DSpace Repository

Browsing Cilt 5 Sayı 2 by Issue Date

Browsing Cilt 5 Sayı 2 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Kurtoğlu, Elçin Latife; Gülbay, , Gonca; Yeşilada, Elif; Tekedereli, İbrahim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Ankilozan spondilit (AS), birincil olarak spinal ve sakroiliak eklemleri etkileyen ve oldukça yaygın olan kronik inflamatuar artropatidir. HLA-B*27, AS ile güçlü ilişkisinden dolayı en fazla çalışılan HLA sınıf I allellerinden ...
 • Yayan, E. Hilal; Ulutaş, Ayşegül; Çalışkan, Zekeriya; Emre, Oğuz (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Ek besine geçiş süreci, hem anne hem de bebek için oldukça önemli bir süreç olup bu dönemde yanlış davranış geliştirme bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu çalışmada ek besine geçişte katkılı gıda ...
 • Aylaz, Rukuye; Işık, Kevser; Bayır, Berna; Yetiş, Gülsüm (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Amaç: Bu çalışma, 65 yaş ve üstü kadınlarda üriner inkontinansın 65 yaş ve üzeri kadınların yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Kesitsel türde yapılan araştırmanın evrenini Malatya il ...
 • Dibek, Dilara Mermi; Aynal, Leyli Can; Çomoğlu, Selim Selçuk (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Herpes Zoster’e bağlı brakial pleksopati nadir görülen bir nörolojik komplikasyondur. Bu makalede klinik, radyolojik ve elektrofizyolojik incelemeler sonucunda herpes zostere‘e bağlı brakial pleksus nöriti tanısı konulan ...
 • Emre, Oğuz (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Ebeveynleştirme; çocuğun, aile içerisinde sürekli olarak, yaṣına uygun olmayan bir ṣekilde ebeveynin rolünü üstlenmesi ve kendi ilgi ve ihtiyaçlarından fedakarlık etmesi sonucuyla ortaya çıkmaktadır. Ebeveynleṣtirmenin patolojik ...
 • Günay, Ulviye; Oltuluoğlu, Hatice; Aylaz, Rukuye; Çalışkan, Zekeriya; Tuncay, Suat (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Bu çalışma hemşirelerin mobbing davranışlarına maruz kalma durumlarının belirlenmesi amacı ile yapıldı. Araştırma, tanımlayıcı olarak Şubat-Nisan 2015 yılında Malatya Devlet Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp ...
 • Özdemir, Zeynep; Karakurt, Arzu (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  İlaçların, organizmadaki enzimlerin etkisiyle kimyasal değişikliğe uğrayarak genellikle daha polar yeni bileşiklere dönüşmesine biyotransformasyon ya da metabolizma denir. Metabolizma sonucu, vücuda alınan ilaç ve diğer ...