DSpace Repository

Browsing İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi by Title

Browsing İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Doğangün, Deniz (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Türkiye’de Cumhuriyet dönemi çoksesli müzik tarihinin gelişiminde öncü olan birinci kuşak Türk bestecileri arasında, eserleri ve akademik çalışmalarıyla çağdaşları arasından en çok analiz edilme şansı bulmuş olan bestecinin ...
 • Baş, Ercan (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  El emeği, göz nuru ve alın teri ile yapılmakta olan zanaat içerikli meslekler, teknolojinin gelişmesi, robotik akıllı makinaların etkin kullanılması ile fabrikasyon ürünlerin artması vb. nedenlerden dolayı artık günümüzde ...
 • Haşhaş, Sinan; İmik, Ünal (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Bu araştırma, bağlama öğretiminde tezene tutuş ve vuruş yönlerinin ne derece önemli olduğunun belirlenmesine odaklanmaktadır. Araştırmanın ilk aşamasında konuya yönelik olarak kaynak taraması yapılmış ayrıca çeşitli ...
 • Ayas, Onur Güneş (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Müzik sosyolojisi alanında çalışanların görevlerinden biri, beğeni hiyerarşilerinin hangi tarihsel-toplumsal bağlam içinde oluştuğunu, nasıl ifade edildiğini, hangi söylemlerle meşrulaştırıldığını, bu meşruluğun hangi ...
 • Irak, Medine (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Bu çalışmada, doğunun mistik dünyasından gelen Siyah Kalem’in gerçek veya hayali hikâyelerle oluşturduğu kompozisyonlar yardımı ile eserlerinin biçim ve anlam bütünlüğü çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ...
 • Ünay, Seniha (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışma, MÖ.7-6 yüzyıllara tarihlenen Pompei kalıntılarındaki freskolarda görülmeye başlayan; daha sonra MS. 27-395/4.yüzyıla kadar Roma İmparatorluğu’nun yayıldığı bütün yerleşim bölgelerinde yoğun olarak kullanılan ...
 • Bulut, Mustafa Hilmi (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  In this study some assessments were reached on the concept of Classical and Turkish Classical Music. The aim of the study is to compare and discuss the performance styles of the 20th and 21st century singers. The research ...
 • Alapınar Gençay, Çağdaş (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Hasan Ferid Alnar, Türk Musıkisi ile iç içe bir ailede büyümüş ve ilk müzik eğitimini bu yönde almıştır. İleriki yıllarda bu birikimini, çoksesli müzik kuralları ile sentezleyerek, Çağdaş Türk Müziği’ndeki yerini çok farklı ...
 • Şahin, Derya (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Fotoğraf, icadından buyana sanata farklı yollarla ve biçimlerle dahil olmayı bilmiştir. Birçok avant-garde sanat akımı içinde farklı şekillerde yer bulan fotoğraf, dada akımı içinde daha çok kolaj malzemesi olarak ...
 • Bulut, Mustafa Hilmi (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  The study investigated the use of memorization among the musical instrument students enrolled in the Music Education Departments of Faculties of Education. The aims of the study are to determine the utilization of memorization ...
 • Aslan, Fürüzan; Ateş, Oğuz (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Öz: Amaç: Bu çalışmada arkeolojik sit alanlarının odak noktası haline getirilebilmesi için peyzaj tasarımı aracılığıyla tanıtımının yapılması, arkeolojik alanlarda peyzaj kavramının oluşturulması amaçlanmıştır. Yöntem: ...
 • Çakmak, Songül (İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 2017)
  Türk topluluklarının sözlü edebiyatlarında şiir en önemli ifade yolu olarak görülmüştür. Yüzyıllar boyunca hafızada yer alan metinlerden iletişim aracı olarak yararlanılarak kuşaklar arası kültürel mirasın aktarılmasında ...
 • Şen, Yavuz; Kıvanç, Mahmut (İnönü Üniversitesi, 2018)
  Özet Bu araştırmada; Erzurum yöresine ait oyun havalarının, genel özellikleri doğrultusunda türlerinin ve sınıflandırılmasının tespiti amaçlanmıştır. Araştırma, Erzurum yöresine ait oyun havalarının türlerinin ...
 • İnönü Üniversitesi; Çalışgan, Elisa (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Purpose: The most common discomforts in musicians are musculoskeletal injuries. Musicians who play advanced instruments use their musculoskeletal systems for long periods of time outside their normal position. Conventional ...
 • Turgay, Halit (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Vibrato kavramı üzerinde yüzyıllardır devam eden tartışmalar hâlâ güncelliğini korumaktadır. Her flüt ekolünün hatta aynı ekolün temsilcilerinin farklı söylemleri, çalışmaları ve uygulamaları vardır. Bu farklı öğretiler ...
 • Özdemir, Fatih (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Font tasarlamak uzun ve zahmetli bir süreçtir. Detaylı ve hassas ölçümlü bu süreç aynı zamanda teknik birçok bilgiye de sahip olmayı gerektirir. Bu teknik süreçler, grafik tasarım eğitiminin bir parçası olarak yazı ve ...
 • Costicova, Natalia (İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 2017)
  Bu eser Gagavuz halkının kökeni hakkında bilgi vermektedir. Moldova'ya nerden ve nasıl geldiler. Melismatik özelliklerini anlatır. Yazar, Gagavuz müziğinin korunması ve geliştirilmesinde, müzikolog ve besteci Dmitri ...
 • Öztürk, Fatih; Çalışkan, Sadık; Özdemir, Musa (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Stoacılık, Helenistik ve Roma felsefesinde Epikurosçuluk ve Septiklerle birlikte üçüncü önemli okulun adıdır. Kıbrıslı Zenon tarafından kurulan okul, kurumsal bir ‘okul’ olmamasına rağmen yaklaşık olarak 500 yıl gibi ...
 • Şahin, Derya (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Fotoğrafın icadıyla birlikte, fotoğraf-resim yakınlaşması artmış; fotoğraf az ya da çok, sanatçıların eserlerine farklı amaçlarla ve de farklı şekillerle dahil olmayı başarmıştır. Tekniğin sağladığı kolaylıkların da etkisiyle ...
 • Kanat, Sevtap (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Gelişen teknolojiyle birlikte sanatçı, sanat alanındaki bilgisinin yanında; sayısallaşan medya ve sürekli olarak değişen teknolojinin altyapısını da kavrayarak uygulamalarında kullanmaya başlamıştır. Bazen gelişen teknolojinin ...