DSpace Repository

Tarihe ışık tutan bilge: Prof. Dr. Enver Konukçu

Show simple item record

dc.contributor.author Altay, Şahin
dc.date.accessioned 2023-01-26T06:48:07Z
dc.date.available 2023-01-26T06:48:07Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Altay, Ş. (2022). Tarihe ışık tutan bilge: Prof. Dr. Enver Konukçu. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/87552
dc.description İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı / Genel Türk Tarihi Bilim Dalı en_US
dc.description.abstract Hocaların Hocası olarak bilinen Prof. Dr. Enver Konukçu, Türk Tarihinin, Orta-çağ'dan Yeni ve Yakınçağ'a, Yeni ve Yakınçağ'dan Cumhuriyet tarihine kadar farklı alanlar da araştırma ve incelemeler yapmış, yaşayan tarihçiliğimizin önemli simalarından biri olmuştur. Yazdığı onlarca eserler ve yetiştirdiği sayısız öğrencileriyle modern Türk Tarihçiliğinin gelişmesine katkıda bulunmuş önemli bir şahsiyettir. Bu anlamda tarih il-mine; Hindistan, Selçuklu, Osmanlı ve özellikle Erzurum başta olmak üzere Doğu Ana-dolu ve Kafkasya tarihine ciddi katkılar yaptı ve yapmaya devam etmektedir. Özellikle Ermenilerin Anadolu'da Müslümanlara yaptıkları katliamları gün yüzüne çıkarmak için birçok kazı çalışmasına katılmış, araştırmalarıyla sözde Ermeni soykırımının asılsız ol-duğunu, Ermenilerin Müslümanlara soykırım yaptığını tüm dünyaya duyurmaya çalış-mıştır. Bu çalışmada Türk tarihçiliğine önemli hizmetleri olan Prof. Dr. Enver Konukçu-nun hayatı, eserleri ve kişiliği de alınmaya çalışılmıştır. Çalışma sırasında bizzat kendi-siyle yapılan mülakat, kitapları, makaleleri ve diğer çalışmaları yanı sıra kendisi hakkında yazılan metinler temel alınarak bir metin tesis edilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Prof. Dr. Enver Konukçu, Hocaların Hocası, hayatı, eserleri en_US
dc.description.abstract Known as the Teacher of the Teachers, Prof. Dr. Enver Konukçu has made researches and studies in different fields of Turkish History, from the Middle Ages to the New and Modern Ages, from the New and Modern Ages to the History of the Republic, and has become one of the important figures of our living historiography. He is an important person who has contributed to the development of modern Turkish Historiography with the dozens of works he has written and the countless students he has trained. In this sense, to the science of history; He made and continues to make serious contributions to the history of India, Seljuk, Ottoman and especially Erzurum, Eastern Anatolia and the Caucasus. Particularly, he participated in many excavation works in order to bring to light the massacres committed by Armenians against Muslims in Anatolia, and with his researches he tried to announce to the whole world that the so-called Armenian genocide was unfounded and that Armenians committed genocide against Muslims. In this study, Prof. Dr. Enver Konukçu's life, works and personality were also tried to be taken. During the study, a text was tried to be established based on the interview made with him, his books, articles and other works, as well as the texts written about him. KeyWords: Prof. Dr. Enver Konukçu, teacher of the teachers, his life, works en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Prof. Dr. Enver Konukçu en_US
dc.title Tarihe ışık tutan bilge: Prof. Dr. Enver Konukçu en_US
dc.title.alternative The sage who sheds light on history: Prof. Dr. Enver Konukçu en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US
dc.identifier.endpage 237 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record