Cilt 1, Sayı 1 (2010)

 

Recent Submissions

 • Arslan, Mehmet (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010)
  Die Herstellung und der Vertrieb gesundheitsgefährdender bzw. -beeinträchtigender Produkte lösen neben den zivilrechtlichen Kosuquenzen auch eine strafrechtliche Verantwortung des Produzenten aus, wenn strafrechtlich ...
 • Erkan, Mustafa; Demircioğlu, Mustafa Yaşar (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010)
  Yabancı bir hükümete borç vermekle ilgili risklerin genel adı “ülke riski” dir1 . Diğer bir ifadeyle, ülke riski bir devletin borçlarını ve yükümlülüklerini yerine getirebilme isteği ve kabiliyetidir2 . Ülke riski ...
 • Doğan, Beşir Fatih (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010)
  14.12.2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen 5941 sayılı Çek Kanunu 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni Çek Kanunu 3167 sayılı Kanun’dan1 farklı amaçlar güdülerek hazırlanmış ...
 • Ulusoy, Erol E. (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010)
  Tüzel kişiler, kendilerini oluşturan kişi veya mal topluluklarından bağımsız ve ayrı kişiliklerdir (MK md 47/I). Hukuk sistemimizde hak ehliyeti ve medeni hakları kullanma ehliyeti gerçek kişiler (MK md 8, 9) ile tüzel ...
 • Karan, Hakan (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010)
  Son yıllarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi2 ’nin Avrupa Birliği3 ’ne tam üye statüsünü kazanmasıyla birlikte Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti4 ’nde önemli gündem maddelerinden birini, GKRY tabiiyetindeki gemiler ...
 • Vieweg, Klaus (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010)
  Spor, insanları harekete geçiren ve büyüleyen bir toplumsal fenomen haline geldi. Ancak neden spor hukuku?. “Dünyanın en güzel yan uğraşının” hukukçuların müdahalelerinden beri kılınması gerekmez mi?. Acaba adalet ...
 • Şenocak, Kemal (2010)
  Lombard kredisi genel olarak kıymetli evrak ile temin edilmiş olan kredi olarak tarif edilmektedir1. Lombard kredisinde, menkul, hayat sigortası alacağı veya ortaklık hakkını içeren kıymetli evrak gibi bankaya tevdi ...