DSpace Repository

Sermaye piyasası türev ürünler ve para politikası ilişkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Akbaş, Yusuf Ekrem
dc.date.accessioned 2019-02-25T11:48:08Z
dc.date.available 2019-02-25T11:48:08Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Akbaş, Yusuf E. (2008). Sermaye piyasası türev ürünler ve para politikası ilişkisi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/9601
dc.description İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı tr_TR
dc.description.abstract 1970'li yıllarda görülen finansal krizler sonucu piyasalarda belirsizlik ve kırılganlık artmıştır. Sermaye piyasası türev ürünleri özelliklerinden dolayı risk ve belirsizliği azalttığı için yatırımcıların önlerini açar. Bu yüzden yatırımcıların daha doğru ve etkin yatırım kararları almalarını sağlar. Bunun sonucunda yatırımlar artacak. Yatırım artışıyla toplam talep artış gösterecektir. Bu durum çarpan etkisi yaratarak milli hasılayı artıracaktır. Sonuç olarak para politikasının nihai amaçları olan ekonomik büyüme ve istihdamda önemli yol katedilecektir. Ayrıca arz talebe göre dengeleneceği için fiyat istikrarında da önemli bir yol alınmış olunacaktır. Para piyasasıyla sermaye piyasası arsasında önemli bağlantı vardır. Para piyasasını doğrudan etkileme yolu para politikası vasıtasıyladır. Sermaye piyasası para politikasından dolaylı olarak etkilenir. Türev ürünlerin para politikasına etkisi olduğu gibi para politikasının da türev ürünlere etkisi bulunmaktadır. Bu etkileşim organize borsalarda daha fazla kendini hissettirmektedir. Tezgahüstü piyasaların denetimi yeterli olmadığı için etkileşim sınırlıdır. Ayrıca bu piyasalar oldukça risklidir ve işlem hacmi bir anda çok yüksek meblağlara ulaşabilmektedir. Bu tehdit merkez bankalarının fiyat istikrarını sağlamasında önemli engel oluşturmaktadır. Bu yüzden özellikle bu piyasalarda yeterince düzenlemeler yapılmalıdır. Anahtar Sözcükler: Türev Ürünler, kırılganlık, tezgahüstü piyasalar, denetim, fiyat istikrarı, para politikası. tr_TR
dc.description.abstract As a result of financial crisis in 1980s, indefiniteness and volatilite have increased. Because of features, the dervatives clear the paths, obstract to investors about investment. So, its involve that investors get a decision better and more efficient. As a consequence of this happen, investment increase. After the increse of investment, the aggregate demand increase. This happen increase the national outcome to create the multiplier effect. As a result, the economic growth and employment, the final aim of monetory policy, improve importantly. Besides, the stability of price are improved importantly due to the fact that supply balance towards demand. There is an important connection between the monetory market and capital market. The way of effecting the monetory market is monetory policy. The capital market effects of monetory policy as indirect. The dervatives effect the monetory policy as well as monetory policy effects the derivatives. This interaction has percieved own much more. The interaction is limit since the audit isn?t adequate. Besides, this market is too risk and the volume can suddenly increase the final points. This threat is important block for involving of center bank the stability of price. Theraby, the operations should be done, especially in OTC market. Key Words: Derivatives, volatilite, over the counter markets, audit, stability of price, Money policy. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ekonometri tr_TR
dc.subject Econometrics tr_TR
dc.subject Ekonomi tr_TR
dc.subject Economics tr_TR
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject Business administration tr_TR
dc.title Sermaye piyasası türev ürünler ve para politikası ilişkisi tr_TR
dc.title.alternative The dervatives and the relation of monetory policy tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.relation.journal 0 tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 0 tr_TR
dc.identifier.endpage 0 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record