(2018)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Akdağlı, Serpil; Eyigör Pelikoğlu, Fevziye (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Hayatı anlamlandıran sanatın kendi anlamı, hayatla iç içe oluşu ile alakalıdır. Sanatta tek bir idealden söz edilemeyeceği gibi, her durum, her nesne, hayatın içinde olan her şey sanatın konusu olabilmekte, sanatçısıyla ...
 • Irak, Medine (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Bu çalışmada, doğunun mistik dünyasından gelen Siyah Kalem’in gerçek veya hayali hikâyelerle oluşturduğu kompozisyonlar yardımı ile eserlerinin biçim ve anlam bütünlüğü çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ...
 • Baş, Ercan (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  El emeği, göz nuru ve alın teri ile yapılmakta olan zanaat içerikli meslekler, teknolojinin gelişmesi, robotik akıllı makinaların etkin kullanılması ile fabrikasyon ürünlerin artması vb. nedenlerden dolayı artık günümüzde ...
 • Girgin, Figen (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Fotoğraf makinesinin icadı resim sanatını genel olarak üç şekilde etkiledi. Birincisi; onun 19.yy ortalarından günümüze değin, kompozisyona bir aracı olma durumudur. Yani, ressamların modellerini ya da çizmek istedikleri ...
 • Sekman, Aziz (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  İbn Rüşd (1126-1198) yılları arasında İslam dünyasında yaşamış olan en son meşşeai filozofu olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Aristoteles’e yapmış olduğu şerhler ve yorumlar ile Aristoteles’in en büyük takipçisidir. İbn ...
 • Kanat, Sevtap (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Gelişen teknolojiyle birlikte sanatçı, sanat alanındaki bilgisinin yanında; sayısallaşan medya ve sürekli olarak değişen teknolojinin altyapısını da kavrayarak uygulamalarında kullanmaya başlamıştır. Bazen gelişen teknolojinin ...
 • Poyraz, Mine (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Pişmiş seramik malzeme, bünyesi gereği yeniden kullanılamayan, depolanması, yok edilmesi ya da geri dönüştürülmesi zor, geri dönüşüm uygulamaları arasında yer almaktadır. Seramik kaplama bünyelerine pişmiş katı atıkların ...
 • Costıcova, Natalia (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  The article is dedicated to trio for violin, cello and piano "I.N.O." written by Moldovan composer V. Rotaru in 2004. In the author’s spotlight are the musical language features and structural particularities. It is to be ...
 • Dönmez, Yağmur Eylül; İmik, Ünal (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Bu araştırma, Yeşilçam film müziklerdeki metronom hızı değişkenin izler kitle üzerinde meydana getirebileceği algısal farklılıkları saptayarak dinleyici üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmeyi hedeflemektedir. Araştırma, ...
 • Bulut, Mustafa Hilmi (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  The study investigated the use of memorization among the musical instrument students enrolled in the Music Education Departments of Faculties of Education. The aims of the study are to determine the utilization of memorization ...
 • Koçer Fedorean, Aslı (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Bu çalışmada öncelikle keman eğitiminin tarihçesinden kısaca bahsedilmiş daha sonra farklı ülkelerdeki keman ekolleri incelenmiştir. Bu ekoller arasında özellikle Rus keman ekolü üzerinde durulmuştur. Rus keman ekolünün ...
 • Çakmak, Songül (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Makalenin değerlendirme sürecinde gözden kaçan ve yayın ilkelerimizde bağdaşmayan düzeltme gereği nedeniyle Makale Yayından Kaldırılmıştır. Kozmopolit bir yapıya sahip olan Van ilinde çoklu kimlik (Türk, Kürt, Arap, ...
 • Çalışkan, Sadık (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Shakespeare'in günümüz edebiyatını ve İngilizce dilini diğer yazarlardan daha fazla etkilediği ve onun zaman ve mekan üstü doğasının radyo ve televizyondan müziğe, sanattan video oyunlarına kadar günlük hayatımıza nüfuz ...
 • Göğebakan, Yüksel (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Dinsel nitelikte olup olmadığına bakılmaksızın kazılar sonrasında ortaya çıkarılan arkeolojik buluntular, tarih ve tarih öncesine ait sanat ya da bilim açısından istisnai evrensel önem taşıyan, tarihsel yapısının yanında ...
 • Şahin, Derya (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Fotoğrafın icadıyla birlikte, fotoğraf-resim yakınlaşması artmış; fotoğraf az ya da çok, sanatçıların eserlerine farklı amaçlarla ve de farklı şekillerle dahil olmayı başarmıştır. Tekniğin sağladığı kolaylıkların da etkisiyle ...
 • Naldan, Funda (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Bu çalışmanın amacı, hurufat defterlerindeki Kemah kazasında bulunan yapıların 19.yüzyıl başlarındaki durumu ortaya koymaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan hurufat defterlerinde kazanın adı, köyü veya ...
 • Çoban, Levent (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Bu araştırma Hekimhan yöresi halk müziği kültürünün çeşitli açılardan incelenmesi ayrıca TRT-THM repertuarında yer alan ve tarafımızca derlenen yöre türkülerindeki müziksel özelliklerin tespitine odaklanmaktadır. Hekimhan ...
 • Bulut, Şükran (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Bu çalışmada, sanat eserinin görünmeyen yönlerinin, düşünsel boyut (kavramsal sanat) bağlamında günümüz sanat anlayışına göre ortaya çıkarılması ve yorumlanması amaçlanmıştır. Araştırmanın problem durumunu, günümüz (kavramsal) ...
 • Alapınar Gençay, Çağdaş (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Hasan Ferid Alnar, Türk Musıkisi ile iç içe bir ailede büyümüş ve ilk müzik eğitimini bu yönde almıştır. İleriki yıllarda bu birikimini, çoksesli müzik kuralları ile sentezleyerek, Çağdaş Türk Müziği’ndeki yerini çok farklı ...
 • Akçakmak, Hale Birgül (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  20. yüzyılın başında Batı dünyasına sanat uygulamaları odaklı bir öğreti sunan Gürciyef, müziklerinde birçok farklı kaynaktan yararlanmıştır. Müzik yazma sürecinin dinleyici önünde gerçekleştiği ve pratik alanda yapılan ...

View more