DSpace Repository

Browsing 1997 Cilt 4 Sayı 2 by Submit Date

Browsing 1997 Cilt 4 Sayı 2 by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • Şenol, Mustafa; Özerol, İ. Halil; Şaşmaz, Sezai; Özcan, Atilla; Soytürk, Durali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Tırnak mantar enfeksiyonlarının tedavisi; oldukça zor, başarı oranlan nispeten düşük, tekrarlama ihtimali yüksek, uzun ve kullanılan ilaçların yan etkileri sebebiyle sık laboratuar kontrolleri gerektiren bir süreçtir. ...
 • Genç, Metin; Aslan, Turan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  2500 donör, ABO ve Rh kan grupları, HBsAg, anti-HIV ve VDRL sonuçları bakımından, kayıtlar kullanılarak tarandı. Sonuçlar, prevalansı belirlemek ve cins ve kan gruplarındaki görülmesi muhtemel ilişki yönünden analiz edildi. ...
 • Kapukaya, Ahmet; Erdem, Hakan; Arslan, Hüseyin; Kesemenli, Cumhur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  1990-1994 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji servisine başvuran 19 hastaya syme amputasyonu yapıldı. Bu hastalardan diabetik ve vasküler nedenli 9 hastaya Wagner'in iki aşamalı (two- ...
 • Doğan, Gürsoy; Oram, Yasemin; Karıncaoğlu, Yelda (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Psoriasiste patolojik olarak tlenen artmış epidermal proliferasyonu baskılamaya yönelik çeşitli tedaviler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir vitamin D3 analoğu olan kalsipotriol topikal olarak son yıllarda psoriasis ...
 • Adnan, Hasanoğlu; Mustafa, Şahin; Bülbüloğlu, Ertan; Ertaş, Ertuğrul; Erbilen, Mustafa; Şehitoğlu, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Laparoskopik cerrahi yöntemler yaygınlaştıkça gelişen komplikasyonlarla ilgili bilgiler de artmakta ve yeni komplikasyonlar bildirilmektedir. Kliniğimizde yapılan laparoskopik kolesistektomi sonucu göbek fasia sütürasyonu ...
 • Eğri, Mücahit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada gelişmekte olan ve az gelişmiş 56 ülkenin ulusal verilerine göre bebek ölümlerinin sosyo­ekonomik ve bazı değişkenlerle ilgili belirleyicileri incelenmiştir. Bebek ölüm hızları ile önemli derecede ilişkili ...
 • Küçük, Nergiz; Gökmen, Gökhan; Yıldız, Leyla; Çerçi, Melek; Takçı, Erhan; Uslu, Sebahattin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Son yıllarda yapılan çalışmalarda kan beyin bariyerinin iki tarafı arasındaki sıvı geçişinin hidrostatik veya onkotik basınç değişikliklerinden değil de ozmolaliteden etkilendiği gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı halen ...
 • Rıza, Türköz; Baltalarlı, Ahmet; Yılık, Levent; Akçay, Ayhan; Şağban, Mansur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Kronik mitral yetmezliği sebebiyle alışılmış (posterior lifletin korunmadığı) mitral kapak replasmanı yapılan 10 olgu (grup 1) ile posterior lifletin korunduğu 7 hastada (grup 2) sol ventrikül fonksiyonları karşılaştırıldı. ...
 • Kaya, Saraç; Cengiz, Yakıncı; Ramazan, Kutlu; Ünsal, Özgen; Tamer, Baysal; Yaşar, Durmaz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada sağlıklı ilkokul çocuklarında rutin batın ultrasonografisinin değerini saptamayı amaçladık. Bunun için halihazırda herhangi bir şikayeti ve geçirilmiş hastalık öyküsü olmayan yaşları 7 ile 12 arasında değişen ...
 • Güntekin, Güner; Nurzat, Elmalı; İrfan, Ayan; Nusret, Ataşlı; Kadir, Ertem; Ü. Sefa, Müezzinoğlu (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada onsekiz ay- dört yaş arasında doğuştan kalça çıkığı bulunan, yirmialtı hasta (otuz sekiz kalça) da, primer tedavi olarak uyguladığımız açık redüksüyon ve innominate osteotomisinin fonksiyonel ve radyolojik ...
 • Temel, İsmail; Çığlı, Ahmet; Türköz, Yusuf; Özerol, Elif; Gözükara, Engin M. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Beckman Synchron CX3 otoanalizörü kit bağımlı bir klinik analizördür. Kolay kullanımı, doğru ve kesin sonuçları ile 24 saat sürekli çalışma gibi avantajlarından dolayı laboratuvarımızda acil analizlerde kullanılmaktadır. ...
 • Altındiş, Mustafa; Emel Türk, Arıbaş; Ali, Kart; Celalettin, Vatansev; A. Zeki, Şengil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Çalışmamızda, propofol ve tiyopental'in immünolojik etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Total intravenöz anestezi (TIVA) tekniğiyle birinci gruptaki hastalara propofol infüzyonu, ikinci gruptakilere ise tiyopental ...
 • Durmaz, Bengül; Özerol, İ. Halil; Şahin, Kazını; Tekerekoğlu, M. Sait; Köroğlu, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  This study was performed in İnönü University Turgut ÖZAL Medical Center to asses the resistance of Enterobacteriaceae and Pseudomonas species to P-laktam antibiotics. From October 1995 to February 1997, 1126 Gram negative ...
 • Kapukaya, Ahmet; Aslan, Hüseyin; Necnioğlu, Serdar; Kandiya, Engin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada bir çok kemik patolojileri saptanmaktadır. Bunların en nadir görülenlerinden biri femur boynu kırıklarıdır. Bunların spontan ve eş zamanlı olarak oluşması son derece nadirdir. İlk ...
 • Balat, Özcan; Burak, Feza; Atmaca, Ruşen; Aydın, Abdullah; Ertaş, Ertuğrul (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Daha önce bir kez sezaryen geçiren 30 yaşında bir kadın hastanın karın duvarında, eski insizyon yerinden ilişkisiz olarak gelişen ve total eksizyonla tedavi edilen bir e ks t er nal endometriozis vakası sunuldu.
 • Gürsoy, M. Harun; Koltuksuz, Uğur; Uğuralp, Sema; Aydın, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Duplications of the gastrointestinal tract are congenital anomalies that are rarely and often incidentally found. They can produce symptoms of gastrointestinal obstruction or can be asymptomatic for a long period of time ...
 • Balat, Özcan; Atmaca, Ruşen; Balat, Ayşe; Burak, Feza; Saraç, Kaya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Kistik higroma konjenital bir anomali olup %1.7-5 arasında görülür. Kromozomal anomalilerle, sıklıkla da Turner sendromııyla birarada olabilmektedir. USG yardımıyla erken dönemde prenatal tanısı mümkündür. Bu makalede ...
 • Türköz, Rıza; Paç, Ayşenur; Berat, Hasan; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Ellis-van Creveld Syndromu deri, tırnak ve dişleri içeren çeşitli tipte ektodermal displazi, polidaktili ve kondrodermal displaziye ilaveten konjenital kalp defektlerini içermektedir. Polidaktili ve intermediate tip ...
 • Hasanoğlu, Adnan; Aydın, N. Engin; Kaygusuz, M. Akif; Saraç, Kaya; Bülbüloğlu, Ertan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Sol gluteal bölgede 9 cm civarında kitle palpe edilen 28 yaşındaki erkek hasta, yumuşak dokuda abse ön tanısı ile ameliyat edildi. Operasyon sırasında ve patolojik inceleme sonucunda kitlenin kist hidatik olduğu belirlendi. ...
 • Soysal, Ömer; Ege, Erdal; Yıldırım, Zeki; Baysal, Tamer; Özdemir, Hasan; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Hemoptysis is a problem for which the patient and the physician give importance. Aortobronchial fistula causes hemoptysis and aortopleural fistula causes hemothorax, and it is a fatal situation if not treated. A patient ...