DSpace Repository

Browsing 1996 Cilt 3 Sayı 3 by Issue Date

Browsing 1996 Cilt 3 Sayı 3 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Ekmekçi, Hakan; Arısoy, A. Engin; Müftüoğlu, Münife; Karabiber, Hamza; Yılnıaz, Hikmet; Bereketoğlu, M. Ali; Arslan, Turan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Botulizm oldukça nadir evrensel bir enfeksiyondur. Clostridium botulinum toksini, nöromüsküler kavşaklarda ve sinapslarda ve otonomik sinapslarda asetilkolin salmımmı engelleyerek etki eder. Kontamine gıdanın yenilmesi ...
 • Özkan, Semih; Özbek, Emin; Gürpınar, Tayfun; Sarıyüce, Oğuzhan; Güneş, Ali; Özsan, Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bu çalışmada 10-19 yaş arası (ortalama 13.9) 959 orta ve lise öğrencisinde varikosel prevalansı araştırıldı. Asemptomatik sağlıklı erkek öğrenciler fizik inceleme ve doppler ultrasonografı (USG) incelemesi ile değerlendirildi. ...
 • Şenol, Mustafa; Özcan, Atilla; Saraç, Kaya; Bölük, Ayhan; Şaşmaz, Sezai; Kutlu, Ramazan; Soytürk, Durali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  30 yaşında bir makina mühendisi, yüzünde, özellikle burun civarındaki çok sayıda kabarıklıklar sebebiyle başvurdu. Adenoma sebaseum olarak değerlendirilen bu lezyonlar, estetik kaygı dışında bir şikayete yol açmıyordu. ...
 • Bayramlar, Hüseyin; Hepşen, İbrahim F.; Er, Hamdi; Özen, Süleyman; Çıralık, Harun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bu çalışmada Aralık 1993 - Aralık 1996 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda orbital kitle nedeniyle takip ve tedavi edilen 10 olgu retrospektif olarak incelendi. Yedi olguda ...
 • Karakaş, Sacide; Uzun, Ahmet; Cihan, Ö. Faruk (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Laboratuvarında eğitim amacıyla diseke edilen dokuz kadavradan (6 erkek, 3 kadın) 30 yaşındaki bir kadın kadavrasında atnalı böbrek anomalisi tespit edildi. 600-700 ...
 • Özerol, İbrahim Halil; Şenol, Mustafa; Ageitos, Ana; Talmadge, James E. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Non-Hodgkin lenfomalı 24 hastadan elde edilen periferik stem cell (PSC) ürünlerinin natural killer (NK) hücre aktivitesi, IL-2 ile kültürden önce ve 5 gün IL-2 ile birlikte kültür yapılarak incelendi. Bu çalışmaya göre PSC ...
 • Büyükberber, Süleyman; Hasanoğlu, Adnan; Serbest, Servet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Pendred sendromu, otozomal resesif geçiş gösteren, guatr ve konjenital sağırlığın birlikte görüldüğü bir hastalıktır. Tiroid bezinde iyotun organifıkasyonunda enzimatik bir bozukluk sözkommıdur. Organifıkasyon bozukluğu ...
 • Suma, Selami; Çelenk, Çetin; Polat, Pınar; Tanı, Volkan; Eren, Suat; Okur, Adnan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Koledok kistleri ekstrahepatik ve/veya intrahepatik safra yollarında kistik dilatasyonlarla karakterize, nadir görülen bir anomalidir. Koledok kistlerinin erken tam ve tedavisinin yapılması komplikasyonların önlenmesinde ...
 • Arıbaş, Emel Türk; Bitirgen, Mehmet; Günaydın, Murat; Polat, Hakkı (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Herpes simplex virus tip 1 (HSV-1) antikorları, 85 lösemi ve lenfomalı hasta ve 40 sağlıklı kişide ELİSA yöntemi ile araştırılmıştır. Hasta grubunda HSV-1 IgM ve IgG pozitifliği sırasıyla % 9.41 ve % 92.95, kontrol grubunda ...
 • Koçak, Ayhan; Çolak, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  1958’de Aaron B Lerner tarafından tanımlanan melatonin’in yaşlanma karşıtı etki, immün düzenleyici, onkostatik ve nöroendokrin fonksiyonlar gibi pekçok fizyolojik fonksiyonları vardır. Son yıllarda melatonin’in potent bir ...
 • Ekmekçi, Hakan; Yıldız, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Yüzyıllardır tanınan depresyon, psikoftzyolojik, psikomotor ve bilişsel alanlarla ilgili bir belirtiler kümesidir. Bu nedenle depresyonda klinik semptomlar oldukça değişken bir dağılım göstermektedir. Zira depresif belirtiler, ...
 • Aydoğdu, İsmet; Duygulu, Cengiz; Büyükberber, Süleyman; Tayfun, Egemen; Aydın, Abdullah (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Soliter kemik ve ekstramedüller lenf nodu plazmasitomaları, plazma hücre hastalıklarının nadir görünen klinik tipleridir. Şimdiye kadar literatürde soliter kemik ve ekstramedüller lenf nodu plazmasitomaları birlikteliği ...
 • Durmaz, Bengül; Sönmez, Emine; Tekerekoğlu, Mehmet S.; Aksüllü, Nihayet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 1996 yılında hastane infeksiyonu görülme oranı %2 olarak belirlendi. Hastane infeksiyonlarının sıklıkla görüldüğü bölümler; yoğun bakım birimi (%10), genel cerrahi (%7.5), ...
 • Aydoğdu, İsmet; Tayfun, Egemen; Akan, Hamdi; Koç, Haluk; Beksaç, Meral; İlhan, Osman; Konuk, Nahide; Uysa, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  İdyopatik trombositopenik purpura, özellikle büyüklerde, kronik seyirli bir hastalıktır. Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada idyopatik trombositopenik purpuralı 62 hastanın klinik seyirleri ve tedavi sonuçları ...
 • Sönmez, Emine; Özerol, İbrahim Halil; Şahin, Kazım (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Hastanede kazanılan (nozokomiyal) infeks iyonlardan korunmak ve bu infeksiyonları kontrol altına alabilmek için hastane epidemiyolojisti, infeksiyon kontrol komitesi ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarı personelinin işbirliği ...
 • Özerol, Elif (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Sitokrom P450 (CYP450) monooksijenaz enzim sistemleri, matür eritrosit ve iskelet kası hücreleri dışında tüm memeli hücre tiplerinde ve prokaryotlarda bulunan hem-protein ailesidir. Bu enzimler, yapısal olarak farklı çeşitli ...
 • Sönmez, Emine; Durmaz, Bengül; Tayfun, Egemen; Çınar, Yasemin; Şahin, Kazını; Aksüllü, Nihayet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Sağlık merkezi çalışanlarında mesleklerine bağlı olarak, kandan kaymaklanan patojenler ile infekte olma riski yüksektir. Bu çalışmada Turgut Özal Tıp Merkezi çalışanlarında Hepatit B virusu (HBV), Hepatit C virüsü (HCV), ...
 • Şenol, Mustafa; Özerol, İ. Halil; Patel, Asha V.; Skoner, David P. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Mast cells play an important role in immediate and late type allergic reactions. Most of our knowledge on properties of mast cells was derived from animal models and these methods have some limitations. We aimed to describe ...
 • Baltacı, Abdülkerinı K.; Semerciöz, Atilla; Moğulkoç, Rasim; Türköz, Yusuf (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Araştırma, erişkin sporcularda fiziksel aktiviteye bağlı olarak meydana gelen hematüri ve proteinürinin, genç sporcularda da oluşup oluşmadığının belirlenebilmesi amacıyla planlandı. I. Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonasına ...
 • Hasanoğlu, Adnan; Baysal, Tamer; Bülbüloğlu, Ertan; Yıldırım, Zeki (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Tiroid bezinde, solunum yolu obstrüksiyonu oluşturacak kalsifiye, büyük benign nodüller sık görülmemektedir. 53 yaşındaki kadın hasta, büyük kalsifiye benign guatra bağlı üst hava yolu obstrüksiyonu, stridor ve dispne ile ...