Cilt 9 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Soysaldı, Hacı Mehmet (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  İnsan iki yönlü olarak yaratılmış mükemmel bir varlıktır. Birinci yönü bedeni, ikinci yönü ise ruhudur. Her iki yönünün de bir takım ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla her iki yönden tatmin edilmesi gerekir. Uyku ise, insan ...
 • Tosun, Cemal; Mutlu, Şefika (2018)
  Bu araştırmada, Kur’an Kursu Öğreticiliği Mesleki Etik İlkeleri ölçeğinin geliştirilmesi ve geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an ...
 • Karaman, Fikret (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Araştırmamız, Balkan yarımadasında bulunan ülkeleri kapsamaktadır. Bu stratejik coğrafya, 13. asra kadar Romalıların yönetiminde kalmıştır. Daha sonra yarımada üzerinde, Batı Avrupa, Rusya ve Osmanlı Devletinin ilgisi ...
 • Kırkız, Mustafa; Jamoul, Yassin (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Despotizm, iktidarın tekelleşmesidir. Bu, katılım ve tavsiye, başkalarının baskınlığı, zulüm ve tahakküm gerektirir ve haksız yere ellerinde olanı ele geçirir. Ekstretoryal tiranlık, yaşamın çeşitli katmanlarına girer ...
 • Türkmen, Sabri; Önel, Abdulhakim (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Hicri 554 ile 626 yılları arasında yaşayan Ya‘kûb el-Mencinîkî Harranlıdır. Kaynaklarda “el-Harrânî” nisbesiyle anılmıştır. el-Mencinîkî, mancınık yapımıyla uğraşmıştır. Bu yüzden “el-Mencinîkî” nisbesini almıştır. Silahlara ...
 • Türkmen, Sabri (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Oryantalistlerin çalışmalarında Doğuya, Batıdan farklı nitelikler atfedilerek Doğu ötekileştirilmiştir. Doğunun bir şehvet yatağı olduğu, atalarından şiddet miras almış olup şiddet ile şekillenmiş bir toplum oldukları ...
 • Kasapoğlu, Abdurrahman (İnönü üniversitesi ilahiyat fakültesi, 2018)
  Kur’an ile ilgili herhangi bir konudan, meseleden bahsedildiğinde, o meselenin Kur’an ve sünnette dayanağının olup olmadığına bakılır. İlkesel planda bahsi geçen meselenin Kur’ânî olduğunu destekleyen her türlü delile ...