DSpace Repository

Browsing 1997 Cilt 4 Sayı 2 by Issue Date

Browsing 1997 Cilt 4 Sayı 2 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Paç, Ayşenur; Türköz, Rıza; Gülcan, Öner; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Ventriküler septal defekt bulunmayan pulmoner atrezi olgularında triküspit kapak displazisi görülebilir, ancak pulmoner stenoza eşlik etmesi alışılmış değildir. Bu çalışmada displazik triküspit kapak ile birlikte pulmoner ...
 • Soysal, Ömer; Şahin, Mustafa; Putnam, Joe B.; Clayman, Gary L. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Dördüncü kez lokal nüksetmiş folliküler tiroid kanseri olan nadir bir vaka sunulmuştur. Sternuma invaze olan, trakeaya ve özefagusa bası yapan dev tümör nedeniyle, hastaya; tümörün üst sternumla birlikte total rezeksiyonu ...
 • Özbek, Elvan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada, böbreküstü bezlerinin embriyolojik gelişimi ile hem makroskopik hem de mikroskopik yapısı hakkındaki klasik bilgiler ve son literatür verileri derlenerek sunuldu.
 • Eğri, Mücahit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada gelişmekte olan ve az gelişmiş 56 ülkenin ulusal verilerine göre bebek ölümlerinin sosyo­ekonomik ve bazı değişkenlerle ilgili belirleyicileri incelenmiştir. Bebek ölüm hızları ile önemli derecede ilişkili ...
 • Balat, Özcan; Burak, Feza; Atmaca, Ruşen; Aydın, Abdullah; Ertaş, Ertuğrul (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Daha önce bir kez sezaryen geçiren 30 yaşında bir kadın hastanın karın duvarında, eski insizyon yerinden ilişkisiz olarak gelişen ve total eksizyonla tedavi edilen bir e ks t er nal endometriozis vakası sunuldu.
 • Türköz, Rıza; Paç, Ayşenur; Berat, Hasan; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Ellis-van Creveld Syndromu deri, tırnak ve dişleri içeren çeşitli tipte ektodermal displazi, polidaktili ve kondrodermal displaziye ilaveten konjenital kalp defektlerini içermektedir. Polidaktili ve intermediate tip ...
 • Saraç, Kaya; Kutlu, Ramazan; Kaplan, Fahrettin; Baysal, Tamer; Özcan, Balat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada transvajinal ultrasonografide karşılaşılan naboth kistlerinin sonografik özelliklerini değerlendirmeği amaçladık Toplam 263 hasta incelendi ve naboth kisti tespit edilen 82 hasta çalışma kapsamına alındı. ...
 • Gürsoy, M. Harun; Koltuksuz, Uğur; Uğuralp, Sema; Aydın, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Duplications of the gastrointestinal tract are congenital anomalies that are rarely and often incidentally found. They can produce symptoms of gastrointestinal obstruction or can be asymptomatic for a long period of time ...
 • Balat, Özcan; Atmaca, Ruşen; Balat, Ayşe; Burak, Feza; Saraç, Kaya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Kistik higroma konjenital bir anomali olup %1.7-5 arasında görülür. Kromozomal anomalilerle, sıklıkla da Turner sendromııyla birarada olabilmektedir. USG yardımıyla erken dönemde prenatal tanısı mümkündür. Bu makalede ...
 • Hasanoğlu, Adnan; Aydın, N. Engin; Kaygusuz, M. Akif; Saraç, Kaya; Bülbüloğlu, Ertan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Sol gluteal bölgede 9 cm civarında kitle palpe edilen 28 yaşındaki erkek hasta, yumuşak dokuda abse ön tanısı ile ameliyat edildi. Operasyon sırasında ve patolojik inceleme sonucunda kitlenin kist hidatik olduğu belirlendi. ...
 • Kapukaya, Ahmet; Erdem, Hakan; Arslan, Hüseyin; Kesemenli, Cumhur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  1990-1994 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji servisine başvuran 19 hastaya syme amputasyonu yapıldı. Bu hastalardan diabetik ve vasküler nedenli 9 hastaya Wagner'in iki aşamalı (two- ...
 • Gürsoy, M. Harun; Shew, Stephen B.; Miller, Ronna G.; Smith, E. O’Brian; Gomez, Michael R.; Jaksic, Tom (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmanın amacı KDH’li hastalarda kurtarma tedavisine almak için hangi bağımsız yaşam prediktöderinin olduğunun ve kullanılabileceğinin tespiti için bir metod geliştirmekti. Merkezimizin 10 yıllık bir süredeki 62 ...
 • Adnan, Hasanoğlu; Mustafa, Şahin; Bülbüloğlu, Ertan; Ertaş, Ertuğrul; Erbilen, Mustafa; Şehitoğlu, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Laparoskopik cerrahi yöntemler yaygınlaştıkça gelişen komplikasyonlarla ilgili bilgiler de artmakta ve yeni komplikasyonlar bildirilmektedir. Kliniğimizde yapılan laparoskopik kolesistektomi sonucu göbek fasia sütürasyonu ...
 • Doğan, Gürsoy; Oram, Yasemin; Karıncaoğlu, Yelda (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Psoriasiste patolojik olarak tlenen artmış epidermal proliferasyonu baskılamaya yönelik çeşitli tedaviler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir vitamin D3 analoğu olan kalsipotriol topikal olarak son yıllarda psoriasis ...
 • Kapukaya, Ahmet; Aslan, Hüseyin; Necnioğlu, Serdar; Kandiya, Engin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada bir çok kemik patolojileri saptanmaktadır. Bunların en nadir görülenlerinden biri femur boynu kırıklarıdır. Bunların spontan ve eş zamanlı olarak oluşması son derece nadirdir. İlk ...
 • Durmaz, Bengül; Özerol, İ. Halil; Şahin, Kazını; Tekerekoğlu, M. Sait; Köroğlu, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  This study was performed in İnönü University Turgut ÖZAL Medical Center to asses the resistance of Enterobacteriaceae and Pseudomonas species to P-laktam antibiotics. From October 1995 to February 1997, 1126 Gram negative ...
 • Soysal, Ömer; Ege, Erdal; Yıldırım, Zeki; Baysal, Tamer; Özdemir, Hasan; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Hemoptysis is a problem for which the patient and the physician give importance. Aortobronchial fistula causes hemoptysis and aortopleural fistula causes hemothorax, and it is a fatal situation if not treated. A patient ...
 • Kutlu, Ramazan; Saraç, Kaya; Balat, Özcan; Turgut, Mehmet; Buhur, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  In this case report, we present a case of fetal sacrococcygeal teratoma (SCT) which is diagnosed by prenatal US and define the ultrasonographic features of it. A 28 years old female in 27th gestational weeks referred to ...
 • Genç, Metin; Aslan, Turan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  2500 donör, ABO ve Rh kan grupları, HBsAg, anti-HIV ve VDRL sonuçları bakımından, kayıtlar kullanılarak tarandı. Sonuçlar, prevalansı belirlemek ve cins ve kan gruplarındaki görülmesi muhtemel ilişki yönünden analiz edildi. ...
 • Şenol, Mustafa; Özerol, İ. Halil; Şaşmaz, Sezai; Özcan, Atilla; Soytürk, Durali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Tırnak mantar enfeksiyonlarının tedavisi; oldukça zor, başarı oranlan nispeten düşük, tekrarlama ihtimali yüksek, uzun ve kullanılan ilaçların yan etkileri sebebiyle sık laboratuar kontrolleri gerektiren bir süreçtir. ...