DSpace Repository

19. yüzyıl Anadolu Türk resmi ve Kayseri örnekleri

Show simple item record

dc.contributor.author Temel, Elif Çeri
dc.date.accessioned 2015-05-14T11:57:27Z
dc.date.available 2015-05-14T11:57:27Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Temel, Elif Çeri ;(1999) 19. yüzyıl Anadolu Türk resmi ve Kayseri örnekleri ,İnönü Üniversitesi. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/2111
dc.description Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. tr_TR
dc.description.abstract Bu yüksek lisans tezi dört bölümden oluşmaktadır. Giriş olarak düşünülen birinci bölümde konunun niteliği ve önemi ile ilgili kaynak ve yayınlar üzerinde durulmuştur. Ayrıca metot ve düzen açıklanmıştır. îl merkezindeki resimli yapıların belirlenmesi için müze müdürlükleri, Erciyes Üniversitesi ile ilişkiye geçilmiş,yayınlardan da elde edilen bilgiler ışığında adreslere gidilmiştir. Bazı resimli evlerin yıkılması,bazılanna ise girme imkanı olmaması çalışmamızı olumsuz yönde etkilemiştir. încelenebilenlerin evin hangi mekanında, nerede bulunduğu kaydedilmiş,mümkün olduğunca ölçüleri alınmış,fotoğrafları çekilmiştir. Bu işlem Kayseri'ye bağlı diğer yerleşim birimlerinde de uygulanmıştır. Yerinde incelenenler ile yayınlardaki resimleri bir araya toplanarak,manzaralı olanlar seçilmiş ve yazma aşamasına gelinmiştir. II. Bölümde örneklerin bulunduğu Kayseri'nin coğrafyası ve kısa tarihi verilmiş,resimlerin evlerde bulunması itibariyle Türk ev mimarisi ve Kayseri evlerinin genel özellikleri üzerinde durulmuştur. III. Bölümde Türk resim sanatı, kronolojiye göre genel olarak ele alınmış 19. yüzyıl ise açıklanarak esas konumuza ışık tutması sağlanmıştır. Özellikle de duvar resimleri üzerinde durulmuştur. IV. Bölüm 22 resmin incelendiği katalogdan oluşmaktadır. Kataloga alman Kayseri duvar resimlerinin tamamı evlerde bulunmaktadır. Bunların tespit edilenlerin adresleri,resimlerin bulunduğu yer belirtilmiş ölçü,teknik ve üslupları açıklanmıştır. Bunların tamamı kuru fresk tekniğindedir. Yıkılmış evlerde bulunan 13 tane resmin ölçülerini belirlemek mümkün olmamıştır. Açıklamaları da yayınlardaki fotoğraflardan yapılmıştır. Örneklerin 1 1 adedi nişler içerisine, 9 adedi duvara dikdörtgen olarak,2 tanesi de madalyon içerisine yapılmıştır. Bunlardan 13 adedi deniz manzarası, 7 adedi doğa manzarası, 2 tanesi atlı figür konularını içermektedir. Bu resimlerde en çok yeşil,mavi ve kırmızının tonlan,toprak rengi,pembe az olarak da mor kullanılmıştır. Kayseri evlerindeki resimler 19. yüzyılın Anadolu ve Rumeli duvar resimleri ile her bakımdan eş değerlilik gösterirler. Minyatür tarzından kopuş ve Avrupa resim tarzına geçiş döneminin özelliklerini burada da görmek mümkündür. Fotoğraf listesi ve kaynakça ile çalışma bitirilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.subject 19. yüzyıl tr_TR
dc.subject 19. century tr_TR
dc.subject Anadolu tr_TR
dc.subject Anatolia tr_TR
dc.subject Duvar resimleri tr_TR
dc.subject Wall paintings tr_TR
dc.subject Kayseri tr_TR
dc.subject Resim sanatı tr_TR
dc.subject Painting art tr_TR
dc.subject Türk resim sanatı tr_TR
dc.subject Turkish painting art tr_TR
dc.title 19. yüzyıl Anadolu Türk resmi ve Kayseri örnekleri tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record