DSpace Repository

Liderlik kavramını açıklamaya yönelik kuramlar

Show simple item record

dc.contributor.author Arslan, Mustafa
dc.date.accessioned 2015-03-09T08:05:23Z
dc.date.available 2015-03-09T08:05:23Z
dc.date.issued 1993
dc.identifier.citation Arslan, Mustafa ;(1993) Liderlik kavramını açıklamaya yönelik kuramlar ,İnönü Üniversitesi. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/1442
dc.description Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. tr_TR
dc.description.abstract "Liderlik kavramını açıklamaya yönelik kuramlar" baş lığını taşıyan bu araştırmada, "liderlik kavramını açıkla maya yönelik kuramlar nelerdir?" sorusunun yanıtlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma problemi, alt problemlere ayrılmış ve her bir alt problem yanıtlanmıştır. Araştırmanın yöntemi, tarihsel yöntemdir. Araştırmanın probleminin yanıtlanabilmesi için konuyla ilgili ulaşılabilen literatür taranmış ve her bir alt probleme ait bulgular sınıflandırılmıştır. Yapılan literatür taramalarından sonra yorum yapılmıştır. Araştırma raporunun yazımında, alt problemler tek tek ele alınarak alt başlıklar halinde ilgili bilgiler verilmiştir. Liderlik kavramını açıklamaya yönelik kuramları incelediğimizde, ne kişisel yaklaşımının, ne davranışçı yaklaşımın, ne de modern yaklaşımın konuya tek başına açıklık.t kazandırmadığını görmekteyiz. Her yaklaşımın "liderlik" kavramını açıklamada önemli katkıları olmuştur. Ancak hiç bir yaklaşım şu anda tenkit edilemez ve eksiksiz değildir. I Buna rağmen "modern yaklaşım"lar başlığı altında ele aldığımız Fiedler 'in "durumsallık" yaklaşımı diğer yaklaşımlara göre daha gerçekçi ve kapsamlı görülmektedir. Fiedler 'in kültürel farklılıkları dikkate alması bu konuya getirdiği en önemli katkılardan biridir. Yapılan araştırmaların çoğunun Avrupa ve Amerika'da yapıldığını görmekteyiz. Bu tür araştırmaların ülkemizde geçerliliği tartışılabilir bir konudur. Bu nedenle benzer araştırmaların ülkemizde de daha sık yapılmasının hem bilimsel hem de örgütsel açıdan yararlı olacağını düşünüyoruz. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.subject Liderlik tr_TR
dc.subject Leadership tr_TR
dc.subject Yönetim tr_TR
dc.subject Management tr_TR
dc.title Liderlik kavramını açıklamaya yönelik kuramlar tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record