DSpace Repository

Browsing İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi by Title

Browsing İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kızılyel, Okan; Elmas, Ömer Faruk; Metin, Mahmut Sami; Aktaş, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Dermatoloji pratiğinde birçok endikasyonda kullanım alanı bulan dar bant ultraviyole B, dalga boyu genellikle 312nm’de yoğunlaşmış bir ultraviyole B türüdür. Bu çalışmadaki amacımız, 205 hastamızı içeren 15 yıllık ...
 • Eğri, Mücahit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada 1996-1997 kış dönemina ait günlük S02 ve partikül madde düzeylerine meteorolojik koşulların etkisi incelenmiştir. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi kullanılmış olup, S02 ve partikül madde bağımlı ...
 • Ekmen, Mehmet Ragıp (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: 20-40 yaş arası sağlıklı erişkinlerde subfoveal koroidal kalınlık ile aksiyel uzunluk, refraksiyon kusuru arasındaki ilişkiyi incelemek. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 50 sağlıklı bireyin 100 gözü dahil edildi. ...
 • Yüksel, Şengül; Savacı, Serap; Yeşilada, Elif; Gülbay, Gonca; Otlu, Gonca (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Bu çalışmada, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Tanı Laboratuvarı’na, fenotipik dismorfogenezisin değişik klinik ön tanıları ile başvurmuş olan pediatri hastalarının, major kromozomal anomaliler yönünden retrospektif ...
 • Evereklıoglu, Cem; Doöanay, Selim; Er, Hamdi; Gündüz, Abuzer (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Yedi ile 40 yaş arasındaki 3448 kişide yaş ve cinsiyete özel uzak ve yakın interpupiller mesafe (İPM) normal standartlarını belirlemek. Yöntem: Anatomik İPM için 1852 erkek ve 1596 kadın çalışma kapsamına alındı. Kişiler ...
 • Perk, Hakkı; Serel, T. Ahmet; Koşar, Alim; Sevin, Güven; Hoşcan, Burak (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde altın standart kabul edilen Transüretrai prostat rezeksiyonuna alternatif olabilecek bir yöntem olarak öne sürülen laser prostatektominin etkinliğini araştırmak üzere 35 hastaya ...
 • Üstün, Yaprak Engin; Üstün, Yusuf; Kafkaslı, Ayşe; Aladağ, Hülya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Çalışmanın amacı 40. gebelik haftasından sonra doğum şekli ve neonatal sonuçların değişip değişmediğini incelemektir. Materyal-Metod: Çalışmada 1 Ocak 2005 tarihinden Aralık 2005’e kadar kliniğimize eylemde başvurmuş ...
 • Gönlügür, Tanseli E.; Gönlügür, Uğur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Bir üniversite hastanesinde 10 yıllık dönem boyunca tanısal torasentez yapılan 454 olguyu geriye dönük olarak inceledik. Bulgular: Başlıca plevral efüzyon nedenleri malign mezotelyoma (% 14.8), plevral metastazlar (% ...
 • Perk, Hakkı; Serel, T. Ahmet; Koşar, Alim; Sevin, Güven; Sayın, Adnan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Kliniğimizde transüretrai prostat rezeksiyon yapılan 81 hastanın takip sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Preoperatif ve postoperatif olarak yapılan IPSS, ürofiowmetn, post mikslyonel rezidü parametreleri ...
 • Gökçe,İsmail Kürşad (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2016)
  Abstract Acute dacryocystitis is an inflammation of the lacrimal sac. The condition often occurs in neonatal period due to the underlying nasolacrimal duct obstruction. Manifesting itself with swelling in the inner ...
 • Erdoğan, Seher; Göktepe, Ahmet Rauf; Bosnak, Mehmet; Dai, Alper (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2016)
  Abstract Rabies is an acute, fatal viral infection of the central nervous system, and one of the oldest zoonotic diseases in human history. A Syrian boy aged 14 had been hospitalized for 2 days with a preliminary diagnosis ...
 • Gorar, Süheyla; Ademoğlu, Esra Nur; Dolu, Süleyman; Uyar, Seyit (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2016)
  Abstract Pituitary adrenocorticotropic hormone (ACTH) deficiency is one cause of secondary adrenal insufficiency. Genetic factors, autoimmunity, infiltrative disease, cranial trauma may cause ACTH deficiency. Hyperpigmented ...
 • Gorar, Süheyla; Ademoğlu, Esra Nur; Dolu, Süleyman; Uyar, Seyit (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2016)
  Abstract Pituitary adrenocorticotropic hormone (ACTH) deficiency is one cause of secondary adrenal insufficiency. Genetic factors, autoimmunity, infiltrative disease, cranial trauma may cause ACTH deficiency. Hyperpigmented ...
 • Erdoğan, Seher; Oto, Arzu; Boşnak, Mehmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2016)
  Abstract Human bocavirus (HBoV) is a newly described member of the family parvovirus. We report an 18 -month-old male patient under observation with a diagnosis of Seckel syndrome and presenting to our emergency department ...
 • Uçur, Ömer; Özcan, Özlem Özel (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2016)
  Abstract Tic is the contraction of a group of muscles as in an involuntary, rapid, intermittent, nonrhythmic, and repetitive manner. Genetic disorders are often thought to be responsible for tic though post-infectious ...
 • Kaya, Saltuk Buğra; Keleş, Emir Ömer; Otlu, Ceren; Hacievliyagil, Süleyman Savaş; Aytemur, Zeynep Ayfer (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2017)
  Abstract 57 years old male patient, due to the increase in 15 years follow-up of RA patients under cyclosporine therapy because of complaints by the rheumatology clinic patients considered as appropriate to launch abatement ...
 • Alkan, Gökhan; Gülkesen, Arif; Akgöl, Gürkan; Guran, Tülay; Kaya, Arzu (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2017)
  Abstract Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) is a rheumatologic disease with unknown etiology characterized with ossifications of columna vertebralis. Signs and symptoms include stiffness, pain and movement ...
 • Saydam, Onur; Tanyeli, Ömer; Atay, Mehmet; Uğurlu, Okan; Altıntaş, Mehmet Sait (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2016)
  Abstract Cardiac injuries represent 1% of the thoracic traumas. Cardiac injuries can be presented as blunt or penetrating injuries. In these patients, most important factors in determining the mortality are diagnosis ...
 • Kati, Bülent; İzgi, Murat (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2017)
  Abstract Bladder Tumor is the most common cancer type among urologic cancers and causes high mortality-morbidity if it is not treated early and appropriately. Although there are lots of causes and risks of bladder tumor ...
 • Akpınar, Çetin Kürşad; Doğru, Hakan; Balcı, Kemal (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2016)
  Abstract Guillain-Barre Syndrome (GBS) is an acute inflammatory polyradiculoneuropathy. Diabetic ketoacidosis (DKA) is a serious, life-threatening complication of Type 1 diabetes mellitus (DM). In the pathogenesis of ...