DSpace Repository

Belediyelerde katı atık yönetimi: Malatya belediyesi örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Kolukısa, Zafer Ümit
dc.date.accessioned 2016-12-08T12:15:16Z
dc.date.available 2016-12-08T12:15:16Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Kolukısa, Z. Ü., (2013). Belediyelerde katı atık yönetimi: Malatya belediyesi örneği.Yüksek lisans/yeterlilik tezi. İnönü Üniversitesi. Malatya tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/5519
dc.description İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı tr_TR
dc.description.abstract In recent times, rapid urbanization, advances in technology and overconsumption culture resulting from implemented capitalist economic policies have led to an increase in types of solid waste and its quantities to huge size that cannot be ignored. These emerging wastes threat to environment and human health. It is seen that subjects of solid waste management have been generally studied by Applied Sciences and studies have mostly emphasized on the disposal techniques as solution proposal. It is remarkable that there is very few studies under the umbrella of Social Sciences which approach the issues of solid wastes are both as an environmental problem and as a management problem. All kinds of studies which will be carried out by Social Sciences will play a key role by affecting the policies of local administrations which are responsible for solid waste management. In accordance with this purpose; first of all, the concept of local administration, historical process of local governments in the world and in Turkey, current management patterns and contemporary approaches which put local administrations to forefront have been studied. Secondly, the concept of solid waste management in the world and in Turkey has been studied. Later on, solid waste enforcements and its results have been examined at the level of local administrations by means of Malatya Municipality example. In the last section, acquired results and recommendations have been presented. tr_TR
dc.description.abstract Son zamanlarda yaşanan hızlı kentleşme, teknolojideki ilerlemeler ve uygulanan kapitalist ekonomik politikalar sonucu ortaya çıkan aşırı tüketim kültürü katı atıkların türlerini ve miktarlarını göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştırmıştır. Ortaya çıkan bu atıklar çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Katı atık yönetimi konularının genellikle fen bilimleri tarafından ele alındığı ve çözüm önerisi olarak çoğunlukla bertaraf teknikleri üzerine durulduğu görülmektedir. Katı atık sorununun hem çevre hem de bir yönetim sorunu olarak sosyal bilimler çatısı altında ele alındığı çalışma sayısının az olduğu dikkat çekmektedir. Sosyal bilimler çatısı altında yapılacak her türlü çalışma, katı atık yönetiminden sorumlu olan yerel yönetimlerin uygulayacağı politikaları etkileyerek sorunun çözümünde anahtar rol oynayacaktır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak yerel yönetim kavramı, dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihsel süreci, mevcut yönetim modelleri ve yerel yönetimleri ön plana çıkaran çağdaş yaklaşımlar incelenmiştir. İkinci olarak katı atık kavramı, dünyada ve Türkiye’de katı atık yönetimi araştırılmıştır. Daha sonra katı atık yönetimi uygulamaları ve sonuçları yerel yönetimler seviyesinde Malatya Belediyesi örneği üzerinden irdelenmiştir. Son olarak elde edilen sonuçlar ve öneriler ortaya konulmuştur. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Yerel yönetimler tr_TR
dc.subject Atık tr_TR
dc.subject Katı atık tr_TR
dc.subject Katı atık yönetimi tr_TR
dc.subject Local governments tr_TR
dc.subject Waste tr_TR
dc.subject Solid waste tr_TR
dc.subject Solid waste management tr_TR
dc.title Belediyelerde katı atık yönetimi: Malatya belediyesi örneği tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 214 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record