DSpace Repository

Latife Tekin'in romanlarında şahıs kadrosu

Show simple item record

dc.contributor.author Açıkyol, Erdal
dc.date.accessioned 2018-06-25T12:00:29Z
dc.date.available 2018-06-25T12:00:29Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Açıkyol, E. (2017). Latife Tekin'in romanlarında şahıs kadrosu. İnönü Üniversitesi. Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/8768
dc.description İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, 1980 sonrası dönemin önde gelen yazarlarından biri olan Latife Tekin'in romanlarındaki şahıs kadrosu incelenmiştir. Yazarın romanlarında yer alan kişiler, onun çevresini bir romancı bakış açısıyla gözlemleyerek ortaya çıkardığı kişilerdir. Amacımız, yazarın gözlemlemeleri sonucu eserlerine yansıyan insana ayna tutmaktır. Öncelikle birinci bölümde Latife Tekin'in hayatı, edebi kişiliği ve eserleri ele alınmıştır. İkinci bölümde romanlardaki kahramanlar incelenmiştir. Kahramanlar incelenmeden önce roman hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Her romanda ilkin ön plana çıkan başkişi tanıtılmış, daha sonra romanda bulunuşuna göre norm, kart ve fon karakterler belirtilmiştir. Kişi tahlilinden sonra değerlendirme bahsi açılarak şahıslar hakkında ulaşılan yargılar özlü bir şekilde verilmiştir. Sonuç bölümünde ise kahramanların genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the characters in the novels of Latife Tekin, one of the leading writers of post-1980 period, were studied. The characters in the author's novels are the people that the author created by observing her environment from the perspective of a novelist. Our aim is to mirror the character who is reflected in the author's works as a result of her observations. First of all, the first part deals with the life, literary personality and works of Latife Tekin. In the second part, the characters of the novels are studied. Brief information is given about the novel before examining the characters. In each novel, firstly the main character, which is in the foreground, is introduced. Later, the norm, the cart and the background characters are mentioned according to their existence in the novel. After the character analysis, the judgments obtained about the characters have been given briefly by opening the evaluation topic. In the conclusion part, a general evaluation was made about the characters. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess tr_TR
dc.subject Heroes tr_TR
dc.subject Türk Dili ve Edebiyatı tr_TR
dc.subject Turkish Language and Literatur tr_TR
dc.title Latife Tekin'in romanlarında şahıs kadrosu tr_TR
dc.title.alternative The characters in the novels of Latife Tekin tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 179 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record