Cilt 3 Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Karadenizli, Zeynep İnci; Kambur, Bünyamin (İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2016)
  Bu araştırma, Pilates reformer ile yapılan egzersizlerinin uyluk çevre ölçümü ve uyluk arka grup kasları-hamstring esnekliğine (HE) olan etkileri ve aralarındaki ilişkileri incelemek amacıyla yapılmıştır. 8 hafta süreyle ...
 • Doğu, Gözde Alğün; Örer, Gamze Erikoğlu (İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2016)
  Bu çalışma; 8 hafta süreyle haftada dört gün uygulanan halk oyunları çalışmalarının, 9-11 yaş grubu kız çocuklarda reaksiyon zamanı üzerine etkisinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmada ölçümlere; yaş, ...
 • Can, İbrahim; Ersoy, Kevser (İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2016)
  Bu çalışmanın amacı; Gümüşhane il aday futbol hakemlerinin bazı performans parametrelerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Gümüşhane ilindeki 36 aday hakem (yaş: 232 ± 34 yıl; boy: 1758 ± 04 cm; kilo: 68.4 ± 8.3 ...
 • Aydos, Latif; Kaya, Metin; Kanatlı, Ulunay; Yüksel, Mehmet Fatih; Uzun, Ahmet (İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2016)
  The purpose of this study is to investigate the effect of playing horon long term on the plantar contact area and maximal force. 18 male (age average; 22.60±3.1) horon players who represents Turkey internationally and ...
 • Gürer, Burak; Dedeşah, Uğur Erhan; Öz, Nurgül; Acun, Ayten (İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2016)
  Bu çalışma beden eğitimi öğretmenlerinin zamanı nasıl yönettiklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin çeşitli demografik özellikleri açısından zaman yönetimleri karşılaştırması incelenmiştir. ...