Cilt 4, Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Yılmaz, Dilşat (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 12. maddesinde idari işlemlerden kaynaklanan zararların ne şekilde tazmin edileceği düzenlenmektedir. Maddede ayrıca, zararı gidermeye yönelik tam yargı davasının yanında, bu davanın ...
 • Gürten, Kadir (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Roma Devleti'nde, deniz ticareti son derece büyük önem arz etmiş, bu nedenle, hukuk metinlerinde, deniz taşımacılığına ilişkin hükümlere oldukça geniş bir şekilde yer verilmiştir. Gemi işletenlerin sorumluluğunun esas ...
 • Yıldız, Hüseyin (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Makalede Türkiye’nin anayasal gelişim sürecinde bugüne kadar uygulanan hükümet sistemleri incelenmektedir. Her ne kadar 1921 ve kısmen de 1924 Anayasası döneminde meclis hükümeti sistemi uygulanmış olsa da 1876 Anayasasıyla ...
 • Çelik, Uğur; Semih Serkant, Aktuğ (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin hukuk sistemlerini doğrudan ya da dolaylı etkileyen karmaşık ve gelişmiş bir iç hukuka sahip eşsiz özelliği olan uluslararası kuruluşlardandır. AB, federal bir hükümet değil, hükümetler ...
 • Aydos, Oğuz Sadık (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Türk hukukunda ve toplum hayatında önemli bir yer işgal eden vakıflar iki şekilde son bulmaktadır. Kendiliğinden veya mahkeme kararı ile son bulan vakıfların malvarlığının özgülenmesi de vakfın nasıl sona erdiği ile ...
 • Azarkan, Necat (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Prim ödeme borcu sigorta ettiren kişiye aittir ve sigorta ettirenin sigorta sözleşmesi kapsamında üstlendiği en önemli borçtur. Sigortacının rizikoyu taşıma taahhüdüne karşılık, sigorta ettirenin sigorta sözleşmesinden ...
 • Doğan, Beşir Fatih (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  İletim sistemini işleten TEİAŞ sisteme zarar veren müşterilerine cezai şart uygulamaktadır. Bu cezai şartın kaynağı kural olarak sistem kullanım anlaşmasıdır. Ancak taraflar sistem kullanım anlaşması imzalamamışlarsa ...
 • Doğan, Beşir Fatih (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı faturalarında ayrıca göstermek ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon ...