DSpace Repository

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Title

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kaya, Veysel (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Sistem, belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere karmaşık bir biçimde düzenlenmiş parçaların bileşimidir. Sistemi oluşturan parçalara, sistemin bileşeni denilmektedir. Sistemlerin bileşenlerinin bağımlı ya da bağımsız olması, ...
 • Topcu, Huriye (2020-11-13)
  Nakşbendî harekette zikr-i hafî’nin kaynakları, etkisinin konu edildiği bu çalışmada, zikr-i hafî’nin öneminden ve insan psikolojisindeki etkilerinden bahsedilmiştir. Tez üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde ...
 • Selçuk, Bahir (İnönü Üniversitesi, 1999)
 • Gür, Taner (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Birinci Dünya Savaşı sonucun da ortaya çıkmış olan yeni dünya düzeni müttefiklerin Almanya ile 28 Haziran 1919 tarihinde yaptığı "Versailles Anlaşması" ile kısa bir süre sessizliğe bürünse de, aslında bu durum fırtına ...
 • Yaman, Ahmet (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Yaşadığı devrin İslâm ahlakçılarından biri olarak kabul edilen Nazif Sürûrî, 1861 yılında Antalya'da doğmuştur. Köklü bir aile geleneğine sahip olan Sürûrî, İstanbul'da özel hocalardan aklî, naklî ve dil dersleri alarak ...
 • Gümüş, Mustafa Yunus (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Nâzik Efendi, XVII. yüzyılda yaşamış bir şairdir. Şairin mürettep bir divanı vardır. Bu çalışma, Nâzik Efendi ve Divanı üzerine yapılan ilk çalışmadır. Nâzik Dîvânı'nın iki nüshası vardır. Bu nüshaların karşılaştırılması ...
 • Baysal, Tahir (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Liberalizm, her dönem devlet yapılanmasını doğrudan etkilemiştir. Özellikle 1980 sonrası dönemde uygulanmaya başlanan neo-liberal politikalar, ülkelerin ekonomik, siyasal, sosyal ve hukuki yapılanmalarına doğrudan etkide ...
 • Us, Kemal (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Yoksulluk, insanlık tarihi kadar eski bir sorundur ve dolayısıyla bu sorunla yeni tanısılmamıstır. Her dönemde ve her toplumda karsılasılan bir sorun olmakla beraber günümüzde bu durum, daha yapısal bir hal almıstır. Genel ...
 • Mutlu, Gülçin (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Neyin Türk-İslam kültürü içerisinde önemli bir yere sahip olması Hz. Mevlana'nın Mesnevisi'nin ilk on sekiz beyitinde ney ile söylediklerinden sonra başlamıştır. Mesnevi gibi muhteşem bir eserin ney ile başlaması, bu saza ...
 • Yücedağ, İbrahim (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Batı'da sosyoloji alanında son yıllarda üzerinde en çok durulan konulardan birisi, modernliktir. Modernliğin neliği ve farklı algılanış tarzları hususunda ciddi çalışmalar yapılmıştır. Bu farklı algılanış tarzları bağlamında ...
 • Gündüz, Asım (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmada Niyâzi-i Mısri'nin Divân-ı İlahiyat eserindeki isim hâl ekleri üzerinde durulmuştur. "Giriş" bölümünden sonra isim hâl eklerinin tanımı yapılmış, her ekin Eski Türkçe ve Eski Anadolu Türkçesindeki şekli, ...
 • Kahtalı Sis, Nesrin (İnönü Üniversitesi, 1995)
 • Balta, Şükrü Can (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  1960 yılında dünyaya gelen Nurullah Genç, birçok farklı alanda uzmanlaşsa da daha çok şair kimliğiyle ön plana çıkmış ve tanınmıştır. Sahip olduğu yirmiye yakın şiir kitabı ve üç romanıyla edebiyat dünyasında önemli bir ...
 • Demirci, Fikret (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Tarih boyunca insanların üzerine zihin yormuş olduğu, Kültür ve Hakikat kavramları Nietzsche'nin felsefesinin de temelini oluşturmaktadır. Nietzsche, Geleneksel Batı Metafiziğini eleştirerek, kültürü yozlaştırdığı ve insanı ...
 • Memişoğlu, Salih Paşa (İnönü Üniversitesi, 1995)
  "Okul eğitiminin bireyi ve toplumu geliştirmedeki işlevi" başlığını taşıyan bu araştırmada, "okul eğitiminin bireyi ve toplumu geliştirmedeki işlevi nedir ?" sorusunun yanıtlanmasını amaçlamıştır. Bu amaçla araştırma ...
 • Yıldırım, Nail (İnönü Üniversitesi, 2002)
  Bu araştırmanın amacı; ilköğretim okulu müdürlerinin, öğretmenleri güdüleme rollerim gerçekleştirme düzeylerini öğretmen ve müdür görüşleriyle ortaya çıkarmak, araştırmanın bulgularına dayanarak önerilerde bulunmaktır. ...
 • Karmış, Muhammed (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Vizyon kavramı günümüzde sadece ekonomik faaliyetler güden örgütlerde değil; aynı zamanda bilim, sanat, sivil toplum kuruluşları ve özellikle eğitim sektöründeki kurumların da hayatta kalabilmeleri ve işlevlerini yerine ...
 • Yılmaz, Sadi (İnönü Üniversitesi, 1997)
  İnsanoğlu yaşam sürecinde hep daha eşitlikçi ve daha özgür olabilmek için mücadele etmiştir. Bu mücadelesinde, ereğine ulaşabilmek için çok değişik örgütlenme ve yönetim şekillerini oluşturmuştur. Demokrasi de insanoğlunun ...
 • Zoraloğlu, Yunus Remzi (İnönü Üniversitesi, 1992)
  Bu araştırmada, okul yönetimine yansıtılmakta olan çevresel istemlerin ve bunlar karşısındaki yönetici davranışlarının saptanmasıyla, okul-çevre ilişkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın yürütülmesinde ...
 • Toprakçı, Erdal (İnönü Üniversitesi, 1994)
  Ortak bir davranış planı oluşturma evresine yönelen bu etkinin aynı zamanda, zincirleme sonraki evrelere de yansıyacağı söylenebilir. Etkileme süreci; yapılacak olan işin belirlenmesi, işi yapacak olan bireylerin tanınması, ...