DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Author "7768"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Author "7768"

Sort by: Order: Results:

 • Arda, Kemal; Sığırcı, Ahmet; Başar, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1999)
 • Baysal, Tamer; Kaya, Akın; Kutlu, Ramazan; Sığırcı,Ahmet (Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 2001)
  Pulmoner sekestrasyon (PS)’un tanısı ve preoperatif değerlendirilmesi; akciğerin bir bölümünü besleyen anormal arterin anjiyografi ile gösterilmesine dayanır. Kesin tanısı için anjiyografi yapılırken bazı olgularda helikal ...
 • Alkan, Alpay; Kutlu, Ramazan; Sığırcı, Ahmet; Baysal, Tamer; Altınok, Tayfun; Dusak, Abdurrahim; Saraç, Kaya (Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 2003)
  Tip 1 nörofibromatozisli olgularda beyin fokal lezyonlarının ayırıcı tanısında manyetik rezonans spektroskopinin rolünün ortaya konması amaç- landı. GEREÇ VE YÖNTEM Tip 1 nörofibromatozisli 15 olguya beyin manyetik rezonans ...
 • Alkan, Alpay; Durak, Ahmet Candan; Özcan, Nevzat; Kutlu, Ramazan; Baysal, Tamer; Sığırcı, Ahmet (Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 2003)
  Şiddetli karın ağrısı nedeniyle narkotik analjezik kullanan abdominal maligniteli olgularda çölyak gangliyon blokajının etkinliği ve güvenliğinin araşl- tırılması. GEREÇ VE YÖNTEM Yaşlları 19 ile 75 arasında değişlen 27 ...
 • Uğuralp, Sema; Harma, Birsen; Sığırcı, Ahmet; Karadağ, Neşe (Turkish Journal of Medical Sciences, 2007)
  The commonest and most serious complication of neonatal ovarian cysts is torsion. Ovarian torsion leads to loss of the ovary. We report a case of a torsioned and autoamputated right ovarian cyst presenting as a duplication ...
 • Uğuralp, Sema; Sığırcı, Ahmet; Karadağ, Neşe (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2008)
  An abdominal cystic mass with a 2.5x1.8 cm diameter was diagnosed in a 28 week- gestation female fetus using antenatal ultrasonography (US). Postnatal US confirmed a cystic mass in the right adrenal region. The ...
 • Kalaycı, Özlem Tuğçe; Fırat, Ahmet Kemal; Türkçüoğlu, Peykan; Erdem, Gülnur; Sığırcı, Ahmet; Alkan, Alpay (Cumhuriyet Tıp Derg, 2009)
  Orbital varis, postural değişiklik ya da valsalva manevrasıyla geçici proptozise neden olan dilate bir ven ya da ven grubudur. Varisler klinik olarak asemptomatik olabilirler ve günümüzün gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle ...
 • Uğuralp, Sema; Güngör, Ahmet; Sığırcı, Ahmet; Şamdancı, Emine; Aydın, Nasuhi Engin (Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2009)
  Sklerozan stromal tümörler (SST) overin sex kord tümörleri içinde sınıflandırılan ve nadir görülen benign karakterli tümörlerdir. Bu hastalık çok sıklıkla 30 yaşın altındaki genç kadınlarda ortaya çıkar. 15 yaşında kız ...
 • Karaman, Abdurrahman; Demircan, Mehmet; Uğuralp, Sema; Özcan, Canan Ceren; Sığırcı, Ahmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2010)
  Segmental cystic dilatation of ureter is extremely rare in children. In this paper, we present and discuss an infant with a segmental cystic dilatation of ureter. While the proximal and distal ureteral segments were normal ...
 • Celiloğlu, Özgü Suna; Doğan, Metin; Ak, Muharrem; Gümüş Doğan, Derya; Celiloğlu, Can; Sığırcı, Ahmet; Karadağ, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
 • Karakurt, Cemşit; Çelik, Serkan Fazlı; Sığırcı, Ahmet (Gazi Medical Journal, 2014)
  Anomalous systemic arterial supply is a rare condition and it’s commonly seen in patients with Scimitar syndrome. A systemic arterial supply to a normal lung without anomaly is a rare variant of bronchopulmonary sequestration ...