DSpace Repository

Işık, figür ve mekan ilişkisi bağlamında bir dizi resim önerisi

Show simple item record

dc.contributor.author Çakar, Salih
dc.contributor.author Çakar
dc.date.accessioned 2016-12-08T12:01:39Z
dc.date.available 2016-12-08T12:01:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Çakar, S. (2014). Işık, figür ve mekan ilişkisi bağlamında bir dizi resim önerisi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1-114 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/5518
dc.description 07.01.2017 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract "Işık, Figür ve Mekân ilişkisi Bağlamında Bir Dizi Resim Önerisi" başlıklı bu tez, problem olarak belirlenen kavramlar doğrultusunda hem kuramsal hem de bir dizi uygulamayı içermektedir. Tez kapsamında problem olarak ele alınan kavramların tarihsel süreçleri, önemi ve geçmişten günümüze resim sanatındaki yeri ele alınmıştır. Sözü edilen kavramlara tarihsel süreç içerisindeki yaklaşım biçimleri gözlemlenmiş ve dönüşümü araştırılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda elde edilen verilerde, toplumsal dönüşümlere paralel olarak sanatçının algısının da dönüşüme uğradığı görülmüştür. Bu bağlamda çalışma kapsamında ele alınan kavramların algılanması ve sunum biçimlerinin de değiştiği gözlenmiştir. Resim sanatı tarihi dikkate alındığında, "ışık, figür ve mekân ilişkisi" çoğu zaman kurgusal bir anlayışla oluşturulurken çoğu zaman da çağın değişimine paralel, gözleme dayalı kompozisyonların oluşturulduğu görülmüştür. Tez kapsamında kuramsal araştırmalar dikkate alınarak oluşturulan uygulamalarda, temel problem olarak belirlenen ışık, figür ve mekân kavramları ele alınmış ve bu doğrultuda bir dizi uygulama yapılmıştır. Uygulamaların bütünlüğü düşünülerek ışık ve figürün kullanılması iç mekânla sınırlı tutulmuştur. Bu araştırma sonucunda amaçlanan ve ortaya konan uygulamaların kapsamı, içeriği ile sınırlı tutulmuştur ve plastik bir dil oluşturma kaygısı önemsenmiştir. Bu amaçla uygulamalar, içeriği taşıyabilecek plastik ilişkilerle desteklenmeye çalışılmıştır. Dil bütünlüğünü sağlayabilecek özgün bir dil arayışı, uygulamaların başlıca hedefi olurken, özgünlüğü ve taklit olmanın ötesi hedeflenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract "Light, Figure and Space Relationship within A Series of Fine Art Suggestions" within this headed Thesis, there are a serial of Practical and Theoritical Applications in link to their specified problems. The problems of this Thesis's contextual sides have been handled carefully within its historical periods, its importance and its place relation to the Art History. The historical periods and their concepts have been observed and their conversion also been researched in their most approachable ways. In this consequences of datas and information we could understand the social transformation could change the Artists own perception as well. In this relation, the enclosed concepts and presentation of it have been percieved unsimiliarly as it has diffirentated from its own original sources.When we look at the Art History, the "Light, Figure and Space Relationship" has been created in fictional sense mostly alongside of its periodical changes with their parallelled compositions. Within the concept of this thesis, in the direction of the contextualised research's applications, the main problem been specified as the "Light, Figure and Space" notions and its been examined with some of its utilisations. While examining these utilisations, without disturbing its wholeness, the "Light and Figurative Applications" been delimitised within the "Space" notion. At the end of this research, the purposed and centered applications have been delimitised again within the concept; and the language has been kept as in the Plastic and Fine Art purpose. This purpose has been supported by the plastic applications and its own contextual relationships. İt has been aimed to carry on using a unique language and applying this in an original and beyond forged and an uncontrived style. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess tr_TR
dc.subject Işık tr_TR
dc.subject Figür tr_TR
dc.subject Mekân tr_TR
dc.subject Light tr_TR
dc.subject Figure tr_TR
dc.subject Space tr_TR
dc.title Işık, figür ve mekan ilişkisi bağlamında bir dizi resim önerisi tr_TR
dc.title.alternative Li̇ght,fi̇güre and space relati̇onshi̇p wi̇thi̇n a seri̇es of fi̇ne art suggesti̇ons tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 114 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record