(2016)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Özdemir, Zeynep; Karakurt, Arzu (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  İlaçların, organizmadaki enzimlerin etkisiyle kimyasal değişikliğe uğrayarak genellikle daha polar yeni bileşiklere dönüşmesine biyotransformasyon ya da metabolizma denir. Metabolizma sonucu, vücuda alınan ilaç ve diğer ...
 • Emre, Oğuz (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Ebeveynleştirme; çocuğun, aile içerisinde sürekli olarak, yaṣına uygun olmayan bir ṣekilde ebeveynin rolünü üstlenmesi ve kendi ilgi ve ihtiyaçlarından fedakarlık etmesi sonucuyla ortaya çıkmaktadır. Ebeveynleṣtirmenin patolojik ...
 • Dibek, Dilara Mermi; Aynal, Leyli Can; Çomoğlu, Selim Selçuk (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Herpes Zoster’e bağlı brakial pleksopati nadir görülen bir nörolojik komplikasyondur. Bu makalede klinik, radyolojik ve elektrofizyolojik incelemeler sonucunda herpes zostere‘e bağlı brakial pleksus nöriti tanısı konulan ...
 • Aylaz, Rukuye; Işık, Kevser; Bayır, Berna; Yetiş, Gülsüm (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Amaç: Bu çalışma, 65 yaş ve üstü kadınlarda üriner inkontinansın 65 yaş ve üzeri kadınların yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Kesitsel türde yapılan araştırmanın evrenini Malatya il ...
 • Günay, Ulviye; Oltuluoğlu, Hatice; Aylaz, Rukuye; Çalışkan, Zekeriya; Tuncay, Suat (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Bu çalışma hemşirelerin mobbing davranışlarına maruz kalma durumlarının belirlenmesi amacı ile yapıldı. Araştırma, tanımlayıcı olarak Şubat-Nisan 2015 yılında Malatya Devlet Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp ...
 • Yayan, E. Hilal; Ulutaş, Ayşegül; Çalışkan, Zekeriya; Emre, Oğuz (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Ek besine geçiş süreci, hem anne hem de bebek için oldukça önemli bir süreç olup bu dönemde yanlış davranış geliştirme bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu çalışmada ek besine geçişte katkılı gıda ...
 • Kurtoğlu, Elçin Latife; Gülbay, , Gonca; Yeşilada, Elif; Tekedereli, İbrahim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Ankilozan spondilit (AS), birincil olarak spinal ve sakroiliak eklemleri etkileyen ve oldukça yaygın olan kronik inflamatuar artropatidir. HLA-B*27, AS ile güçlü ilişkisinden dolayı en fazla çalışılan HLA sınıf I allellerinden ...
 • Aksungur, Zeynep; Türköz, Yusuf (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Akut koroner sendrom (ACS), hassas plağın yüzeyel erezyonu/rüptürü ile bu alanda gelişen trombüsün yol açtığı tablodur ve anginadan Q dalgalı miyokard infarktüsüne (MI) kadar akut miyokard iskemi spekturumuna giren sendromları ...
 • Özhan, Onural; Parlakpınar, Hakan; Acet, Ahmet (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) başlığı altında koroner kalp hastalığı, serebrovasküler hastalıklar, hipertansiyon, periferal arter hastalığı, romatizmal kalp hastalıkları, konjenital kalp hastalıkları, kalp yetmezliği ...
 • Canbolat, Mustafa; Şenol, Deniz; Özbağ, Davut (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Aşil tendonu vücudumuzdaki en güçlü tendondur. Aşil tendonu genellikle sportif aktivitelere bağlı yaralanmalar sonucu ayak ve ayak bileği bölgesinde en sık hasarlanan tendondur. Aşil tendon rüptürü genellikle orta ...
 • Çakır, Ezgi; Toy, Ebubekir (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Ortodontik tedavinin amaçlarından birisi, sadece ortodontik kriterleri değil, aynı zamanda fonksiyonel kriterleri de karşılayan bir oklüzyon elde etmektir. Ortodontik hedefleri sağlamak hasta memnuniyeti için çok ...
 • Ulutaş, Ayşegül; Aksoy, Ayşe B.; Çalışkan, Zekeriya (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Bireysel ve sosyal bir varlık olan insanın gelişiminde doğum öncesi dönemden itibaren anne oldukça önemlidir. Çocuğun gelişiminde zamanın çoğunu birlikte geçirdiği annesinin ve içinde yaşadığı çevrenin büyük önemi vardır. ...
 • Küçük, Meltem; Kermeoğlu, Fatma; Kalender, Atakan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Kök kanal tedavisinin en önemli hedeflerinden biri enfekte kök kanallarından mikroorganizmaların ve doku artıklarının uzaklaştırılmasıdır. Kök kanal sisteminin karmaşık yapısı nedeniyle kemomekanik preparasyon işlemi tam ...
 • Otlu, H. Gül; Türköz, Yusuf (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Gıda paketlerinde, konservelerde, kişisel bakım ürünlerinde, diş malzemelerinde ve günlük hayatta kullandığımız pek çok üründe bulunan Bisfenol A (BPA) gibi ksenobiyotikler, insan sağlığı için büyük tehdit oluşturmaktadır. Son ...
 • Mankan, Talip; Polat, Hilal; Cengiz, Zeliha; Sevindik, Feyza (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Amaç: Bu çalışma hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin ilk klinik uygulama sonrası yaşadıkları stres düzeyleri ve bunu etkileyen faktörlerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışma ...
 • Ercan, Esra; Çelik, Davut; Uysal, Cihan; Eyüpoğlu, Güneş Bulut (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Kasıtlı replantasyon periodontal olarak umutsuz dişlerin tedavisinde bir tedavi seçeneğidir. Bu işlem sırasında, uygun kök yüzey muamelesi kritik bir aşamadır ve ankilozu geciktirerek sonucu pozitif etkilemektedir. Bu ...
 • Aladağ, Murat; Türköz, Yusuf; Sahna, Engin; Cengiz, Nureddin; Parlakpınar, Hakan; Cihan, Faruk; Gül, Mehmet (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Amaç: Laminektomi ve/veya diskektomi sonrası, tüm önleyici işlemlere rağmen, hastaların bir alt grubunda aşırı epidural fibrozis gelişmektedir. Bizim hipotezimiz, laminektomi sonrası aşırı fibrosis gelişen hastalarda ...
 • Aylaz, Rukuye; Sarıtaş, Seyhan Çıtlık; Şanver, Fatmahan; Erci, Behice (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Bu araştırmanın amacı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilde bulunan Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarının obezite sıklığını ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Araştırmanın evrenini çalışanların tümü oluşturmaktadır. Araştırmada ...