DSpace Repository

Etik açıdan ilköğretim sosyal bilgiler eğitimi programının eleştirel olarak değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Erk, Serhat Onur
dc.date.accessioned 2019-02-11T07:46:51Z
dc.date.available 2019-02-11T07:46:51Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Erk, Serhat O. (2009). Etik açıdan ilköğretim sosyal bilgiler eğitimi programının eleştirel olarak değerlendirilmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/9510
dc.description İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı tr_TR
dc.description.abstract Bu tezde öncelikle Sosyal Bilgiler dersi eğitimi; Sosyal Bilgiler dersinin ne anlama geldiği, Sosyal Bilgiler dersinin amaçları, içeriği ve mevcut değerlendirmenin nasıl yapıldığı ele alınmıştır. Bu değerlendirmenin ardından mevcut sorunlar incelenmiştir ve Sosyal Bilgiler dersinin AB üyeliğine hazırlanan Türkiye için önemine yer verilmiştir. Mevcut Sosyal Bilgiler dersi incelendikten sonra etik kavramı ele alınmıştır. Etiğin anlamı ve diğer bilimler ve öğretilerle olan ilişkisine değinilmiştir. Etik kavramını içine alan bir Sosyal Bilgiler dersinde, mevcut durumdan farklı olması gereken amaçlar, içerik ve değerlendirme süreçleri ele alınmıştır. Bu çalışmada alan yazında Sosyal Bilgiler ve etik eğitimini konu alan araştırmalar ve kaynaklar incelenmiştir. Bu çalışmaların ortaya koydukları veriler ışığında bazı sorunların tespiti yapılmıştır. Bu sorunların giderilmesi için alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Son olarak, Sosyal Bilgiler dersindeki etik eğitimi hakkında genel bir değerlendirme ışığı altında ulaşılan sonuçlara ve çözüm önerilerine değinilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, first of all, it was evaluated the education in Social Studies lesson, the meaning of Social Studies lesson, the aims of Social Studies lesson, its content and its current evaluation system. After the evaluation of current social studies lesson, the concept of ethic was evaluated. The meaning of ethic and the relation of ethic with the other sciences and doctrines also were touched on. Furthermore, it was evaluated, what must be the differences of a Social Studies lesson which includes ethic concept from the current condition of the Social Studies curriculum. In this study researches were observed, which are about Social Studies and Ethic education in the literature. Some problems were determined in the view of these researches. Information was given about the solution of these problems. Finally, it was touched on some results and solution suggestions about the general evaluation of ethics education in social studies lesson. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Eğitim ve Öğretim tr_TR
dc.subject Education and Training tr_TR
dc.title Etik açıdan ilköğretim sosyal bilgiler eğitimi programının eleştirel olarak değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The critical evaluation of social studies curriculum in primary education in the aspect of ethic tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.relation.journal 0 tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 0 tr_TR
dc.identifier.endpage 0 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record