Cilt 5 Sayı 11

 

Recent Submissions

 • Aslan, Fürüzan; Aslan, Edanur; Atik, Atilla (İnönü Üniversitesi, 2015)
  İnsan içinde bulunduğu mekân ile sürekli bir etkileşim halinde olup içinde bulunduğu mekânı duyular yoluyla algılar. Bu algılar bilgi ve tecrübelerden yararlanarak yorumlanır. Algılamanın büyük bir kısmını görme ...
 • Aslan, Fürüzan; Aslan, Edanur; Atik, Atilla (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Landscape, the way that people perceive, is described as areas the characteristics of which are made up as a result of the interaction and activity of natural and/or human factors. The composition which is formed as a ...
 • Oktay, H. Ekin; Erdoğan, Reyhan; Oktay, F. Başak (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Kentleri insan nüfusunun yoğun olarak yaşadığı mekânlar olarak tanımlamak mümkündür. Kentler tarihin farklı aşamalarında yaşadıkları değişimlerle günümüzdeki durumlarına gelmişlerdir. Tarihsel aşamaların hassasiyetlerine ...
 • Yerlikaya, Mahir; Soylu Koyuncu, Sevgi (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışmada görsel ile sürekli iç içe olan Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretmen adayların görsel okuryazarlıklarındaki “uygulama” tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik Resim-İş Eğitimi Anabilim ...
 • Arslan, Arzu (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Tekstil yüzeyleri; liflerin, ipliklerin ya da liflerle ipliklerin bir arada kullanılmasıyla elde edilmektedirler. Bu malzemeler, dokuma, örme veya farklı tekniklerle elde edilmektedirler. Çalışmada model uygulamalı dokuma ...
 • Per, Meral (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Kanada’da binlerce yıl öncesine ait ilk sanat örnekleri Aborjinler’de görülmektedir. Ritüellerde kullanmak amacıyla üretilen bu eserler ticari amaçlarla da kullanılmaktadır. 1759’da Fransız koloni dönemi sırasında, Kanada’ya ...
 • Yazıcı, Tarkan; Kılıç, Ilgım (İnönü Üniversitesi, 2015)
  İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, mesleki müzik eğitimi kapsamında İnönü Üniversitesine bağlı Devlet Konservatuvarı ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde (GSF) öğrenim görmekte olan 73 üniversite ...
 • Özdemir, Ayşe; Kıray Vural, Bilgin (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Son zamanlarda doğa ve bahçe kavramları yaşam kalitesi kavramı ile eşdeğerde görülmektedir. İnsanın doğa ile iç içe olmasının yaşam kalitesini ve refahını olumlu yönde etkilediği birçok çalışma ile tespit edilmiştir. ...
 • Korkut, Aslı; Üstün Topal, Tuğba (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Planlama kararları doğrultusunda, alanların şekillendirilerek en uygun mekansal kompozisyonların ortaya konulduğu tasarım süreci, planlama sürecinin devamında gelişme gösterir. Dolayısıyla planlama ve tasarım birbirini ...
 • Bekçi, Banu; Dinçer, Deryanur; Bogenç, Çiğdem (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Türkiye 9 binin üzerinde doğal bitki ve %30'un üzerinde endemik bitkileri ile bulunduğu coğrafyanın en zengin biyoçeşitliliğine sahiptir. Ancak Türkiye’de doğal bitkiler kentsel ve kırsal mekânlarda son derece kısıtlı ...
 • Müftüoğlu, Volkan; Perçin, Halim (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Kentsel alanlarda yağmur sularını drene etmek için kullanılan geleneksel yağmur suyu toplama sistemleri, yağmur sularını hızlı bir şekilde ayrık veya birleşik kanalizasyon sistemi ile ortamdan uzaklaştırmaktadır. Bu durumla ...
 • Pirselimoğlu Batman, Zeynep; Demirel, Öner (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Uluslararası turizm koridoru olarak bilinen Altındere Vadisi, Meryemana Deresi güzergâhı, Galyan Vadisi arasında kalan Yazlık Köy ve yayla yerleşimleri doğal kaynakları tarihi ve kültürel değerleri açısından çok ...
 • Dönmez, Yasin; Özyavuz, Murat; Gökyer, Ercan (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Kent planlamalarında toplumu oluşturan bireylerin gereksinimlerinin nasıl karşılanması gerektiği konusu, kentlerin temel sorunlarının kaynağını oluşturmaktadır. Ülkemizde nüfusun büyük bir çoğunluğunun kentlerde yaşadığını ...