DSpace Repository

Kamu örgütlerinde çıkar çatışması üzerine bir inceleme: Malatya Büyükşehir Belediyesi örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Arıkan, Sinem
dc.date.accessioned 2020-01-28T07:07:46Z
dc.date.available 2020-01-28T07:07:46Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Arıkan, S. (2019). Kamu örgütlerinde çıkar çatışması üzerine bir inceleme: Malatya Büyükşehir Belediyesi örneği, İnönü Üniversitesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, 89 ss. Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/15005
dc.description İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Yönetim Bilimleri Bilim Dalı tr_TR
dc.description.abstract Dünya genelinde tarihi daha eskilere dayanan çıkar çatışması politikasının, yeni kamu yönetimi anlayışının bir sonucu olarak ülkemizde tartışılmaya başlanması görece daha yenidir. Kamu örgütlerinde yaşanan çıkar çatışmasının önlenebilmesi meselesi daha çok etik algısı üzerinden bir değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Türk Kamu Yönetiminde gerçekleşen yenilikler sonrasında, literatürde kendisine yer bulmaya başlayan çıkar çatışması kavramının anlaşılabilmesi bakımından faydalı olmak maksadı ile bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, öncelikli olarak çıkar çatışması kavramının ne olduğunu, ilişkili olduğu düşünülen kavramlar ile birlikte ele alarak kavramsal çerçeveyi ortaya koymak olmuştur. Daha sonra çıkar çatışması kavramının Türkiye'de kamu örgütlerinde ne kadar bilindiği hakkında fikir oluşturması bakımından Malatya Büyükşehir Belediyesi örnek seçilerek, görüşme yöntemi ile gerçekleştirilen araştırma neticesinde verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Söz konusu veriler ışığında, kamu örgütlerinde ortaya çıkan çıkar çatışması durumlarının neler olduğu, görüşmenin gerçekleştirildiği kurum temel alınarak ortaya konulmaya çalışılmış ve kamu örgütünde yöneticilik yapan katılımcıların tavsiyeleri doğrultusunda çıkar çatışması durumlarının nasıl önlenebileceği hakkında bir fikir oluşturulmak istenmiştir. Malatya Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen alan araştırması neticesinde elde edilen veriler doğrultusunda, farkındalık düzeyinin düşük olduğu tespiti yapılmış ve yine bu verilerden hareketle uygulamadaki sıkıntılar tespit edilerek çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Son olarak kamu örgütlerinde yaşanan çıkar çatışmasının önlenebilmesi noktasında geliştirilen yasal mevzuatın, eksik ve aksayan yönleri ortaya konularak, mevzuatın iyileştirilmesi noktasında tavsiyelere yer verilmiştir. Anahtar Kelimler: Etik, Çıkar Çatışması, Kamu yönetimi. tr_TR
dc.description.abstract Although its existence goes back to earlier times in history, the concept of conflict of interest has recently is been opened to discussions in Turkish public administration as a result of the new approach adopted by the government. The matter of preventing conflicts of interest is mostly subjected to an assessment on ethical perception. As a result of the most recent innovative changes in Turkish public administration, investigation and explanation of the conflict of interest has only recently found its place in literature. The purpose of this study is to manifest the conceptual framework about conflict of interest, and to explain preventative measures and legal requirements with reference to the Constitution of Republic of Turkey. These findings are based on the interview-oriented field research conducted in Malatya Metropolitan Municipality. This study is also designed to provide clarity on the perceptions of the employees in public service in relation to the conflict of interest and ethics. In accordance with the data obtained from field research conducted with Malatya Metropolitan Municipality, it is determined that the level of awareness was inadequate among the employees and solutions to these issues are provided with detail. While pointing out the shortcomings of the new regulative changes in public administration in regard to the conflict of interest, the aim of this study is also to provide answers to the possible steps to improve the ethic-oriented culture among the public servants. Key words: Ethics, Conflict of Interest, Public Administration. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kamu Yönetimi tr_TR
dc.subject Public Administration tr_TR
dc.title Kamu örgütlerinde çıkar çatışması üzerine bir inceleme: Malatya Büyükşehir Belediyesi örneği tr_TR
dc.title.alternative A review of the conflict of interest in public organizations: Example of Malatya Metropolitan Municipality tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.relation.journal 0 tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 89 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record