(2015)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Tozun, Hatice; Uzunca, Gözde (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Bu araştırmanın amacı, ebru sanatını tekstilde uygulayan ebru ustalarının, ebruyu tekstile uygularken izledikleri yol, kullandıkları boyar maddeler, kumaş çeşitleri, tekstilde kullanım alanları, renk ve kompozisyon özellikleri ...
 • Çabuk, Suat (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Kayseri, Cumhuriyet’in ilanıyla ekonomik, sosyal ve mekânsal yapısı değişmiş Anadolu kentlerinden biridir. İlk değişim, Kayseri’nin 1923 yılında vilayet merkezi olması ile yaşanmıştır. Daha sonra ülke için oldukça ...
 • Aksoy, Elif (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Feminine silk fabrics in the inventory of Elazig Ethnography and Archaeology Museum are handled in this study. Feminine fabrics belonging to 19th and 20th centuries, which are essentially the subject of the article, were ...
 • Atalay, Mustafa Cevat (İnönü Üniversitesi, 2015)
  İnsanın kişiliğini genetik özelliklerine ek olarak doğası, tarihi, kültürü özetle topyekûn çevresinin oluşturduğu/biçimlendirdiği varsayılmaktadır. Bu belirleyici/biçimlendirici etmenler sanatçının sanatçı kişiliğini de ...
 • Bulgan, Murat (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Aus der Musikethnologie wissen Wir, dass die Bestandteile des Phänomens “Musik”, vielmehr nur als wie die physikalischen Eigenschaften; Akustik, Frequenz oder Tönen bestehen. Demnach wird die Musik, in vielen Ländern ...
 • Gökyer, Ercan; Öztürk, Melih; Dönmez, Yasin; Çabuk, Suat (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Dağlık alanlar sahip olduğu zengin flora-fauna varlığı ve sağladığı iklimsel konfor olanakları nedeniyle rekreasyon ve turizm faaliyetleri için tercih edilen alanlar arasında yer almaktadır. Günümüzde kentleşmenin artması ...
 • Düzgüneş, Ertan; Demirel, Öner (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Türkiye, kitle turizmi dışında sahip olduğu coğrafik konum ve iklimsel şartlarla şekillenen kaynak değerleri ile ziyaretçilere farklı alternatifler sunabilmektedir. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi ve bu bölge ...
 • Özdemir Işık, Buket; Demir, Sara (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Dünyada madencilik sektörü ekonomik açıdan önemli ölçüde devlet bütçesine katkı sağlamakta fakat plansızca ve kontrolsüzce yapılan madencilik faaliyetleri doğanın ekolojik ve görsel değerlerinin tahribinin artmasına ...
 • Aslan, Fürüzan; Aslan, Edanur; Atik, Atilla (İnönü Üniversitesi, 2015)
  İnsan içinde bulunduğu mekân ile sürekli bir etkileşim halinde olup içinde bulunduğu mekânı duyular yoluyla algılar. Bu algılar bilgi ve tecrübelerden yararlanarak yorumlanır. Algılamanın büyük bir kısmını görme ...
 • Aslan, Fürüzan; Aslan, Edanur; Atik, Atilla (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Landscape, the way that people perceive, is described as areas the characteristics of which are made up as a result of the interaction and activity of natural and/or human factors. The composition which is formed as a ...
 • Oktay, H. Ekin; Erdoğan, Reyhan; Oktay, F. Başak (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Kentleri insan nüfusunun yoğun olarak yaşadığı mekânlar olarak tanımlamak mümkündür. Kentler tarihin farklı aşamalarında yaşadıkları değişimlerle günümüzdeki durumlarına gelmişlerdir. Tarihsel aşamaların hassasiyetlerine ...
 • Yerlikaya, Mahir; Soylu Koyuncu, Sevgi (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışmada görsel ile sürekli iç içe olan Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretmen adayların görsel okuryazarlıklarındaki “uygulama” tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik Resim-İş Eğitimi Anabilim ...
 • Arslan, Arzu (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Tekstil yüzeyleri; liflerin, ipliklerin ya da liflerle ipliklerin bir arada kullanılmasıyla elde edilmektedirler. Bu malzemeler, dokuma, örme veya farklı tekniklerle elde edilmektedirler. Çalışmada model uygulamalı dokuma ...
 • Per, Meral (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Kanada’da binlerce yıl öncesine ait ilk sanat örnekleri Aborjinler’de görülmektedir. Ritüellerde kullanmak amacıyla üretilen bu eserler ticari amaçlarla da kullanılmaktadır. 1759’da Fransız koloni dönemi sırasında, Kanada’ya ...
 • Yazıcı, Tarkan; Kılıç, Ilgım (İnönü Üniversitesi, 2015)
  İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, mesleki müzik eğitimi kapsamında İnönü Üniversitesine bağlı Devlet Konservatuvarı ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde (GSF) öğrenim görmekte olan 73 üniversite ...
 • Tekin Gürgen, Elif; Öztopalan, Ruken (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Bu araştırmada Müzik Bilimleri Bölümü öğrencilerinin Müzik Tarihi dersinde grup etkinliğine dayalı kavram haritalama ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan 10 öğrenciye açık uçlu soruların ...
 • Özdemir, Ayşe; Kıray Vural, Bilgin (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Son zamanlarda doğa ve bahçe kavramları yaşam kalitesi kavramı ile eşdeğerde görülmektedir. İnsanın doğa ile iç içe olmasının yaşam kalitesini ve refahını olumlu yönde etkilediği birçok çalışma ile tespit edilmiştir. ...
 • Korkut, Aslı; Üstün Topal, Tuğba (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Planlama kararları doğrultusunda, alanların şekillendirilerek en uygun mekansal kompozisyonların ortaya konulduğu tasarım süreci, planlama sürecinin devamında gelişme gösterir. Dolayısıyla planlama ve tasarım birbirini ...
 • Bekçi, Banu; Dinçer, Deryanur; Bogenç, Çiğdem (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Türkiye 9 binin üzerinde doğal bitki ve %30'un üzerinde endemik bitkileri ile bulunduğu coğrafyanın en zengin biyoçeşitliliğine sahiptir. Ancak Türkiye’de doğal bitkiler kentsel ve kırsal mekânlarda son derece kısıtlı ...
 • Müftüoğlu, Volkan; Perçin, Halim (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Kentsel alanlarda yağmur sularını drene etmek için kullanılan geleneksel yağmur suyu toplama sistemleri, yağmur sularını hızlı bir şekilde ayrık veya birleşik kanalizasyon sistemi ile ortamdan uzaklaştırmaktadır. Bu durumla ...

View more