Melih; Aladağ, Murat; Taşkın, Vildan; Kantarçeken, Bülent (Turkish Journal of Gastroenterology, 1999)
  Öz:Tanı ve tedavi amaçlı endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi (ERKP) kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır. Koledok taşları ve malignitelere bağlı tıkanmalar ERKP için en sık konulan tanılardandır. ERKP ile ...
 • Öztürk, Erdoğan; Yücel, Aytaç; Turtay, Muhammet Gökhan; Aydoğan, Mustafa Said; Tekdemir, Demet; Ersoy, M. Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Tanısal kolonoskopinin günümüzde kullanım sıklığı artmıştır. Ancak tanısal kolonoskopinin uygulanması sırasında kolon perforasyonuna neden olması nadir bir komplikasyonudur. Bu olgu raporu 77 yaşında diagnostik kolonoskopi ...
 • Karataş, Erkan (Türk Nöroloji Dergisi, 2011)
  Tanısı gecikmiş persistan fasiyal paralizili Ramsey Hunt Sendromu
 • Kalaycı, İrfan (Avrasya Etüdleri, 2015)
  Öz:Bu makalenin amacı, bir sürgün toplumu olan Çerkeslere farklı pencerelerden (tarih, kültür ve iktisat) bakmak ve görünenleri bellekte toplamaktır. Kafkasya, Çerkes halkının dâhil olduğu bir tür etnik kazan dır. Bu ...
 • Yücel, Çağatay (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018)
  Öz:Figürin kategorisinin tanımı değişken olup, figürinler bölgesel, geleneksel ve kronolojik bağlamda farklılıklar gösterir. Figürinler, taşınabilirliği ve üç boyutlu imalı biçimleriyle öncelikle olarak heykelcik formlarına ...
 • Er, Hamdi; Hepşen, İbrahim F.; Gündüz, Abuzer (MN Oftalmoloji, 1997)
  Öz:Çalışmanın amacı fakoemüisifikasyon cerrahisinde bazen ciddi bir problem olarak karşılaşılan ön kamara kollapsını önlemek amacı ile geliştirilen vakum dalga önleyicisi [vacuum surge suppresşer (VSS)] cihazının etkinliğini ...
 • Öztürk, Feral; Otlu, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bu araştırmada tavşan trakea ve akciğerlerindeki nöroendokrin hücreler ışık mikroskopik seviyede incelendi. Çalışmada 20 adet Yeni Zellanda albino cinsi tavşan kullanıldı. Nöroendokrin hücrelerin demonstrasyonu için gümüşleme ...
 • Abdurrahim, Aydın Fahimi (Karadeniz Araştırmaları, 2011)
  Öz:Batılılar 20. Yüzyılın başından itibaren havacılık alanında önemli başarılar sağlamıştır. Türkler de her türlü maddi imkânsızlığa rağmen, havacılık alanındaki gelişmelerin uzağında kalmamıştır. Osmanlı devleti ve Genç ...
 • Kekilli, Ersoy; Ertem, Kadir; Yağmur, Cengiz (Fırat Tıp Dergisi, 2006)
  Öz:Kolda yerleşik 9.5x9x7cm boyutta dev antik schwannom'lu 77 yaşında bayanı sunmaktayız. Tc-99m-metilen difosfonat kemik sintigrafisinde tümörde artmış aktivite birikimi izlendi. Tümörün eksizyonu sonrasında patolojik ...
 • Polat, Nihat; Tuncer, İbrahim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç:Bu çalışmada akut konjonktivitlerin gözyaşı film stabilitesi üzerine etkilerini araştırmayı amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya akut konjonktivit tanısı konulup tedavisi başlanmamış 33 olgunun 60 konjonktivitli ...
 • Tenekecİ, Göktekin; Akıncı, Metin; Ünal, Kazım Onur (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2017)
  Abstract Objective: For avoiding contracture formation, coverage of exposed tendons, bones, nerves, joints or vascular structures, flaps are preferred over other soft tissue reconstruction techniques used in hand. Reverse ...
 • Kartalcı, Şükrü; Erbay, Lale Gönenir; Zayman, Esra Porgalı; Otlu, Önder; Karabulut, Aysun Bay; Kartalcı, Gülşen (Türk Psikiyatri Dergisi, 2016)
  Öz:Amaç: Şizofreni etiyolojisinde genetik, enfeksiyon ve enfeksiyona immün yanıt gibi çevresel faktörlerin rol oynadığı kronik psikotik bir bozukluktur. Bu çalışmanın amacı nükleer faktör-?B (NF-kB) aktivasyonu, myeloperoksidaz ...
 • Korkmaz, Abdullah (Sosyoloji Konferansları, 2017)
  Öz:Sosyal hoşnutsuzluktan kaynaklanan sosyal hareketler konusu sosyolojinin 1960'lı yıllardan sonra incelemeye başladığı konuların başında gelir. Sosyal hareketlerin ortaya çıkmasına sebep olan hoşnutsuzluğun sebeplerinin ...
 • Kösem, Bahadır (Yeni Tıp Dergisi, 2014)
  Öz:Nöroleptik malign sendrom (NMS) antipsikotik tedavinin nadir görülen fakat potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir komplikasyonudur. NMS ço ğ unlukla kendisini ekstra- piramidal bulgular, hiperrefleksi, bilinç ve kan ...
 • Yağmur, Jülide; Tekin, Gülaçan; Uçkan, Ahmet; Aktürk, Erdal; Açıkgöz, Nusret; Yetkin, Ertan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Önceki çalışmalarda, kapak kalsifikasyonları ile koroner arter hastalığı veya karotid aterosklerotik hastalık arasındaki yakın ilişki gösterilmiş olmasına rağmen, hangi klinik kardiyovasküler risk faktörlerinin kapak ...
 • Şeker, Kadir (Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011)
  Öz:Bu makale İzmir İktisat Kongresiyle başlayarak 1938 kadar devam eden ve Atatürk dönemi olarak adlandırılan zaman dilimindeki uygulamalar ile 1938–1950 arası İnönü dönemindeki ekonomik gelişmeleri karşılaştırmak maksadıyla ...