DSpace Repository

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Türk pop müziğinden etkilenme düzeylerinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Pala, Amaç
dc.date.accessioned 2019-02-13T12:18:47Z
dc.date.available 2019-02-13T12:18:47Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Pala, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Türk pop müziğinden etkilenme düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/9532
dc.description İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı / Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı tr_TR
dc.description.abstract Popüler kültür ürünü olan Türk pop müziği, ülkemizde 20. yüzyılın ikinci yarısında popülerleşmiş ve 21. yüzyılın en önemli müziklerinden biri olmuştur. Özellikle ilköğretim öğrencilerine yön veren bu müziğin, temel müzik eğitiminde yer alması gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı; ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin, Türk pop müziğinden etkilenme düzeylerini belirlemek ve öğrencilerin görüşleri doğrultusunda günümüz Türk pop müziğine farklı bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu çalışmanın evrenini Malatya il sınırlarında bulunan il ve ilçe okulları oluşturmaktadır. Örneklem, random (şans) yöntemi ile belirlenen beş il ve beş ilçe merkez okullarıdır. Bu çalışmada, tarama modeli olan anket tekniği uygulanmıştır. Anket 28 sorudan oluşmaktadır. Toplam 1029 öğrenci tarafından cevaplanmıştır. Anketlerden 1008'i değerlendirilmiş, deneklerin sürekli aynı yanıtı verdiği 21 anket ise değerlendirilmeye alınmamıştır. Elde edilen veriler SPSS 13. 0 yazılımı ile bilgisayar ortamına aktarılmış ve bu yazılım ile gerekli olan veri analizleri yapılmıştır. Veri analizleri sonucunda bulgular, tablolar haline getirilmiş ve tablolar ışığında bu veriler yorumlanarak önerilerde bulunulmuştur. Tezin literatür bölümünde, pop müziği ve popüler kültür ile ilgili tanımlardan, pop müziğin türlerinden, Türk pop müziğinin tarihinden bahsedilmiştir. Bu bölüm kitaplardan, makalelerden, tezlerden, internetten ve yabancı kaynaklardan yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu çalışmanın sonucunda, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Türk pop müziğinden önemli derecede etkilendikleri saptanmıştır. Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda Türk pop müziği ile ilgili sorunlarına, çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Turkish pop music, the outcome of popular culture, has become popular in the second half of the 20th century in our country and it has become one of the most important music genres of the 21th century. This music which gives a direction especially to the students of primary schools is thought to take place necessarily in basic music education. The aim of this study is to determine the level of effects of Turkish pop music on 8th class students and to provide a different perspective to today?s Turkish pop music according to the views of students. The universe of this study is schools in the city centre and the district of Malatya. The sample, the schools in five cities centre and the districts are have been determined by random sampling method. İn this study, the poll technique has been applied. The poll has 28 questions. The poll has been answered by 1029 students in total. Of all the poll, 1008 have been evaluated while 21 of them haven?t been taken into consideration as the experimentals have given the same answers haven?t been evaluated. The datas obtained have been transfered to the computer with via SPSS 13.0 software and necessary data analyses have been made. After data analyses the results have been transfered into the charts and according to these charts advices have been made by commenting charts. In the information part of this thesis, the definitions of pop music and popular culture, genres of pop music, the history of Turkish pop music have been mentioned. This part has been constituted with the help of books, articles, thesises, Internet and foreign sources. At the and of the study, it has been determined that 8th class students of primary schools have been considerably effected by the Turkish pop music. With the help of students? ideas, it has been tried to provide solutions to the problems in Turkish pop music. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Eğitim ve Öğretim tr_TR
dc.subject Education and Training tr_TR
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Music tr_TR
dc.title İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Türk pop müziğinden etkilenme düzeylerinin değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The evaluation of the degree of affect of the Turkish pop music on primary the eight class students tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.relation.journal 0 tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 0 tr_TR
dc.identifier.endpage 0 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record