Cilt 3, Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Apaydın, Bahar Öcal; Kazancı, İdil Tuncer (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012)
  Karar incelemesi kapsamında, İsviçre Federal Mahkemesinin 1 Nisan 2010 tarihli ve 4A_638/2009 sayılı eser sahipliğinin tespitine ilişkin kararı ele alınmıştır. Söz konusu karar Cenevre Kenti bünyesinde oluşturulmuş ...
 • Erbaş Açıkel, Aslıhan (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012)
  Tersanecinin, teslim tarihinden itibaren başlayacak belirli bir süre için gemide ortaya çıkabilecek ayıplara karşı garanti taahhüdünde bulunması, gemi inşa sözleşmelerinde sıkça başvurulan bir uygulamadır. Bu taahhüt ...
 • Aslan, Volkan (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012)
  İnsan haklarının bölgesel örgütler eliyle korunup güçlendirilmesi açısından Avrupa Konseyi, Amerikan Devletleri Örgütü ve Afrika Birliği’nin çalışmaları dikkat çekmektedir. Bu çalışmada Amerikalılar arası sistem ele ...
 • Eren, M. Yusuf (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012)
  Uluslararası toplum çok dinamik bir yapıya sahiptir. Devamlı şiddet ve savaşa eğilim vardır. Birleşmiş Milletler örgütü, bu olumsuz durumu bir nebze engelleyebilmek için, uluslararası hukuka “kuvvet kullanma yasağı” adı ...
 • Öztürk, Neva Övünç (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012)
  Sığınma olgusu, sığınma ihtiyacı içerisinde olan bireyin temel haklarını ikame etmektedir ve doğası gereği insan hakları ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Bu ilişkiye rağmen uluslararası hukukta sığınma hakkı, devletin ...
 • Korkmaz, S. Bengi Sayın (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012)
  Vekâlet sözleşmesi, Roma Hukuku sözleşmeler sisteminde dostluğa dayanan ve ücretsiz yapılan bir sözleşme olması nedeniyle özel bir yere sahiptir. Bu sözleşmede tarafların sorumluluklarının hangi ölçütlere göre belirleneceği ...
 • İyilikli, Ahmet Cahit (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012)
  6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119/1-e fıkrasında dava dilekçesinin unsurları arasında sayılan dava sebebi, çoğunlukla teorik (nazari) olarak ele alınmış, meseleci yöntemle ele alınmadığı için de uygulamada ...
 • Akcan, Recep (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012)
  Türk Hukukunda 1939 yılına kadar kendilerine dava ruhsatnamesi verilen dava vekilleri, mevzuatta hukuken yer alsa da, fiilen varlıkları tartışmalıdır.