DSpace Repository

Browsing İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi by Issue Date

Browsing İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • İmik, Ünal; Dönmez, Yağmur Eylül (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  İnsanoğlu, duygularını ifade ederken, sanat olarak adlandırdığımız çok çeşitli anlatım biçimlerini kullana gelmiştir. Müzik sanatı da, bu ifade biçimlerinin en çok tercih edilenlerinden biri olmuştur. Bu sebepledir ...
 • Ayas, Onur Güneş (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Müzik sosyolojisi alanında çalışanların görevlerinden biri, beğeni hiyerarşilerinin hangi tarihsel-toplumsal bağlam içinde oluştuğunu, nasıl ifade edildiğini, hangi söylemlerle meşrulaştırıldığını, bu meşruluğun hangi ...
 • Özdemir, Fatih (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Font tasarlamak uzun ve zahmetli bir süreçtir. Detaylı ve hassas ölçümlü bu süreç aynı zamanda teknik birçok bilgiye de sahip olmayı gerektirir. Bu teknik süreçler, grafik tasarım eğitiminin bir parçası olarak yazı ve ...
 • Sekman, Aziz (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Kant 18. yüzyıl Aydınlanma Dönemin en önemli düşünürüdür. Bu çalışmamızda, başlıkta da anlaşıldığı gibi Kant’ın Ahlak Delili ve bu delilin temellendirme meselesi tartışılacaktır. Kant kendinden önceki filozoflardan farklı ...
 • Akyol, Arslan (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  İnsanoğlunun dünyanın bütün coğrafyalarında çok eski zamanlardan bu yana çevresindeki doğal malzemeleri kullanarak çalgı yaptığı bilinmektedir. Asya’dan Afrika’ya çok geniş bir coğrafyada görülen, doğada çeşitli formlarda ...
 • Costicova, Natalia (İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 2017)
  Bu eser Gagavuz halkının kökeni hakkında bilgi vermektedir. Moldova'ya nerden ve nasıl geldiler. Melismatik özelliklerini anlatır. Yazar, Gagavuz müziğinin korunması ve geliştirilmesinde, müzikolog ve besteci Dmitri ...
 • İnönü Üniversitesi; Çalışgan, Elisa (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Purpose: The most common discomforts in musicians are musculoskeletal injuries. Musicians who play advanced instruments use their musculoskeletal systems for long periods of time outside their normal position. Conventional ...
 • İnönü Üniversitesi; Mak, Mahir (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  M. Hakan Cevher’in “Hâzâ Mecmûa-i Sâz ü Söz” kitabının kaynak olarak kullanıldığı bu çalışmada, Ali Ufki’nin ‘Türki’ başlığı altında topladığı 103 eser incelenmiştir. Cevher’in ulaştığını söylediği 104 Ufki türküsünün ...
 • Koca, Binnaz (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Kavramsal Sanat 1960'larda sanatın anlatım dilini alışageldik anlatımının dışına çıkartır. Fetişleştirilmiş olan sanat nesnesini artık meta olmaktan kurtararak sanatın düşünsel bir süreç olduğunu söyler. Kavramsal sanatta ...
 • Irak, Medine (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Bu çalışmada, doğunun mistik dünyasından gelen Siyah Kalem’in gerçek veya hayali hikâyelerle oluşturduğu kompozisyonlar yardımı ile eserlerinin biçim ve anlam bütünlüğü çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ...
 • Poyraz, Mine (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Pişmiş seramik malzeme, bünyesi gereği yeniden kullanılamayan, depolanması, yok edilmesi ya da geri dönüştürülmesi zor, geri dönüşüm uygulamaları arasında yer almaktadır. Seramik kaplama bünyelerine pişmiş katı atıkların ...
 • Sekman, Aziz (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  İbn Rüşd (1126-1198) yılları arasında İslam dünyasında yaşamış olan en son meşşeai filozofu olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Aristoteles’e yapmış olduğu şerhler ve yorumlar ile Aristoteles’in en büyük takipçisidir. İbn ...
 • Akdağlı, Serpil; Eyigör Pelikoğlu, Fevziye (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Hayatı anlamlandıran sanatın kendi anlamı, hayatla iç içe oluşu ile alakalıdır. Sanatta tek bir idealden söz edilemeyeceği gibi, her durum, her nesne, hayatın içinde olan her şey sanatın konusu olabilmekte, sanatçısıyla ...
 • Girgin, Figen (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Fotoğraf makinesinin icadı resim sanatını genel olarak üç şekilde etkiledi. Birincisi; onun 19.yy ortalarından günümüze değin, kompozisyona bir aracı olma durumudur. Yani, ressamların modellerini ya da çizmek istedikleri ...
 • Polat, Sibel (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Bu araştırma, hicâz makamı dizisi kullanılarak oluşturulan “Polat Ses Egzersizleri” ile bireylere kazandırılması hedeflenen Ses Eğitiminin Temel Ögeleri ve Çeşitli Söyleme Tekniklerine ilişkin kazanımların devinişsel ...
 • Aslan, Fürüzan; Ateş, Oğuz (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Öz: Amaç: Bu çalışmada arkeolojik sit alanlarının odak noktası haline getirilebilmesi için peyzaj tasarımı aracılığıyla tanıtımının yapılması, arkeolojik alanlarda peyzaj kavramının oluşturulması amaçlanmıştır. Yöntem: ...
 • Alapınar Gençay, Çağdaş (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Hasan Ferid Alnar, Türk Musıkisi ile iç içe bir ailede büyümüş ve ilk müzik eğitimini bu yönde almıştır. İleriki yıllarda bu birikimini, çoksesli müzik kuralları ile sentezleyerek, Çağdaş Türk Müziği’ndeki yerini çok farklı ...
 • Şen, Yavuz; Kıvanç, Mahmut (İnönü Üniversitesi, 2018)
  Özet Bu araştırmada; Erzurum yöresine ait oyun havalarının, genel özellikleri doğrultusunda türlerinin ve sınıflandırılmasının tespiti amaçlanmıştır. Araştırma, Erzurum yöresine ait oyun havalarının türlerinin ...
 • Kanat, Sevtap (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Gelişen teknolojiyle birlikte sanatçı, sanat alanındaki bilgisinin yanında; sayısallaşan medya ve sürekli olarak değişen teknolojinin altyapısını da kavrayarak uygulamalarında kullanmaya başlamıştır. Bazen gelişen teknolojinin ...
 • Göğebakan, Yüksel (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Dinsel nitelikte olup olmadığına bakılmaksızın kazılar sonrasında ortaya çıkarılan arkeolojik buluntular, tarih ve tarih öncesine ait sanat ya da bilim açısından istisnai evrensel önem taşıyan, tarihsel yapısının yanında ...