DSpace Repository

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Işık, Nihat; Tunan, Tuba (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Küresel ekonomi, ilk isaretleri 2007 yılının ikinci çeyreginde konut piyasasındaki bozulmalarla görülmeye baslayan, özellikle Eylül 2008’de ABD’nin besinci büyük yatırım bankası 158 yıllık finans devi Lehman Brothers’ın ...
 • Öztürk, Mehmet (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Türkiye ile Sahraaltı Afrika ülkelerinin yaşadıkları uzun süreli ekonomik ve siyasal istikrarsızlıklar nedeniyle taraflar arasında anlamlı bir ilişki kurma fırsatı oluşmamıştır. Bununla birlikte son on yılda Sahraaltı ...
 • Arı, Mehmet (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Türkiye’de 1946 yılında çok partili siyasal hayata geçilmesiyle birlikte açılan mücadele alanının mutlak galibi sağ partiler olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 1950 seçimlerinde kaybettiği iktidarı bir daha hiç bulamamıştır. ...
 • Akyol, Ender (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Özet Bu bildiride yapılmak istenen tartışmanın amacı, belirgin olarak 1945‟ten sonra görülen kalkınma zihniyetindeki sürekliliklerin izlerini sürmek ve ana hatlarını ortaya çıkarabilmek olacaktır. Bu çerçevede, Adnan ...
 • Bozan, Mahmut (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Özet Fizikteki merkez ve merkezkaç kuvvetlerinin kütleye etkilerinin benzerini uluslararası ilişkilerde merkezi güçler arasında savrulan devlet ve devletçikler şeklinde görmek mümkündür. Merkezi güç zayıfladıkça merkezkaç ...
 • Taşcı, Kenan (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  It seems (that) a large number of public revenue are formed by tax incomes. Tax incomes should be collected duly and full being successful of applied fiscal and general economic policy. Besides, the obligators should ...
 • Gökcan, Özkan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Avrupa tarihi öteki ile birlikte yaşayabilme noktasında birçok tecrübe ile doludur. Ancak farklı kültürlerin, ideolojilerin, dinlerin ya da medeniyetlerin mensupları ile birlikte yaşayabilme yeteneği noktasında Avrupa’nın ...
 • Sarısoy, Sinan; Beşer, Mustafa Kemal (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Bu çalışmada Türkiye’de 1980 yılı sonrasında yaşanan siyasi istikrarsızlığın ekonomik istikrar ve yaşanan krizler üzerindeki etkileri incelenecektir. Ekonomi literatüründe politik değişkenlerin ekonomik değişkenler üzerindeki ...
 • Baharçiçek, Abdulkadir; Bakan, Selahaddin; Arpacı, Işıl (İnönü Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, 2010)
  Necmettin Erbakan Türk siyasal hayatı üzerinde önemli etkiler yaratmış liderlerden biridir. Erbakan’ın siyasal hayat üzerindeki etkileri yanında, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve halkın siyasete katılması anlamında da ...
 • Koyuncu Sayılgan, Emine (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2009)
  Ekonomik kriz yıl boyunca 253 bin 458 haberle, medyanın en çok işlediği konu başlığı olmuştur. Ekonomik krize sadece yazılı basında değil, görsel basında da geniş bir şekilde yer verilmiş, yıl boyunca televizyon ekranlarında ...
 • Noyan Yalman, İlkay; Gülmez, Mustafa; Yalman, Yalçın (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Economic crisis, is related to the corruption overall balance in the economy and leave lasting effects especially on developing countries' economies. SMEs are affected in times of crisis in the way of production levels ...
 • Ağır, Hüseyin; Peker, Osman (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  McKinnon-Shaw tarafından ileri sürülen ve 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir şekilde görülen finansal liberalizasyon hipotezi, finansal sektördeki kısıtların ve sınırlamaların ...
 • Altıntaş, Halil; Taban, Sami (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  This paper, based on the work of Fidrmuc (2003), aims to test the twin deficit (current account deficit-budget deficit) and Feldstein Horioka (1980) hypothesis, using the annual data from 1974 to 2007. Current account, ...
 • Aydemir, Cahit; Karakoyu, İlhan (İnönü Üniversitesi /İİBF, 2010)
  Özet Türkiye’de 1990’lı yıllarda yaşanan ekonomik krizler nedeniyle artan bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkları ve Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin etkisiyle, bölgesel kalkınma yaklaşımında yeni arayış ve çabalar ...
 • Altıntaş, Halil; Öz, Bülent (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2009)
  Bu çalışma, 1989-2008 dönemi üçer aylık veriler kullanarak Türkiye’de ihracat, kur değişkenliği, yurtdışı gelir, nispi ihracat fiyatı ve doğrudan yabancı sermaye girişi arasındaki ilişki Johansen eşbütünleşme yöntemi ve ...
 • Akçacı, Taner; Karapınar Kocağ, Esra (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Esas olarak, ihtiyaçların karşılanabilmesi için yeterli gelire sahip olamama durumu olarak ifade edilebilecek yoksulluk, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin en önemli sosyal sorunlarındandır. Bu önemli sosyal ...
 • Güneş, Muharrem; Beyazıt, Eylem (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Yeni kamu yönetimi anlayışının temel yaklaşımlarından biri de yönetişimdir. Özel kesimden kamu kesimine kadar örgütlü yaşamın her alanında gündeme gelen yönetişim olgusunun Türkiye açısından da önemi açıktır. Temelde ...
 • Görgülü, M. Emre (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Global kriz bizleri çevrelerken, büyük beklentiler taşıyan Türkiye, global krizin etkilerini hafifletebilmek için dünyanın geri kalanı ile yeni politik ve ticari ilişkiler kurma ihtiyacındadır. Bu Türkiye’nin omuzlarındaki ...
 • Unknown author (İnönü Üniversitesi Yayınları, 2020)
  SUNUŞ Danişmendliler 1071-1178 yılları arasında Amasya, Tokat, Sivas, Kayseri ve Malatya arasında hüküm süren bir Türk hanedanıdır. Hanedanın kurucusu Danişmend Gazi’dir. Malazgirt Zaferi sonrası, Anadolu’nun fethi ve ...
 • Budak, Tamer; Saban, Metin (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Some commercial enterprises that are capable of maintaining their economic activities face the danger of losing their economic existence since they fail in paying their liabilities due to radical changes in economic ...