DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Topbaş, Hasan; Doğan, Ayhan (2016)
  Öz:İletişimsel akılla rasyonelleşen kamusal alanın gelişimine hizmet eden kitle iletişim araçlarındaki yapısal dönüşüm, internetin ve sosyal medyanın yapısal özellikleri ve siyasal alanda yoğun kullanımıyla kamusal alan ...
 • Erdoğan, Mehmet Ali; Uçar, Muharrem; Özgül, Ülkü; Demiröz Aslan, Duygu; Durmuş, Mahmut (2016)
  Abstract:Polinöropati, yaygın aksonal dejenerasyon veya multifokal segmental demiyelinizasyonla seyreden ve genellikle periferik sinirleri tutan nöropatidir. Kas kuvvetsizliği, atrofi, fasikülasyon, solunum kaslarının ...
 • Gülhaş, Nurçin; Şanlı, Mukadder; Aslan, Abdul Vahap; Özgül, Ülkü; Bicakcioğlu, Murat; Durmuş, Mahmut (2016)
  Abstract:We aimed to investigate the efficacy of a single dose bolus of dexamethasone on tramadol induced nausea and vomiting in our study. After approval was taken from ethics committee and patients, a total of 60 ASA ...
 • Gökbunar, Ramazan; Çandır, Muzaffer; Arslan, Ahmet; Mastar Özcan, Pelin (2016)
  Öz:Türkiye, II. Dünya Savaşı yıllarında Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik bunalımını yaşar. Bu dönemde, savunma harcamaları artar, tarımsal üretimde büyük ölçüde düşüşler ortaya çıkar. Önce Ankara'da sonra İstanbul'da ...
 • Özkan, Ahmet Selim; Durak, Mehmet Akif; Altunkaya, Neslihan; Çolak, Yusuf Ziya; Durmuş, Mahmut (2016)
  Öz:Off-pump koroner arter baypas (OPKAB) fizyolojik dolaşım ve solunum fonksiyonlarını koruması nedeniyle kardiyopulmoner baypasa (KPB) göre alternatif bir yöntemdir. İnme baypas cerrahisinin majör komplikasyonlarındandır ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds