DSpace Repository

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Subject "Law"

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Subject "Law"

Sort by: Order: Results:

 • Akıncı, Müslüm (İnönü Üniversitesi, 1994)
  TÜRKİYE'DE ÇEVRE HUKUKU'NUN GELİŞİMİ, YETERLİLİ?İ VE ETKİNLİ?İ Müslüm AKINCI Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans (Master) Tezi Danışman: Prof.Dr. Kemal KARTAL İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Malatya, ...
 • Baran, Mayde (İnönü Üniversitesi, 1996)
 • Fidan, Murat (İnönü Üniversitesi, 1996)
 • Kökçam, Emine Sümeyye (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  "Türk Ceza Hukukuyla Mukayeseli Olarak İslam Hukukunda Hırsızlık Suçu" adlı çalışmamızda hırsızlık suçunun İslam ceza hukukundaki yerini, unsurlarını ve neticelerini 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri ile ...
 • Ergür, Osman Kağan (İnönü Üniversitesi, 2019)
  Tarım alanında önemli bir yere sahip olan çiftçilerin yapmış olduğu faaliyetler zirai faaliyet olarak isimlendirilmiştir. Bu zirai faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sonucu elde edilen kazançların vergilendirilmesi söz ...
 • Geyik, Ali Fuat (İnönü Üniversitesi, 2019)
  Sağlık hakkı, temel bir insan hakkı olması sebebiyle gerek uluslararası anlaşmalarla gerekse Anayasa ile teminat altına alınmıştır. Bu kapsamda devletin sağlık hakkı bakımından koruma, gereğini yerine getirme ve saygı duyma ...
 • Ekin, Şeyda Betül (İnönü Üniversitesi, 2019)
  ÖZET Çalışmamızın konusu, ilk kez suça sürüklenen çocuklar bakımından öngörülen ve 2005 yılında Çocuk Koruma Kanunu ile Türk Ceza Mevzuatına giren hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumudur. Hükmün açıklanmasının ...
 • Farzaliyeva, Gunel (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Hatalı tıbbi uygulama kavramı ile ilgili Dünya Tabipler Birliği'nin 1992 yılında yapmış olduğu Genel Kurulda açıklama yapılmış olup buna göre bu kavram " hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri ...
 • Karadaş, Neslihan (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Kişiler tedavi olmak amaçlı hastaneye başvurduğunda aslında özel hayatlarını tanımadıkları kişilerle paylaşma yolunda ilk adımı atmış olurlar. Hastanın kimseye açıklamadığı sırları hastaneye girişi ile tanımadığı kişilerin ...
 • Arslan, Mustafa (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İcra hukuku borcunu zamanında ödemeyen borçlunun, alacaklının talebiyle devlet yardımı neticesinde alacağına kavuşmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler içeren bir yaptırım hukukudur. Borç, kamu alacağı olduğunda ise ayrı ...
 • Apaydın, Evren (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Asgari ücret, işverenleri daha düşük ücret ödemekten men eden ve kamu gücüyle zorunlu hale getirilmiş bir ücrettir. Asgari ücret uygulamaları, sanayi toplumunda ortaya çıkan sosyal devletin amacına ulaşmak için yürütülen ...
 • Aladağ, Ahmet Emir (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bilim ve sanat en etkin düşünceyi ifade biçimlerinden biridir. Bu nedenle ortaya çıktığı ilk günden beri bilimsel ve sanatsal faaliyetler kimsenin söylemeye cesaret edemediği ve toplumu yakından ilgilendiren konuları kamuoyu ...
 • Tuncel, Seher (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Mülkiyet hakkı, ortaya çıktığı ilk zamanlardan itibaren toplumlarda hayat hakkı kadar önem arz etmiş olup; söz konusu hakkın korunması amacıyla da ilgili toplumlarca çeşitli kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar, çağın ...
 • Sekban, Esengül Albayrak (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  İdari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluk denetimi, Türk Hukuku'nda belirli süreler içinde dava açılması şartına bağlanmıştır. İdari dava açma süresi, idari uyuşmazlığa konu menfaatin/hakkın idari yargı yerlerinde ileri ...
 • Karakaya, Kaya (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Hüküm, Kur'ân ve sünnette var olan lafızlardan elde edilir. Ancak her dilde olduğu gibi dinin bu iki ana kaynağında var olan lafızların da farklı anlamlara gelmesi muhtemeldir. Bu da farklı anlamların doğmasına sebep ...