DSpace Repository

Aydın yöresi halk müziği kültürü ve TRT-THM repertuvarında kayıt altına alınmış Aydın yöresine ait sözsüz eserlerin müzikal özellikleri

Show simple item record

dc.contributor.author Coşkun, Ebubekir
dc.date.accessioned 2023-01-30T06:30:04Z
dc.date.available 2023-01-30T06:30:04Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Coşkun, E. (2022). Aydın yöresi halk müziği kültürü ve TRT-THM repertuvarında kayıt altına alınmış Aydın yöresine ait sözsüz eserlerin müzikal özellikleri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/87557
dc.description İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Müziği Ana Bilim Dalı / Türk Müziği Bilim Dalı en_US
dc.description.abstract Bu araştırma; Aydın yöresi halk müziği kültürüne aynı zamanda TRT-THM repertuvarında bulunan Aydın yöresine ait sözsüz eserlerin müzikal özelliklerine odaklanmaktadır. Araştırmada; Aydın yöresi halk müziği kültürüne ait ulaşılabilen kaynaklar ve TRT-THM repertuvarında kayıt altına alınmış yöreye ait sözsüz eserler örneklem olarak ele alınmış ve yöredeki sözsüz eserlerin müzikal özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma doğrultusunda başlıca; Aydın yöresinin kendine has önemli geleneklerinin olduğu ve bu geleneklerin günümüzde halen daha yaşatıldığı, yöreye ait olan ve kayıt altına alınmış 21 sözsüz eserin var olduğu, yöreye ait olan ve araştırma kapsamında incelenen 21 adet sözsüz eserde 9 zamanlı usûllerin yaygın olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Aydın, Müzik, Kültür, Müzikal Analiz. en_US
dc.description.abstract The present study focuses on the folk music culture of Aydın region as well as the musical features of nonverbal works belonging to the Aydın region in the TRT-THM repertoire. In this study, accessible resources belonging to the folk music culture of Aydın region and nonverbal works belonging to the region recorded in the TRT-THM repertoire were selected as the study sample and it was aimed to examine the musical features of nonverbal works in the region. As the result of the study, mainly it was concluded that Aydın region has its own important traditions and these traditions are still alive today, there are 21 nonverbal works belonging to Aydın region and have been recorded and styles in 9 are dominant in 21 nonverbal works belonging to the region and examined within the scope of the research. Keywords: Aydın, Music, Culture, Musical Analysis. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Müzikal Analiz en_US
dc.subject Aydın en_US
dc.subject Müzik en_US
dc.title Aydın yöresi halk müziği kültürü ve TRT-THM repertuvarında kayıt altına alınmış Aydın yöresine ait sözsüz eserlerin müzikal özellikleri en_US
dc.title.alternative Folk music culture of Aydın region and musical features of nonverbal works belonging to Aydın region recorded in the TRT-THM repertoire en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US
dc.identifier.endpage 63 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record