DSpace Repository

Browsing (2009) by Issue Date

Browsing (2009) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Atay, Derin; Kurt, Gökçe; Çamlıbel, Zeynep; Ersin, Pınar; Kaslıoğlu, Özlem (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  In recent years there has been a growing interest in the cultural dimension of foreign language education, and teachers today are expected to promote the acquisition of intercultural competence in their learners. Thus, ...
 • Köksal, M. Serdar (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  Self-regulation perspective on motivation provides an important model to study on motivation in biology education. Motivational part of the Pintrich’s model as one of the most studied models has self-efficacy and test-anxiety ...
 • Balım, Ali Günay; Kesercioğlu, Teoman; Evrekli, Ertuğ; İnel, Didem (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  Bu çalışmada; yapılandırmacı yaklaşımda bir yönlendirici konumunda bulunan ve öğrencilerin bilgileri yapılandırmasında onlara yol gösteren öğretmenlerin önemi üzerinde durulmuştur. Bu amaçla ilerideki yaşantılarında ...
 • Kayapınar, Ulaş (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  The purpose of this study is to reveal the teachers’ views on the quality of foreign coursebook packages (from beginner to intermediate level) widely used in the teaching process of English preparatory classes in ...
 • Baştürk, Savaş (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  The aim of this study is to investigate fourth and fifth year Secondary School Mathematics student teachers’ opinions related to their content knowledge education in Faculty of Arts and Science. A questionnaire composed ...
 • Doğan, Nuri; Şahin, Ali Ekber (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  The purpose of this study was to examine the variables that predict the appointment status of candidate teachers as a result of the Public Personnel Selection Test (PPST). In this study, an answer was searched for the ...
 • Smetts, Ed; Gennip, Hans Van; Rens, Carolien Van (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  Two main types of teaching styles can be distinguished: a traditional teacher-centred style focussing on transfer of knowledge by teachers, and a more student-centred and innovative teaching style aiming at construction ...
 • Şişman, Mehmet (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  Öğretmen yetiştirme, yükseköğretimin diğer sorunlarından ayrı bir konu ve sorunlar alanı değildir. Türkiye’de öğretmen yetiştirme işlevinin 1980’lerin başında üniversitelere devredilmesiyle birlikte var olan bazı sorunlar ...
 • Adıgüzel, Abdullah; Sağlam, Mustafa (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  In this article, based on the sources and researches related with the quality standards, it is aimed at describing the importance of quality standards in teacher training. Thus, in this article, firstly the necessity ...
 • Karnıeli, Mira (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  While being a teacher-educator is a complex task, the mode to train teacher-educators is yet unclear. This question is even more relevant because education colleges thriving for academic accreditation recruit PhDs with ...
 • Mede, Enisa (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  The purpose of this study was to investigate the possible effects of personal variables and perceived selfefficacy in eliciting social support on the three successive burnout dimensions; emotional exhaustion (EE), depe ...
 • Yılmaz, Kürşad (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  Denetim, örgütsel etkililik için vazgeçilmez bir süreçtir. Bütün örgütlerde olduğu gibi eğitim örgütlerinde de denetim çok önemli bir süreçtir. Son yıllarda okul müdürlerinin yapacakları denetim etkinliklerine artan ...
 • Özbek, Serap; Sığırtmaç, Ayperi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  Teaching English to young children at preschool, which is the first grade of the systematic education, is quite important in terms of developing some positive attitudes toward English. It is intended in this study ...
 • Chan, Tak Cheung (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  To meet the demand for accountability, a teacher education program in a university located in South China has established processes at the college, the program, and the faculty levels to assure its program quality. Highlights ...
 • Beycioğlu, Kadir; Dönmez, Burhanettin (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009)
  The history of educational (school) supervision has been influenced by the history of the interaction of intellectual movements in politics, society, philosophy and industrial movements. The purpose of this conceptual ...
 • Taş, Ali (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim okul müdürlerinin değişimi yönetme davranışlarına ilişkin öğretmen algıları ile bu algılar arasında bazı değişkenlere göre fark olup olmadığını belirlemektir. Araştırma, tarama modeline ...
 • Acar, Tülin; Korkut Owen, Fidan; Demir, Yalçın; Haskan, Özlem; Kabalcı, Tuğba; Kutsal, Dilşad; Pekin, İlker Mustafa; Turhan, Esra (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  Bu makalede kariyer danışmanlığına ilişkin, test dışı bir teknik olan kart sıralama tekniği kullanılarak geliştirilen bir ölçme aracı tanıtılmaktadır. Bu araçla, bireylerin mesleki değerlerini fark etmeleri amaçlanmaktadır. ...
 • Gündüz, Bülent; Çelikkaleli, Öner (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  Bu araştırmanın amacı, ergenlerin akademik yetkinlik inançlarının, akran baskılarının ve sürekli kaygılarının saldırganlıklarını yordayıp yordamadığını incelemektir. Bu amaçla farklı lise türlerine devam eden 231 ergenden ...
 • Özbek, Ramazan; Yeşil, Rüştü (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  Sınıf içi öğretim etkinlikleri, birbirini takip eden ve birbirleriyle doğrudan ilişkili üç basamaktan oluşmaktadır. Bunlar; derse giriş etkinlikleri, geliştirme etkinlikleri ve sonuç etkinlikleridir. Öğrenmedeki başarı, ...
 • Aydın, Sinan (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  Lineer cebir üniversitelerin fen, matematik ve mühendislik alanlarında okutulan temel bir matematik dersidir. Genelde bölümlerin bir veya ikinci sınıflarında verilen bu dersin öğretilmesi ve öğrenilmesinde zaman ...