DSpace Repository

Ayırma analizi üzerine bir inceleme

Show simple item record

dc.contributor.author Çiftçi, Koray
dc.date.accessioned 2020-03-04T07:48:59Z
dc.date.available 2020-03-04T07:48:59Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Çiftçi, K. (2019). Ayırma analizi üzerine bir inceleme. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, 1-75 s. İnönü Üniversitesi Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/15304
dc.description İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı tr_TR
dc.description.abstract İstatistiğin temelinde belirlenen bir araştırma konusu hakkında örnek veriler elde ederek bu veriler üzerine geliştirilmiş birçok istatistiksel analiz uygulayarak analiz sonuçlarına göre konu hakkında genelleme yapmaktır. Bu sayede seçilmiş örneklem üzerindeki çalışma ile ele alınan konunun bütün evreni hakkında tahmin yürütülebilir. Ancak bilimsel araştırmalarda üzerinde çalışılan konunun analizinde, tek değişkenli analizlerin yeterli olmadığı görülmektedir. Bu kısıtlılık nedeniyle çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri de diskriminant analizidir. Bu çalışmanın birinci bölümünde çok değişkenli analiz yöntemleri tanıtılmış. Bu yöntemlerin temelini teşkil eden çeşitli varsayımalar açıklanmıştır. İkinci bölümde; diskriminant analizinin, tanımı, amacı, dayandığı varsayımlar, iki ve daha fazla grup olması halinde diskriminant analizi, ayırma fonksiyonlarının elde edilişi ve anlamı ve diskriminant analizinin teorik alt yapısı incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayınlanan 2018 İnsani Gelişme Endeksi verileri kullanılarak ülkeleri çok yüksek, yüksek, orta ve düşük insani gelişmiş ülkeler gruplarına ayırmak için diskriminant analizi SPSS 22 paket programı kullanılarak uygulanmış. Seçilmiş bir ülke, analiz sonrası elde edilen fonksiyonlar sayesinde doğru sınıflandırılıp sınıflandırılmadığı test edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract By obtaining sample data about a research topic on the basis of statistics, generalization is made according to the results of the analysis by applying a number of statistical analyzes developed on these data. In this way, it can predict the whole universe of the subject covered by the study on the selected sample. However, it is seen that unvariate analyzes are not sufficient in the analysis of the subject studied in scientific research. Because of this limitation, multivariate statistical analysis methods have been developed. One of these methods is discriminant analysis. In the first part of this study, multivariate analysis methods are introduced. The various assumptions underlying these methods are explained. In the second part; discriminant analysis, definition, aim, basis of assumptions, discriminant analysis in case of two or more groups, the acquisition and meaning of separation functions and theoretical background of discriminant analysis are examined. In the third part, discriminant analysis was applied by using SPSS 22 package program to divide countries into very high, middle and low human developed countries by using the 2018 Human Development Index data published by United Nations Development Program. A selected country was tested for correct classification by means of the functions obtained after analysis. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ekonometri tr_TR
dc.subject Econometrics tr_TR
dc.title Ayırma analizi üzerine bir inceleme tr_TR
dc.title.alternative An investigation on disciriminant analysis tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.relation.journal 0 tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 75 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record